[Modlitba za sestru Gregorii]

Modlitba za sestru Gregorii

Zpráva z 19. ledna.

[Aktuální a základní informace o farnosti ]

Aktuální a základní informace o farnosti

Aktuálně Program farnosti

[Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova]

Online přenosy bohoslužeb ze Slavkova

Aktuálně Připravili jsme živý videopřenos bohoslužeb z chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově prostřednictvím internetu.

Příští přenosy:
- Mše svatá - neděle 17.1. v 9:00
- Mše svatá pro děti - úterý 19. 1. v 18:00
- Mše svatá - neděle 24.1. v 9:00
- Mše svatá pro děti - úterý 26.1. v 18:00
- Mše svatá - neděle 31.1. v 9:00

[Tříkrálová sbírka ve Slavkově]

Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Přispívat můžete do kasiček v kostele v neděli 17. a 24. ledna a v obchodechdo 23. ledna.

[Ministrantské Vánoce]

Ministrantské Vánoce

Bohužel, pandemie covidu zastavila mimo jiné i ministrantské schůzky. Ale ministranti nemusí zoufat, protože si pro ně jejich vedoucí připravili program na vánoční prázdniny.

[Vánoční přání]

Vánoční přání

Požehnané Vánoce, Boží milost k zvládnutí všech obtíží, překonání obav a pevné zdraví do nového roku 2021 vám i vašim rodinám přejí od slavkovského betléma P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

[Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha]

Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha

Oba kněží působili ve Slavkově - P. Adam Rucki jako exercitátor na obnovách v Domě svaté Rodiny a P. Jindřich Petrucha byl kaplanem ve Slavkově v letech 1972 - 1975. Parte v příloze.

Farní anketa 2019

Pro zájemce o farní život nabízíme loňskou anketu o životě farnosti a vyjádřením faráře k vašim připomínkám. Vyšla již v Urbánku, nabízíme znovu k dispozici.

Vyhodnocení farní ankety 2019 (pdf)

Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, které osobně neznám.

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

[Všichni jsme na cestě ke svatosti]

Všichni jsme na cestě ke svatosti

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“ k 1. listopadu 2020.

[Charita hledá dobrovolníky]

Charita hledá dobrovolníky

Charita hledá dobrovolníky pro sociální a zdravotní služby při zvládání koronakrize.

[Dušičkové odpustky v listopadu]

Dušičkové odpustky v listopadu

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii během listopadu.

Duchovní podněty pro období stavu nouze

V čase, kdy nemůžeme přicházet na společné bohoslužby, nabízím vám k výběru několik podnětů pro osobní i společné prožívání víry.

[Reportáž v TV ze Slavkova]

Reportáž v TV ze Slavkova

130. výročí narození sv. Marie Goretti připoměla regionální televize reportáží z kostela ve Slavkově, kde jsou v oltáři její ostatky.