Farní den - foto

22.06.2014, článek vložil P. Milan Vavro

Fotografiemi se vrátíme k farnímu dni, který se uskutečnil již pošesté.

Fotografie ze 6. farního dne.