Biřmovanci v pohraničí

27.04.2016, článek vložil P. Milan Vavro

Do farností Hrádek u Znojma a okolí se vydala parta biřmovanců v sobotu 23. dubna pomoci s úklidem kostelů.

Fotografie z akce.Po jarním úklidu tří kostelů (Strachotice, Slup a Micmanice) jsme poklidili odpadky kolem Jaroslavického kostela.Následoval oběd a pomoc na faře v hrádku u Znojma - úklid fary a půdy, štípání a skládání dřeva a spárování zdiva.

Po činu se v 18,30 vydáváme domů.