230. výročí s biskupem Pavlem

26.04.2019, článek vložil P. Milan Vavro

K výročí postavení kostela sloužil mši svatou o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 9 hodin ve Slavkově biskup Pavel Konzbul. Na 11 hodinu zavítal do kostela sv. Matouše v Heršpicích.

Záznam z TV NOE - video ze slavnosti.

Fotogalerie ze mše s biskupem Pavlem dne 21. dubna 2019.

Fotografie z velikonočních obřadů 18.-22. dubna.

Fotografie z křížové cesty na Urbánek 14. dubna.

Poděkování všem, kteří jste se podíleli na velikonoční liturgii ve farním kostele i ve všech našich kostelích od Květné neděle do dnešního dne - kostelníkům a ministrantům, úklidovým skupinám a zdobení kostelů, lektorům a akolytům, varhaníkům a varhanicím, a hudebníkům, kteří doprovázeli Triduum ve Slavkově – schole rodin na Zelený čtvrtek, školským sestrám na Velký pátek a panu sbormistrovi a Pěveckému sboru Collegium musicale bonum na vigilii a dnes ráno.

Jsme rádi, že jste přijížděli v tyto dny na obřady do našeho farního kostela také z filiálních obcí.

Bylo radostné, že jste na svátky přicházeli rodiny i s dětmi - zvláště děti si zaslouží pochvalu, že byly hodné.