DeNaF 2016

29.01.2016, článek vložil P. Milan Vavro

Také letos proběhl "Den na faře", zvaný DeNaF. Téma bylo na motivy "Já Padouch" a motivovalo další hry a soutěže. Fotografie jsou v příloze.

Fotografie z DeNaFu 2016.