[Program farnosti na rok 2016]

Program farnosti na rok 2016

Program farnosti na rok 2016.

[Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula.]

Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula.

Biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula, středa 29. 6. ve 14.00 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Živě přenáší Proglas a Tv NOE.

[Katolická charismatická konference 2016]

Katolická charismatická konference 2016

Katolická charismatická konference 2016 se letos uskuteční ve dnech 6. až 10. července 2016 na výstavišti BVV v Brně.

[Oprava střechy]

Oprava střechy

O opravě střechy a bočních schodišť farního kostela a mříží na Špitálce.

[Pozvání na 7. Farní den]

Pozvání na 7. Farní den

Srdečně Vás zveme na 7. FARNÍ DEN v neděli 19. června 2016 na téma Božího milosrdenství. Přikládáme informace o výtvarné soutěži dětí a soutěži o nejlepší závin.

[Mříže, kterých jsme si nevšimli]

Mříže, kterých jsme si nevšimli

Je mnoho věcí, kolem kterých chodíme, vnímáme je, ale nikdy jsme si je pořádně neprohlédli. Víte, odkud je tato mříž a jaká jsou na ní vyobrazení? Než kliknete dál, zkuste hádat!

[Noc kostelů v Hodějicích]

Noc kostelů v Hodějicích

Zveme vás na Noc kostelů, která se letos koná v Hodějicích 10. června 2016.

[Farní den – soutěž o nejlepší závin]

Farní den – soutěž o nejlepší závin

Na Farní den se můžete účastnit soutěže o nejlepší závin.

[Sborování v Šaraticích 2016]

Sborování v Šaraticích 2016

5. června 2016 se uskuteční regionální Sborování v Šaraticích.

[Novéna za nemocné s bl. Zdenkou]

Novéna za nemocné s bl. Zdenkou

Novéna za nemocné s bl. Zdenkou a modlitby nemocných

[Koncert Hradišťanu ve Šlapanicích]

Koncert Hradišťanu ve Šlapanicích

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šlapanice pořádají v pátek 3.6.2016 v 19.00 hod koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Koncert se uskuteční na Masarykově náměstí ve Šlapanicích, vstupné je 190,- Kč. Lístky je možno zakoupit v předprodeji nebo přímo na místě před zahájením koncertu. V případě nepřízně počasí bude koncert v kostele. Srdečně zvou pořadatelé.

[Obnova pro dívky]

Obnova pro dívky

Chudé školské sestry Naší Paní srdečně zvou dívky od 17 do 35 let na duchovní obnovu na téma: JÁ A POVOLÁNÍ?

[Ženatí - svobodní 2016]

Ženatí - svobodní 2016

Další ročník kopané se udál o neděli svatodušní 15.5.2016.

[Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem]

Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

V sobotu 21. května 2016, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla Konzbula (*1965).

[Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic]

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli jsme se vydali ke Svaté bráně milosrdenství v Žarošicích. Pěšky, autobusem, auty, několik mladých se vydalo pěšky i zpět.