[Adventní a vánoční program]

Adventní a vánoční program

Adventní a vánoční program farnosti 2018

[Přijďte zažít kurz Alfa]

Přijďte zažít kurz Alfa

Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve skupinkách.

[Poděkování – adventní misijní jarmark]

Poděkování – adventní misijní jarmark

Velké poděkování všem, kteří darovali své výrobky i všem, kteří se přišli v sobotu 1. prosince podívat a přispět na misie.

[Exercicie Online Advent 2018]

Exercicie Online Advent 2018

Připravit cestu Pánu - Exercicie s naší milou Paní z hory Karmel. Exercicie Online Advent 2018

[Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.]

Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.

Návštěva ze Slavkova u Brna ve Slavkově u Opavy. Setkání farností, občanů a koncert pěveckých sborů.

Nové fotoreportáže

Nejdete je ve farní fotogalerii.

[Farnost k výročí bitvy]

Farnost k výročí bitvy

Otevřený kostel, zádušní mše, adventní jarmark.

[Obnova pro děvčata ]

Obnova pro děvčata

Ve dnech 30.11. a 1.12. zveme srdečně děvčata 4. - 9. třídy ke společnému prožití programu "Já jsem já", ve kterém budeme společně s o. Tomášem Fránkem přemýšlet a diskutovat o aktuálních témátkách dívčích srdcí. Přihlášky jsou již možné pouze pro 7.-9. třídu.

[Katolická antropologie verzus ideologie gender]

Katolická antropologie verzus ideologie gender

Římskokatolická farnost Šlapanice Vás srdečně zve na přednášku s diskusí na aktuální téma: ThDr. Jan Balík, PhD. Katolická antropologie verzus ideologie gender. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích, pátek 30.11.2018, 18.00 mše svatá a 18.40 přednáška.

[Pes baskervillský]

Pes baskervillský

O ministrantské víkendovce v Ostrově u Macochy.

[Misijní jarmark]

Misijní jarmark

Také letos jsme se rozhodli uspořádat v kostele misijní jarmark v sobotu 1. prosince, kdy bude jako obvykle po celý den otevřený kostel (Vzpomínkové akce).

[Duchovní obnova pro muže]

Duchovní obnova pro muže

Duchovní obnova pro muže "Muž a křesťan" v sobotu 24.11.2018 -vede P. Jan Plodr.

[Collegium musicale bonum oslaví koncertem páté narozeniny]

Collegium musicale bonum oslaví koncertem páté narozeniny

Srdečně zveme na slavnostní koncert k 5. výročí založení sboru Collegium musicale bonum. Uskuteční se 11. listopadu v 17 hodin v Historickém sále slavkovského zámku. Vstupné je dobrovolné.

[Maria - učitelka duchovního života]

Maria - učitelka duchovního života

Duchovní obnova pro ženy "Maria - učitelka duchovního života", v sobotu 3. listopadu 9.00 - 17.00 v DSR, vede Mons. Adam Rucki.

[Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou]

Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou

K 80. výročí kněžského svěcení, nástupu do Slavkova a 75. výročí nástupu do Bučovic, pořádají farnosti Slavkov u Brna a Bučovice program, na který vás srdečně zveme.