Lutršték v novém

14.08.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Co všechno se letos na Lutrštéku změnilo ve fotkách.


Interiér 1995

Nová dlažba 2004

Nová střecha a krovy 2014

Nová fasáda 2017

Restaurování obrazu 2020

Restaurování oltáře 2020Restaurování svatostánku 2020
Restaurování svatostánku 2020

Elektrifikace zvonění 2020

Liturgická komise - nový oltář 2020

Oprava puklin kleneb a výmalba polí
2021

Změna dveří a rozšíření sakristie 2021

Stavba korpusu nového oltáře 2021


Úklid po 1. etapě oprav 2021

Výroba mozaiky pro oltář 2021

Statika kapličky a terénní úpravy 2021

Oprava fasády kapličky 2021

Bourání studánky 1941

Výkop základů studánky 2021

Stavba nové studánky 2021

Položení žulových schodů 2021

Obnovení pramene 2021

Studna v kapli 2021
Oprava kříže a sochy u kostela 2021


Práce v interiéru

Hotový oltář a ambon

První poutníci


Dláždění u kaple