[Program farnosti na rok 2016]

Program farnosti na rok 2016

Program farnosti - podzim 2016.

[Reportáž a fotografie z SDM v Krakově]

Reportáž a fotografie z SDM v Krakově

Nabízíme Vám reportáž účastnice SDM v Krakově a v pěti souborech fotografie od více autorů i jeden film.

[Nová fotogalerie]

Nová fotogalerie

Fotografie z akcí ve farnosti.

Nová kniha Marcely Neužilové - Výbrus srdce

Zajímavá kniha o jednom společenství těsně před pádem totalitního režimu v bývalém Československu s následnými kroky a tápání křesťanů ve svobodné společnosti.

[Příprava k 1. svatému přijímání ]

Příprava k 1. svatému přijímání

Děti 3. třídy srdečně zveme ke společnému setkání přípravy k 1. svatému přijímání na téma DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ.

[Duchovní obnova pro ženy]

Duchovní obnova pro ženy

Duchovní obnova pro ženy "S vniřtním uzdravením do náruče Ukřižovaného a Vzkříšeného" v sobotu 22. října. Duchovní obnovu pro muže (26.11.2016) povede P. Pavel Kafka na téma: ""Být mužem a křesťanem v dnešní době".

[Misijní dílna]

Misijní dílna

Ve středu 28. 9. 2016 dopoledne se bude konat na faře Misijní dílna.

[Výročí posvěcení oltáře ve Slavkově]

Výročí posvěcení oltáře ve Slavkově

V neděli 16. října 2016 si připomeneme 30. výročí posvěcení oltáře ve farním kostele ve Slavkově. Slavnost 16. října bude mít ráz duchovní obnovy farnosti, kterou povede náš bývalý kaplan o. Pavel Habrovec a bude spojená s italskou světicí Marií Goretti. Program: 8.30 nedělní mše svatá s modlitbou za mladé lidi, 14.30 promluva pro celou farnost na téma Božího milosrdenství.

[Fond PULS a výzva ke sbírce ve Slavkově 2. října 2016]

Fond PULS a výzva ke sbírce ve Slavkově 2. října 2016

Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze.

[Výročí kněžského svěcení]

Výročí kněžského svěcení

Za 25 let kněžství k výročí svěcení a primice chci spolu s rodáky poděkovat při mši svaté v neděli 18. září 2016 v 16,30 ve šlapanickém kostele. Kazatelem bude bývalý farář P. Pavel Dokládal. P. Milan Vavro, Slavkov u Brna

[Emeritní papež poděkoval do Slavkova]

Emeritní papež poděkoval do Slavkova

Při pouti na Urbánek 22. května 2016 byla požehnána dokončená křížová cesta. Její základní kámen a tím i celé dílo požehnal při své návštěvě Brna 27. září 2009 papež Benedikt XVI. Vznikla myšlenka, za toto požehnání papeži, nyní emeritnímu, poděkovat.

[Koncert Mesiáš]

Koncert Mesiáš

Zveme vás na koncert - Oratorium G. F. Händela MESIÁŠ - třebíčský hudební soubor Musica animata, v sobotu 1. 10. ve 14.00 do farního kostela.

[Pouť mužů do Vítkovic]

Pouť mužů do Vítkovic

V sobotu 15. října 2016 zveme muže všech věkových kategorií na mužskou pouť do do Dolních Vítkovic v Ostravě.

Co se stalo před 333 roky

12. září 1683 byla neděle, ale krušná. Vídeň byla v roce 1683 podruhé obléhána od Turků. Zdálo se, že se jim podaří město vyhladovět a dobýt ...

[Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna]

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna nabízí bezplatné odborné sociální poradenství lidem v tíživé životní situaci.