Farní poutní zájezd k Turínskému plátnu

02.02.2010, článek vložil Jan Matyáš

V letošním roce bude mimořádně vystaveno Turínské plátno – pohřební plátno, které na sobě nese otisky Kristova těla. Naše slavkovská farnost pořádá 16.–20.5.2010 zájezd, kde mimo jiné můžeme osobně tuto relikvii shlédnout.

Termín: Neděle 16. května večer až čtvrtek 20. května 2010 odpoledne

Neděle 16. 5.

     odjezd v 18:00 ze Slavkova od kostela od Janáčkova divadla v Brně -/Bohéma /, Mikulov, Wien,Graz,Tarvisio (noční přejezd)

Pondělí 17. 5.

     Padova

 •      kostel St. Antonio - mše sv. u sv. Antonína
 •      historické centrum města
 •      Dóm, kaple Scrovegny s výzdobou, bazilika sv. Justýny

     Možnost zastávky ve Veroně

 •      Arena, dům Julie
 •      Piazza dell Erbe, Plazza Signory ((radnice z r. 1193náhrobky Scaligerů)
 •      ubytování v Torinu
Padova

Verona

Úterý 18. 5.

     Torino


 •      snídaně
 •      historická část města
 •      Saleziánské centrum, chrám Panny Marie Pomocnice – mše svatá
 •      katedrála sv. Jana Křtitele s prohlídkou vystaveného TURINSKÉHO PLÁTNA
 •      muzeum Dona Bosca - kde žil, pracoval a zemřel Don Bosco
 •      zámecké nádvoří, královské zahrady
Turín

Středa 19. 5. 2010:

     Cool Don Bosco

 •      snídaně
 •      rodný dům Dona Bosca
 •      Saleziánské středisko – mše svatá

     přejezd do Benátek

     Benátky

 •      náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, jízda vapporetem po kanálu Rio Grande
Benátkyz

Čtvrtek 20. 5. 2010:

     noční přejezd do Mariazell – mše svatá, prohlídka kaple s pramenem, křížové cesty

     návrat okolo 16:00


Reservace míst:

     Hlaste se u pí. Hrdové (736125770), přednost mají slavkovští farníci.

Cena: 4.200,- Kč

Duchovní doprovod: děkan P. Milan Vavro

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem Karosa Lux s klimatizací, 2x ubytování, základní pojištění, pojištění CK proti úpadku, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pojištění léčebných výloh, doporučujeme se připojistit.