Fond PULS a výzva ke sbírce ve Slavkově 2. října 2016

19.09.2016, článek vložil P. Milan Vavro

Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze.

Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září 2016.

Přinášíme průvodní slovo ke sbírce, která se bude konat v brněnské diecézi v neděli 25. září 2016 (ve Slavkovské farnosti kvůli pouti na Lutrštéku se sbírka překládá na neděli 2. října).

Milí bratři a sestry,

na neděli 25. září 2016 (u nás v neděli 2. října) vyhlásil otec biskup Vojtěch sbírku na podporu pastorace a kněží v naší diecézi. Získané prostředky mají pomoci k tomu, aby se v diecézi více podporovalo to, na čem nám všem nejvíce záleží. Při hledání odpovědi na tuto otázku se nechme inspirovat odpověďmi obyčejných věřících: „Abychom předali víru dětem.." „Aby byl náš kostel opravený…" „Aby kněží nebyli přetíženi…" „Aby se pomáhalo tam, kde je potřeba." Věřím, že takových „aby" se skrývá v naši srdcích nespočet.

Abychom tato očekávání mohli společně a zodpovědně naplňovat, zřídil otec biskup Vojtěch Fond na podporu pastorace a kněží - PULS. Do tohoto fondu se budou shromažďovat prostředky nejenom z této sbírky, ale i příspěvky farností a dobrovolné dary věřících. Více o jeho činnosti se dozvíte na webových stránkách fondu – www.fond.biskupstvi.cz.

Rovněž je možné ve farnostech uspořádat besedu o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze, které se zúčastní biskupský delegát.

Děkuji za Vaši angažovanost ve farnostech i duchovní a materiální podporu diecéze.

Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální zajištění pastorace