K Lidovým misiím na stránkách Fatymu

06.04.2009, článek vložil P. Milan Vavro

Další příspěvek k připravovaným Lidovým misiím.

Originální stránky Fatymu s fotografiemi.

Od 18. října 2009 budou probíhat ve Slavkově u Brna týdenní lidové misie. K této příležitosti jsme P. Milanu Vavrovi, který zde slouží, položili několik otázek. Zároveň všechny prosíme, aby na tyto misie pamatovali v modlitbách.

1. Mohl byste srovnat vaši službu ve farnosti Znojmo-Louka a současné farnosti Slavkov u Brna, ve které teď působíte?

V obou farnostech jsou oblasti pro kněze radostné a těžké. Ve Znojmě jsem byl rád, ve Slavkově jsem rád také. Na obou místech mne čekaly velké rekonstrukce kostelů i fary. Pastorace v pohraničních farnostech byla po roce 1989 velmi radostná, lidé se otevírali a byl zájem. Dočkal jsem se však brzy i období za zenitem, zájem po roce 1995 klesal. Ve Slavkově je farnost stabilnější než pohraničí, je zde několikanásobně více lidí a tím i výzev. Vzniklo několik aktivit k obohacení farního života, nastává doba tříbení, v něčem možná i stagnace.

2. Jaké vidíte klady slavkovského děkanství?

Dobrá spolupráce s kněžími, řeholními sestrami a aktivity podporující společenství mezi věřícími farností děkanství. Některé akce jsou společné (duchovní obnovy a děkanátní setkání mládeže v Domě sv. Rodiny, ples, zájezdy, katecheze nejmenších od 3 let, vyučování sester v děkanství).

3. Na co by se nemělo při misích zapomenout?

Na ty lidi, kteří byli pokřtění a nebyli nikdy do víry uvedeni, nebo dříve praktikující věřící, kteří dnes do kostela nepřijdou z důvodu ztráty víry, nemoci, stáří, nebo jiných příčin. Na hledající, kteří mají k víře jiný přístup než my, abychom na to brali ohled a zvolili způsob odlišný, než naše zažité formy. Aby těmto lidem byla věnovaná zvláštní pozornost.

4. Jaké tři radosti jste zažil ve slavkovské farnosti?

První: nová duchovní povolání z naší farnosti, stále je někdo v semináři a nyní opět i v noviciátu.

Druhá: mládež a mladé rodiny, které chtějí opravdově žít svou víru.

Třetí: modlící se společenství a všichni, kteří jsou ochotní pomoci jakoukoliv službou ve farnosti. Ale radostí je určitě víc než tři.

5. Co děláte pro přípravu lidových misií a co byste doporučil farníkům?

Na Vánoce jsem napsal článek do časopisu Urbánek a městského zpravodaje. V lednu proběhlo setkání farníků s hlavním organizátorem o. Markem Dundou. Máme Modlitbu za lidové misie. Farníkům bych doporučil, aby se modlili za dobré využití této velké šance misií, aby je vzali vážně a už dnes si rezervovali čas na misijní týden. Potom aby se podle možnosti zapojili a povzbudili ostatní.

Převzato z http://www.fatym.com (Táňa Dohnalová)

Reportáž z lidových misií v Horních Bojanovicích

Oroginální stránky s fotografiemi.

Lidových misií se v týmu Fatymu účastní i některé naše školské sestry. O své zkušenosti se podělí sestra Gregorie:

1) Co Vás sestro Gregorie na misiích nejvíce oslovilo?

-"Během těchto misií mě oslovila silná Boží přítomnost. Všechno ke mě promlouvalo: Ježíš je zde! Viděla jsem jak se na všechny lidi láskyplně díval a jednal...

Viděla jsem, jak se lidé k němu hrnuli, stáli o jeho návštěvu, zvali k nemocným, s důvěrou otevírali svá srdce...

Viděla jsem, jak probouzel duchovně mrtvé, uzdravoval nemocné vztahy, osvobozoval spoutané hříchem.

Viděla jsem, jak hledal a nalézal ztracené ovce a s radostí je nesl do svého ovčince.

Viděla jsem, jak všude zaséval své slovo, jak rozsévač z evangelia.

Viděla jsem, jak zval dělníky na svou vinici, třeba i v té poslední hodině života, aby všem nabídl stejnou odměnu - nebe.

Měla jsem jedinečný pocit, že jsem se ocitla v "Ježíšově době" a zároveň, že to právě "dnes" se Ježíš ocitl mezi námi!"

2)Co Vás potěšilo nebo překvapilo na misiích?

"Odpovím slovy evangelia: že za Ježíšem šlo hodně lidí a že mnoho z nich ho přijalo do svého domu".

3)Co byste chtěla ještě do Bojanovic vzkázat?

"Aby byli jako emauzští učedníci, kteří budou vždy znovu říkat: Pane, zůstaň s námi..." a aby s radostí vyprávěli o tom, "co viděli a slyšeli."

Převzato z http://www.fatym.com (Dana Tichá)