[Program farnosti v říjnu]

Program farnosti v říjnu

Aktuálně Program farnosti

[Lutršték s o. Stanislavem Forstem]

Lutršték s o. Stanislavem Forstem

Pouť na Lutrštéku byla sice za zhoršeného počasí, ukázalo se však, že mnohé poutníky neodradilo.

[Varhanní koncert klasické hudby]

Varhanní koncert klasické hudby

Kostel Vzkříšení Páně Slavkov u Brna, neděle 25. 9. 2022 v 16:30. Varhany: MgA. Michal Hanuš, profesor pardubické konzervatoře.

Zápis z pastorační rady farnosti

Projednané body v zápisu.

[Skautská mše svatá]

Skautská mše svatá

Při nedělní mši svaté 25. září 2022 v 9.00 bude požehnání 3. skautskému oddílu Světlušek, který zahajuje svou činnost s křesťanskou výchovou.

[Pouť na Lutrštéku]

Pouť na Lutrštéku

Program pouti k P. Marii Bolestné na Lutrštéku v neděli 18. září 2022.

Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených

Setkání rodičů dětí z náboženství 1. ročníku a nově přihlášených do jiných ročníků s katechetkou bude v úterý 6. září po večerní dětské mši svaté v kostele ve Slavkově. Budou podepsány přihlášky a sděleny další informace, např. převádění dětí z družiny a zpět.

Rozvrh náboženství 2022-2023

Definitivní rozvrh náboženství. Pokud někomu hodina nevyhovuje, nebo máte dotaz, můžete mi zavolat na mobil 604 280 160 - o. Milan.

[Z farních táborů]

Z farních táborů

Foto i pár záběrů.

[Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech]

Poutní bohoslužba na sv. Klimentu v Chřibech

V neděli 31. července ve 13.00 ke cti sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje.

[Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!]

Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!

Poděkování za druhou sbírku na Ukrajinu, která se konala ve slavkovském kostele 12. června 2022 a vybralo se 82.371 Kč, zaslali skauti z Brna, kteří se věnují humanitární pomoci na Ukrajině:

[Výlet dětí do Olomouce]

Výlet dětí do Olomouce

Výlet dětí z náboženství 2022.

[Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022]

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2022

Ve Slavkově si mohli občané poprvé prohlédnout opravenou hrobku Kouniců a mumii knížete Václava Antonína Kounice, restaurovanou v Praze roku 1987.

Pastorační rada farnosti - z jednání 21. 6.

Informace ze setkání pastorační rady.

[Farní den 2022]

Farní den 2022

Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.