[Základní informace o farnosti]

Základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova]

Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova

Aktuálně Připravili jsme živý videopřenos bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu.

Příští přenosy:
- Mše svatá - neděle 16. 5. v 8:30
- Mše svatá - neděle 23. 5. v 8:30
- Mše svatá - neděle 30. 5. v 8:30

Přihlašování na Farní tábor fara Nížkovice

Přihlašovací formulář pro děti od nynější 1. do 5. třídy. od neděle 16. května 2021 20.30 hodin.

Přihlašování na Farní tábor Rakovecké údolí

Přihlašovací formulář pro děti od nynější dokončené 4. do 9. třídy, od neděle 16. května 20,00 hodin.

[Svatodušní vigilie]

Svatodušní vigilie

Velikonoce vrcholí slavností seslání Ducha Svatého, zveme na vigilii ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00. Přijďme prosit o naplnění Božím Duchem!

Přihlašování na farní tábory

Přihlašování proběhne elektronicky v neděli 16. května 2021: na farní tábor v Rakoveckém údolí od 20.00 hodin a na farní tábor pro menší děti v Nížkovicích od 20.30 hodin. OBJEVÍ SE ZDE V TEN ČAS (20,00 A 20,30) ZVLÁŠTNÍ ČLÁNEK, KDE BUDE UMÍSTĚN ODKAZ. Upozornění: Tábor Rakoveckém údolí bude až od dokončené 4. třídy!

[Sestra Gregorie vás pozdravuje]

Sestra Gregorie vás pozdravuje

Na fotografii z pondělí 10. 5. nad seznamy dětí z náboženství. Stále se zotavuje, ale musí ještě nabrat hodně fyzických sil. Děkuje za vaše pozdravy! o. Milan

[Novéna k Duchu Svatému]

Novéna k Duchu Svatému

Od pátku 14. 5. po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha svatého. Pokud chcete, můžete využít novénu k Duchu Svatému v odkaze. Svatodušní vigilie, kterou vrcholí velikonoce, bude ve Slavkově v sobotu 22. 5. ve 21.00 h.

[Obnovení bohoslužeb]

Obnovení bohoslužeb

Současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté: Slavkov 8,30 a 9,30 (večerní nebude), Heršpice 8,00, Němčany 11,00 a Hodějice 11.00. Kdo nemáte na mše sv. ve Slavkově místenku, můžete přijít i bez ní. Minulou neděli se rozdávaly místenky kvůli rovnoměrnému rozdělení pouze na tyto dvě bohoslužby.

[Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy]

Výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy

Článek k 70. výročí zatčení faráře Metoděje Nebojsy (12. 5. 1951), který působil také od roku 1937 ve Slavkově.

[Pozdrav od s. Gregorie]

Pozdrav od s. Gregorie

S radostným aleluja sdílíme zprávu, že se nám s. Gregorie vrátila z nemocnice a pokračuje ve své rehabilitaci. A jak se cítí? ...

Z jednání ekonomické rady farnosti Slavkov

41. schůze Ekonomické rady farnosti Slavkov proběhla online 13. dubna 2021.

[Velikonoční přání]

Velikonoční přání

Od kříže ke vzkříšení, od poslední večeře k eucharistii. Požehnané Velikonoce s Kristem vzkříšeným a eucharistickým! O. Milan a o. Stanislav

[Žehnání pokrmů - modlitba]

Žehnání pokrmů - modlitba

Žehnání pokrmů letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení níže, požehná otec nebo matka rodiny.

[Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!]

Objev roku: Nalezeny dopisy o stavbě kostela knížetem Kaunicem!

V archivu diecéze byly nalezeny velmi významné dopisy mezi biskupem Matyášem Františkem hrabětem Chorinským a knížetem Václavem Antonínem Kaunicem z léta 1786 o počátcích stavby našeho kostela. Překvapivá je zpráva o plánovaném zbourání kostela na Špitálce.