Jan Neruda s úsměvem

13.09.2016, článek vložil Jan Matyáš

Zveme všechny příznivce krásného slova a pohody na již dvanáctou Divadelní kavárnu. Po K. J. Erbenovi a J. Seifertovi jsme připravili výběr laskavých a humorných básní ze sbírky Jana Nerudy Balady. Tešíme se na Vás v neděli 30. října 2016 v 16.00 hodin.Jan Neruda s úsměvem

v Divadelní kavárně v 16 hodin, neděle 30. října 2016

Sál pastoračního centra v budově fary za kostelemZveme všechny příznivce krásného slova a pohody na již dvanáctou Divadelní kavárnu.

Po K. J. Erbenovi a J. Seifertovi jsme připravili výběr laskavých a humorných básní ze sbírky Jana Nerudy  Balady a romance, např. k završení jubilejního roku „otce vlasti" jsme připravili kostýmovanou dramatizaci Romance o Karlu IV. Kromě sbírky Balad a romancí lehce zabrousíme i do sbírky Písní kosmických.

Buďme alespoň chvíli vlastenci v duchu romantického konce 19. století a užijme si krásné češtiny básníka, který nám má co říci ještě 125 let od své smrti.

Co se týká programů Divadelních kaváren v sezóně 2016-2017 připravujeme již nyní celou řadu nových pořadů. Kromě recitací nabídneme i jiné formy, např. Divadlo u stolu a promítání zajímavých videí.

Na shledanou se těší členové Divadelního spolku Slavkov u Brna.


Eliška Rubešová