Jak se vyrábí oltář do Hodějic

01.10.2011, článek vložil P. Milan Vavro

Farní rada se rozhodla k novému řešení kněžiště. Fotky a videa s ukázkou práce.

Fotografie oltáře
Sochař pan Milan Kupkár z Tasovic u Znojma vytesává z pískovce nový oltář, ambon a nohu pod svatostánek do kostela v Hodějicích. Farní rada se rozhodla k novému řešení kněžiště, kde má být úplně nové vybavení - zmíněný kamenný oltář, ambon a sedes, nový svatostánek, sedadlo pro kněze a ministranty a umělecky ztvárněná skla před okny presbytáře. Toto vše navrhl výtvarník pan Milivoj Husák.

oltář Hodějice

svatostánek Hodějice

 

Další aktuality:

   » Zpět na hlavní stranu aktualit