[Program farnosti na rok 2017]

Program farnosti na rok 2017

Program farnosti - leden a únor 2017.

Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově

Nový brněnský pomocný otec biskup Pavel Konzbul přijede do Slavkova tento pátek 27. ledna na mši sv. v 18.00. Po ní bude následovat setkání s biřmovanci, na které je zvána i ostatní mládež.

[Ples slavkovského děkanství]

Ples slavkovského děkanství

Ples slavkovského děkanství, sobota 18. 2. ve 20.00 v Drnovicích. Vstupné 120 Kč, hraje Hanačka z Břestu. Pojede autobus (19.00 z Hodějic, 19.05 z Heršpic 19.15 ze Slavkova od kostela, 19.20 z Němčan do Drnovic a ve 2,00 zpět). Vstupenky objednávejte ve farnostech, ale budou i na místě.

[MSKA „Dokazuje matematika existenci Boha?“]

MSKA „Dokazuje matematika existenci Boha?“

MSKA ve Slavkově zve na přednášku prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr. „Dokazuje matematika existenci Boha?“ v úterý 14.2.2017 od 18h ve slavkovském kině JAS.

[Hledání stop našich předků]

Hledání stop našich předků

Do jaké hloubky známe své rodové kořeny? Do jaké míry známe své předky? A co naše děti, vnuci, pravnuci, ví něco o svých prarodičích, jak žili, radovali se, trpěli, žili svoji víru, udržovali tradice? Tip na zajímavý text z Katolického týdeníku najdete uvnitř článku.

Kino pro koledníky

Jako poděkování připravila Oblastní charita Hodonín pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky 2017 promítání filmu Malý princ - Kino Slavkov u Brna v sobotu 4. února ve 14 hodin. Děkujeme za vaši obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce.

[Tříkrálová sbírka 2017]

Tříkrálová sbírka 2017

Velké poděkování koledníkům včerejší tříkrálové sbírky, zvláště za výdrž malým dětem ve velkém mrazu, kolem - 17 st. Celsia. Účastnilo se 105 koledníků - 73 dětí a 32 dospělých ve 28 skupinkách. Výtěžek tříkrálové sbírky je letos ve Slavkově 138.339 Kč, oproti minulému roku opět vyšší (2016 - 131.669 Kč). Foto ze sbírky ve Slavkově, v Němčanech a Heršpicích.

[Vánoční koncert sboru Collegium musicale bonum]

Vánoční koncert sboru Collegium musicale bonum

Přijměte pozvání na vánoční koncert sboru Collegium musicale bonum do Domu Svaté Rodiny ve Slavkově v neděli 8. ledna 2017 v 16.30 hodin.

Seminář Obnovy v Duchu svatém

V sobotu 14. ledna v 16,30 hodin začne na faře ve Slavkově u Brna další kurz Charismatické obnovy (též někdy nazývaný seminář Obnovy v Duchu svatém). Můžete se stále hlásit.

[Pozvánka na přednášku Marka Orka Váchy]

Pozvánka na přednášku Marka Orka Váchy

Vážení přátelé slavkovské pobočky MSKA, rádi bychom si Vás dovolili pozvat na další přednášku, na kterou přijal pozvání pan Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který si pro nás nachystal téma: „Gen-etika a synt-etika“. Přednáška se uskuteční v pondělí 16. ledna 2017 od 18 h v kině Jas.

Seminář charismatické obnovy - anketa

V minulých letech jsme se zúčastnili Semináře charismatické obnovy. Od té doby se v našem životě možná mnohé změnilo … Tady je pár odpovědí na otázky.

[Charismatická obnova v Duchu Svatém]

Charismatická obnova v Duchu Svatém

V průběhu zimy po Novém roce budou mít všichni farníci, kteří touží po prohloubení svého duchovního života, možnost zúčastnit se semináře Charismatické obnovy. Všichni zájemci se mohou nadále hlásit a informovat u faráře o. Milana (nebo se zapsat v sakristii). Nyní probíhá organizace týmu a v týdnu po novém roce se na těchto stránkách dozvíte podrobné termíny.

[Pouť do Vídně k sv. Klementovi]

Pouť do Vídně k sv. Klementovi

Pouť do Vídně k sv. Klementovi Hofbauerovi a do muzeí 26. října 2016.

[Roráty ve Slavkově na TV NOE]

Roráty ve Slavkově na TV NOE

Reportáž z prvních rorátů můžete shlédnout ve fotogalerii i v archivu Tv NOE.

Termín tábora a plesu

Farní tábor proběhne v Rakoveckém údolí 29.7.-8.8. 2017. Ples děkanství bude 18. 2. 2017 v Drnovicích.