[Program farnosti 2020]

Program farnosti 2020

Program na leden, únor a některé akce 2020.

[Kurz Alfa 2020]

Kurz Alfa 2020

Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Termín přihlášek pro Alfu – do pondělí 6. ledna.

[Tříkrálová sbírka 2020]

Tříkrálová sbírka 2020

4 . a 11. ledna 2020 proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Velké poděkování koledníkům tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým i dárcům.

[Tříkrálový koncert]

Tříkrálový koncert

V neděli 5. ledna od 16.30 se zaposlouchejte se do Tříkrálového koncertu od A. Correliho nebo do Haydnovy Nelsonmesse. Vystoupí komorní orchestr Collegium magistrorum Mikulov, smíšený sbor Ars Brunensis Brno pod taktovkou Sebastiena Bagnouda. Varhanní doprovod Kateřina Málková.

[Ples děkanství ve Slavkově]

Ples děkanství ve Slavkově

15. PLES SLAVKOVSKÉHO DĚKANSTVÍ se koná 18. ledna 2020 ve společenském sále Bonaparte ve Slavkově u Brna. Zahájení v 19:00, cena 150 Kč. K tanci i poslechu hraje hudební skupina Ad hoc team.

[Tábor ministrantů 2019]

Tábor ministrantů 2019

Zpráva a fotky z letošního ministrantského tábora s odkazem na další fotky z minulých let.

Vánoční scénka

Vánoční scénka Dramatického kroužku dětí bude před kostelem ve Slavkově na Boží hod 25. 12. - ZMĚNA ČASU: 17.30!

[Oprava pochůzné podlahy na půdě kostela]

Oprava pochůzné podlahy na půdě kostela

Hodiny na kostele nejdou. Dokončuje se totiž velká oprava na půdě - výměna poškozených trámů a prken, vysávání prachu z klenby, chemické ošetření dřevěné klenby a podlahy proti škůdcům.

[Vytrvejme v běhu]

Vytrvejme v běhu

Ve slavkovské farnosti vznikla adventní běžecká výzva nazvaná „Vytrvejme v běhu“ spojená s dobročinnou sbírkou pro Dětský domov Lila pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny v Otnicích.

[Adventní motivace]

Adventní motivace

Milí farníci, k letošnímu adventu vám nabízíme několik podnětů pro obohacení duchovního života v našich rodinách.

[Duchovní aktivity v Adventu]

Duchovní aktivity v Adventu

Nabídka Průvodce adventem v mobilní aplikaci a duchovních aktivit v našem okolí.

Vzácná perla - pro dívky 4.-6. tříd

V pátek 15. 11. 2019 a v sobotu 16.11. 2019 proběhne v Domě svaté rodiny setkání děvčat ze 4.-6. tříd s názvem "Vzácná perla".

[Obnova pro muže]

Obnova pro muže

V sobotu 30.11. 2019 zveme srdečně muže všech věkových kategorií na duchovní obnovu s názvem "Potřebuji Otce?". Vede o. Petr Beneš.

[Nové fotogalerie]

Nové fotogalerie

Fotografie z akcí: Farní den a narozeniny, Pouť na Lutrštéku, Oprava podlahy půdy kostela Vzkříšení Páně.

[Prvokomunikanti]

Prvokomunikanti

Ve čtvrtek 26. září 2019 se v Brně na Petrově sešlo 500 prvokomunikantů, mezi nimi i z naší farnosti.