[Program farnosti na rok 2016]

Program farnosti na rok 2016

Program farnosti na rok 2016.

[Novéna za nemocné s bl. Zdenkou]

Novéna za nemocné s bl. Zdenkou

Novéna za nemocné s bl. Zdenkou a modlitby nemocných

[Koncert Hradišťanu ve Šlapanicích]

Koncert Hradišťanu ve Šlapanicích

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šlapanice pořádají v pátek 3.6.2016 v 19.00 hod koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Koncert se uskuteční na Masarykově náměstí ve Šlapanicích, vstupné je 190,- Kč. Lístky je možno zakoupit v předprodeji nebo přímo na místě před zahájením koncertu. V případě nepřízně počasí bude koncert v kostele. Srdečně zvou pořadatelé.

[Obnova pro dívky]

Obnova pro dívky

Chudé školské sestry Naší Paní srdečně zvou dívky od 17 do 35 let na duchovní obnovu na téma: JÁ A POVOLÁNÍ?

[Ženatí - svobodní 2016]

Ženatí - svobodní 2016

Další ročník kopané se udál o neděli svatodušní 15.5.2016.

[Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem]

Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).

[Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic]

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli jsme se vydali ke Svaté bráně milosrdenství v Žarošicích. Pěšky, autobusem, auty, několik mladých se vydalo pěšky i zpět.

Jak vést děti k odpovědnosti

Seminář efektivního rodičovství pořádá Centrum pro rodinu Vyškov. Sobota plná užitečných informací a praktických tipů, které vám nabídnou cesty, jak pomoci dětem i sobě zvládat obtížné situace, překonávat překážky a rozhodovat se.

[Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek]

Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

Pouť na Urbánku s žehnáním nových obrazů zastavení křížové cesty bude v neděli 22. května. V 16,00 procesí křížové cesty od sv. Jana, 17,00 mše svatá a zakončení táborákem. Celebrantem bude znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

[Hledáme mládež k zajištění programu pro děti]

Hledáme mládež k zajištění programu pro děti

Na Manželská setkání se nedostává pečovatelů o děti. Nabídka pro mládež, a nejde jen o hlídání dětí!

[Svatodušní novéna]

Svatodušní novéna

Modlitbou novény 6.-14. května 2016 prosíme o nové přijetí Ducha Svatého a jeho dary. Jste zváni na modlitbu novény do farní kaple ve Slavkově, vstup od fary (kdo nemůže přijít, má možnost se pomodlit z internetu).

K neděli modliteb za pronásledované křesťany

Fakta - Křesťané jsou diskriminováni ve 139 zemích, což je více než 70% zemí světa.

[Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic]

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli 8. května 2016 se vydáme s farností na XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUŤ . Letos mimořádná pouť v roce Božího milosrdenství bude zaměřena k získání odpustků svatého roku.

[Biřmovanci v pohraničí]

Biřmovanci v pohraničí

Do farností Hrádek u Znojma a okolí se vydala parta biřmovanců v sobotu 23. dubna pomoci s úklidem kostelů.

[Popelka Nazaretská]

Popelka Nazaretská

Srdečně Vás zveme na poetickou oslavu ženy pod názvem Popelka Nazaretská v neděli 1. května od 15.30 hodin do kostelíčku sv. Jana Křtitele na Špitálce ve Slavkově u Brna.

Článek doplněn 18.4.2016.