[Program farnosti 2019]

Program farnosti 2019

Program farnosti na rok 2019.

[Přijďte zažít kurz Alfa]

Přijďte zažít kurz Alfa

Srdečně Vás zveme na deset společně strávených příjemných večerů, kde se můžete dozvědět něco víc o křesťanské víře. Začínat budeme vždy společnou večeří, po které bude následovat krátká přednáška a neformální diskuse ve skupinkách.

[Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské farnosti v roce 2018]

Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské farnosti v roce 2018

Z jednadvaceti hudebních produkcí realizovaných v průběhu uplynulého roku souborem Collegium musicale bonum se osm uskutečnilo při slavení liturgie ve slavkovském kostele.

[Setkání mládeže s papežem v Panamě. ]

Setkání mládeže s papežem v Panamě.

Setkání mládeže s papežem v Panamě odlétají tři mladí z našeho děkanství. Provázejme je modlitbou. Program na každý den.

[Tříkrálová sbírka 2019]

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 v naší farnosti.

[Rybova Česká mše vánoční]

Rybova Česká mše vánoční

V neděli 6. ledna od 16.30 hodin v chrámu Vzkříšení Páně zazní tradiční Rybova Česká mše vánoční a další slavnostní díla.

[Manželské večery v Bučovicích]

Manželské večery v Bučovicích

Zveme manžele na Manželské večery, které budou probíhat od ledna v Bučovicích. Osmidílný kurz vede k posílení a prohloubení manželského vztahu. Nutné se hlásit do 6. ledna.

[Modleme se za evangelizační kurz Alfa]

Modleme se za evangelizační kurz Alfa

Modleme se za evangelizační kurz Alfa, který plánujeme zahájit ve Slavkově v lednu 2019

[Poděkování – adventní misijní jarmark]

Poděkování – adventní misijní jarmark

Velké poděkování všem, kteří darovali své výrobky i všem, kteří se přišli v sobotu 1. prosince podívat a přispět na misie.

[Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.]

Slavnost Ježíše Krista Krále - návštěva ve Slavkově u Opavy.

Návštěva ze Slavkova u Brna ve Slavkově u Opavy. Setkání farností, občanů a koncert pěveckých sborů.

Nové fotoreportáže

Nejdete je ve farní fotogalerii.

[Farnost k výročí bitvy]

Farnost k výročí bitvy

Otevřený kostel, zádušní mše, adventní jarmark.

[Pes baskervillský]

Pes baskervillský

O ministrantské víkendovce v Ostrově u Macochy.

[Misijní jarmark]

Misijní jarmark

Také letos jsme se rozhodli uspořádat v kostele misijní jarmark v sobotu 1. prosince, kdy bude jako obvykle po celý den otevřený kostel (Vzpomínkové akce).

[Duchovní obnova pro muže]

Duchovní obnova pro muže

Duchovní obnova pro muže "Muž a křesťan" v sobotu 24.11.2018 -vede P. Jan Plodr.