Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově (na druhý pokus)

14.02.2017, článek vložil P. Milan Vavro

Poté, co nemoc znemožnila jeho návštěvu v lednu, přijede otec biskup Pavel Konzbul do Slavkova v pátek 3. března v 18.00. Po mši svaté bude mít setkání s biřmovanci a mládeží.