Pokračování kurzu Alfa

01.05.2018, článek vložil Jan Matyáš

Zveme vás k dalšímu pravidelnému setkávání a diskusím o základních tématech křesťanství. Setkání jsou otevřena všem, nejen hostům kurzu Alfa. Probíhat budou jednou za dva týdny v neděli večer od 19:00 ve farním sále. Začínáme 8. dubna.

Kurz Alfa nám pomalu končí a byla by škoda nepokračovat ve společných setkáních a diskusích.

Nabízíme tedy možnost dalšího pravidelného setkávání. Jeho cílem by bylo poskytnout ucelenější pohled na základní témata, tajemství a otázky katolického křesťanství. Mluvili bychom hlavně o pravdách víry, svátostech, životě podle Božích přikázání, modlitbě a mši svaté. Součástí každého setkání by byla společná modlitba, přednáška a diskuse.

Setkání jsou otevřena všem, kteří už křesťany jsou nebo se s křesťanstvím už seznámili (třeba na Alfě). Tedy nejen hostům kurzu Alfa. Probíhat budou jednou za dva týdny v neděli večer od 19:00 ve farním sále. Začínáme 8. dubna a celkem proběhne 6 setkání.

Kontaktní osoba: Pavel Kočica, tel. 737 486 172