[Program farnosti na celý rok 2018]

Program farnosti na celý rok 2018

Zde najdete údaje o programu farnosti 2018.

[Farní tábor 2018 - MISE FÉNIX]

Farní tábor 2018 - MISE FÉNIX

Pod Yellowstonským národním parkem dřímá nebezpečná hrozba – obří sopečný vulkán. R. 2058 náhle vybuchuje ...

[8. Farní den a sliby s. Pavlíny]

8. Farní den a sliby s. Pavlíny

Podívejte se na foto a záběry z farního dne a slavných slibů sestry M. Pavlíny v sobotu 9. června 2018.

[Katolická charismatická konference 2018]

Katolická charismatická konference 2018

Katolická charismatická konference 2018 se uskuteční ve dnech 11. až 15. července 2018 na výstavišti BVV v Brně. Můžete se účastnit i jeden den. Je prostor pro rodiny s malými dětmi a zvlášť je celodenní program pro větší děti a školáky. Páteční večerní program v brněnských kostelích. Kdo jste ještě nebyli, přijďte, nebudete litovat.

tzv. Istanbulská úmluva

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy.

[8. Farní den a věčné sliby s. Pavlíny]

8. Farní den a věčné sliby s. Pavlíny

Zveme vás na farní den, pořádaný letos u příležitosti věčných slibů školské sestry M. Pavlíny v sobotu 9. června 2018. Dopolední slavnost složení slibů se koná ve farním kostele v 10.30 za účasti brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula. Program farního dne začíná v 15.00 hodin požehnáním v kostele a pokračuje na zahradě KMŠ Karolínka od 15.30 do 19.00 hodin.

[Svatourbanská pouť]

Svatourbanská pouť

Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku bude v neděli 27. května. Srdečně jste zváni na tuto pouť k patronu města Slavkova, která bude letos dopoledne.

[První svaté přijímání]

První svaté přijímání

V neděli 13. května děti přijaly poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Můžete se podívat na foto i video.

[Noc kostelů 2018 v Heršpicích]

Noc kostelů 2018 v Heršpicích

Na Noc kostelů vás zveme letos do Heršpic, kde pro vás připravily program církev katolická i evangelická.

[XIV. pěší pouť do Žarošic]

XIV. pěší pouť do Žarošic

Na pěší pouť do Žarošic nás letos vyšlo ze Slavkova 34 poutníků, z Jalováku kolem 70. Zvláštní pochvalu mají nejmenší, nejmladší a nejstarší poutníci. Fotografie.

Pastýřský list k translaci ostatků kardinála Berana

K radosti letošních Velikonoc přistupuje, že Vám mohu oznámit radostnou zprávu o přenesení ostatků mého velkého předchůdce na svatovojtěšském stolci, Josefa kardinála Berana, z Říma do Prahy.

[O Mariánském sloupu v Praze]

O Mariánském sloupu v Praze

Staroměstské náměstí, Praha. Památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy ...

[Zajímavý časopis - Zprávy z misií]

Zajímavý časopis - Zprávy z misií

Misijní zpravodaj č. 23 přístupný ONLINE je vydařený projekt pro přátele misií. Nahlédněte, tématem jsou tentokrát Misionáři a misie. Vydali jsme se po stopách českých misionářů...

[Pokračování kurzu Alfa]

Pokračování kurzu Alfa

Zveme vás k dalšímu pravidelnému setkávání a diskusím o základních tématech křesťanství. Setkání jsou otevřena všem, nejen hostům kurzu Alfa. Probíhat budou jednou za dva týdny v neděli večer od 19:00 ve farním sále. Začínáme 8. dubna.

[Květnové divadelní návraty: pohádka Jak Ondra ke štěstí přišel]

Květnové divadelní návraty: pohádka Jak Ondra ke štěstí přišel

U třetího dílu Divadelních návratů se setkáme v neděli 13. května, v 15 hodin v sále Pastoračního centra v budově ř.k. fary. Tentokrát opět zůstaneme v pohádkovém žánru. Promítneme třetí na živo hranou pohádku Jak Ondra ke štěstí přišel z roku 2005.