[Program farnosti na celý rok 2018]

Program farnosti na celý rok 2018

Zde najdete údaje o programu farnosti 2018.

[Prvokomunikanti na Petrově]

Prvokomunikanti na Petrově

Ježíš je chléb života. Touto větou pozval otec biskup Vojtěch všechny děti z brněnské diecéze, které letos byli poprvé u svatého přijímání, do katedrály na Petrov.

[Orel IX. legie]

Orel IX. legie

Tábor ministrantů 2018 - Orel IX. legie.

[Tábor 2018 Mise Fénix]

Tábor 2018 Mise Fénix

Fotky a videa z farního tábora o prázdninách.

[Výlet dětí do Moravského Krasu]

Výlet dětí do Moravského Krasu

Výlet dětí do Moravského Krasu 25. června 2018.

KMŠ - sběr starého papíru

V KMŠ proběhne V PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA sběr starého papíru do kontejneru, přistaveného před školou.

[Divadelní návraty se přesouvají na sobotní večery]

Divadelní návraty se přesouvají na sobotní večery

Vzhledem k nízké účasti se mění termíny Divadelních návratů. Přesouvají se na sobotní večer. Zahájení promítání bude v 19 hodin. Perioda akce 1x za měsíc se nemění. Místo – farní sál – také zůstává beze změny.

[Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody]

Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody

Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody 12.-14. října 2018. V neděli 14. října vyjde v 9.00 hodin krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od radnice do kostela, kde bude náš nový farní vikář P. Stanislav Pacner sloužit hodovou mši svatou k výročí posvěcení kostela.

[Koncert v Heršpicích]

Koncert v Heršpicích

Varhanní koncert v evangelickém kostele v Heršpicích v neděli 14. října v 15.00. Zve evangelická farnost.

[Světlo z Arsu ]

Světlo z Arsu

Na divadelní představení o svatém faráři Arském Světlo z Arsu vás zve divadlo z farnosti Zašová do sálu Domu svaté Rodiny ve Slavkově v sobotu 20. října v 16.00 hodin.

[Večer chval]

Večer chval

Zveme Vás k modlitbě Večer chval se skupinou Lighthouse, v pátek 21. září, Slavkov, Dům sv. Rodiny v 19,30.

[SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ]

SETKÁNÍ SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ

Setkání se koná v sobotu 22. 09. 2018 v Rašovicích.

[Schola rodin]

Schola rodin

Zahájení školního roku se scholou rodin - odkaz na yutube.

[Zájezd pro mládež ]

Zájezd pro mládež

Poutní zájezd pro mládež 7. tř. – I. roč. SŠ, Praha – Kutná Hora – Sázava, 28.-29. 9. na místa sahající ke kořenům kultury naší země, hlaste se do 15.9. na mejl slavkov@dieceze.cz nebo bucovice@dieceze.cz.

[Pouť na Lutrštéku]

Pouť na Lutrštéku

Zveme vás na pouť na Lutršték v neděli 16. září , mše svaté v 8, 9 a 10,30h bude slavit nový kaplan ve Slavkově, P. Stanislav Pacner. Požehnání ve 14,30.