Kostel v Podbřežicích v novém

01.02.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Téměř po sto letech se dočkal kostel sv. Petra a Pavla v Podbřežicích celkové obnovy. Stavitelem tohoto kostela v našem děkanství byl pozdější olomoucký arcibiskup Dr. Cyril Stojan.

Poslední bohoslužbu v Podbřežicích slavil spolu s rozloučením a poděkováním P. Martin Bejček na Nový rok večer. Od Tří králů převzali správu kostela kněží z Rousínova. Protokolární předání kostela, inventáře, dokumentů, finančních prostředků atd. proběhne za účasti slavkovského děkana a starého i nového faráře během února t.r. Tím bude přefaření de facto et de jure provedeno.

kostel Podbřežice

Kostel se předává bez dluhů a v lepším stavu, než byl před 9 roky.

Za tu dobu má kostel opraveny krovy, všechny nové střechy, dále byla během této doby pořízena nová elektroinstalace kostela, nové ústřední topení, podlaha v sakristii, elektronický zabezpečovací systém, kostel byl vymalován, byly provedeny nátěry podlah, dveří, soklů, byla opravena okna, kostelní lavice, jesličky, sochy, kazatelna, část hlavního oltáře, pamětní kameny v předsíni a varhany.

Byly restaurovány původní obrazy z korouhví a některé sochy, byly pořízeny nové koberce, obrázky, skříně do sakristie, bohoslužebná roucha, ministrantské oděvy a kostelní prádlo.

kostel Podbřežice

V posledním roce byla opravena celá věž kostela i s malou severní věží nad schodištěm – nový krov a měděná krytina, nové báně a ozdoby, fasáda věže, nátěry, ciferníky a ručičky věžních hodin, nová okna do zvonového patra, nová zvonová stolice a pohony i ovládání 4 zvonů, z nichž 3 jsou nově odlité. Byla vyčištěna půda kostela, byl vypracován nový aktualizovaný inventář kostela.

Jen v roce 2006 výdaje na opravy činily 1.800.000.- Kč. Po plánovaném dokončení opravy zbytku fasády bude kostel po několika letech prací připraven na důstojnou červencovou oslavu 100. výročí posvěcení (14. 7. 1907).

nové ciferníky a ručičky hodin

Nové ciferníky a ručičky věžních hodin.

Obnovená zvonová stolice a nové zvony

Obnovená zvonová stolice a nové zvony

Z opravy střechy a krovů

Z opravy střechy a krovů

Obnovená střecha, věž před opravou

Obnovená střecha, věž před opravou

Za precizní obnovu kostela si zaslouží P. Martin Bejček uznání a poděkování.

P. Milan Vavro, děkan

Zdroj a foto: P.Martin Bejček, farář Letonice