Misijní neděle 21. října

13.10.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2007

Milí přátelé,

rád bych využil této příležitosti a poděkoval Vám všem, kteří si uvědomujete důležitost misijního úsilí a zapojujete se do pomoci nejchudším. Vaše modlitby, oběti a skutky lásky úžasným způsobem přispívají do misijních pokladů Církve. Mám velkou radost, že jste během loňského roku věnovali na misie skrze Papežská misijní díla rekordních více než 25,6 milionů Kč. Díky Vám se tak našla pomoc pro 80.000 sirotků, dětských vojáků a jinak trpících dětí. Ve srovnání s předchozím rokem jste více než dvojnásobnou částkou 1,7 milionů Kč podpořili bohoslovce v misiích. Je to i proto, že se do misijní činnosti zapojujete během celého roku. Ať už členstvím v našich pěti aktivitách nebo pořádáním tradičních akcí Papežských misijních děl, jako je např. Misijní koláč, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Misijní bonbónek a Misijní den dětí. Je opravdu povzbuzením číst Vaše dopisy, ve kterých píšete, že pro misie obětujete své utrpení, odkazujete dědictví, organizujete misijní farní dny, koncerty, plesy a tábory, věnujete výtěžek z úrody a skupinka dětí dokonce vydává časopis podporující misie. Vaše láska k misiím šíří radost evangelia nejen ve vzdálených zemích, ale i u nás.

Abyste na vlastní oči viděli místa, kam pomoc posíláme, připravili jsme pro Vás Misijní kalendář 2008, putovní výstavy, Zpravodaj Papežských misijních děl, leták o životě bohoslovců – Misie zítřka a nové filmy: Srdce pro Bangladéš, Oči Malawi a Poklady misií. Každý měsíc můžete na TV NOE vidět nový hodinový Misijní magazín. Pro zájemce máme již 15 odvysílaných dílů na DVD.

Je moji milou povinností vyřídit Vám upřímné poděkování např. z Ugandy, Madagaskaru, Bangladéše, Indie a Malawi, kam Vaše dary putují. V rámci sbírky na Misijní neděli podporujete Dílo šíření víry a pomáháte stavět kostely, kaple, domovy pro staré a nemocné lidi, školy, internáty, nemocnice a útulky pro trpící a postižené. Umožňujete studium a formaci katechetů, bohoslovců a řeholníků. Vaše dary se prostřednictvím veliké řady misijních pracovníků dostávají k nejpotřebnějším. Buďte si jistí, že všichni tito lidé se za Vás dobrodince denně modlí.

Sv. otec si přeje, abychom vytvořili celosvětovou síť modliteb a na přímluvu Panny Marie si více uvědomovali své misijní poslání a povolání: být svědky Páně každým okamžikem svého života. Zapojme se tedy již v předvečer Misijní neděle ve 21:00 do Misijního mostu modlitby, zapalme svíci a modleme se za misie. Využijme nastávající Misijní neděli k opravdové štědrosti a pamatujme, že „Bůh miluje radostného dárce." (2 Kor 9,7)

P. Jiří Šlégr

národní ředitel PMD