Advent a Vánoce ve farnosti

05.12.2006, článek vložil P. Milan Vavro

V článku informujeme o adventním a vánočním programu v naší farnosti.

ADVENT A VÁNOCE 2006

 • 8.12. Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie se světelným průvodem, pátek v 18.00, farní kostel.
 • 8.12. Přednáška pro mládež o životě člověka před narozením, pátek v 19.00, farní sál.
 • 9.12. Duchovní obnova pro dívky od 17 let „ Advent – je ještě co očekávat?" vede P. Marcel Javora, sál školských sester, sobota 9.00 - 19.00.
 • 14.12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 14. 12. v 8.00 (od 7.30 zpověď).
 • 17.12. Adventní recitační pořad „Ó paní má…" Václav Renč: Popelka nazaretská, neděle v 17.00, farní kostel.

Svátost smíření před Vánocemi ve Slavkově:
18.12. pondělí a 19.12. úterý,17.00 - 19.00, zpovídá více kněží.
 • 22.12. Předvánoční koncert Pěveckého sboru Danielis z Rousínova, pátek v 19.00, sál školských sester.
 • 24.12. neděle - Štědrý den

Betlémské světlo od dopolední mše sv. v každém kostele.
Nedělní mše sv. z liturgie 4. adventní neděle: Slavkov 8.30, Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: farní kostel Slavkov v 15.30
Půlnoční mše svaté: Hodějice 21.30, farní kostel Slavkov 23.00

 • 25.12. Slavnost Narození Páně

Mše svaté: Slavkov 8.30 (večerní nebude), Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00
Průvod Sv. Rodiny a Tří Králů, v 16.00 od dolní části náměstí ke kostelu, koledy s kapelou, vezměte si zvonečky.

 • 26.12. Slavnost sv. Štěpána

Mše svaté: Slavkov 8.30 (večerní nebude), Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00
Vánoční koncert Pěveckého sboru Gloria, 16.00, farní kostel.

 • 31.12. neděle - Sv. Rodiny, mše sv. jako v neděli s modlitbou za manžely a rodiny (Slavkov 8.30 a 18.00). Půlnoční adorace ve 23.30 s požehnáním r. 2007
 • 1.1.2007 Nový rok, mše sv. jako v neděli (Slavkov 8.30 a 18.00)
 • 6.1. Slavnost Zjevení Páně, sobota, Slavkov 8.30, mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla

Sbírky o Vánocích budou na opravy a úpravy našich kostelů. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.


NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

 • na Štědrý den 24.12. v době 14.00 - 16.00
 • na Narození Páně 25.12., Sv.Štěpána 26.12., Neděle - Sv. Rodiny 31.12. a 1.1. Nový rok v době 10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00