Duchovní obnova pro svobodné věřící 28+

15.01.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Setkání s jáhnem Janem Špilarem se uskuteční v sobotu dne 12. 2. 2022.