Modlitba za volbu papeže a zprávy o volbě

09.03.2013, článek vložil P. Milan Vavro

Nově: odkaz na věrohodné zprávy z Vatkánu - Radio Vaticana - v češtině. MODLITBA ZA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. a ZA DOBROU VOLBU NOVÉHO PAPEŽE.

Zprávy o volbě papeže na: Vatikánský rozhlas

MODLITBA

ZA PAPEŽE BENEDIKTA XVI.

Bože,

milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže BENEDIKTA, který je tvým darem celé církvi a každému z nás. Chraň ho a žehnej mu.

Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je ku prospěchu Božího lidu a celého světa.

Maria, Matko církve, oroduj za nás.

(Kancionál: str. 39)

MODLITBA

ZA DOBROU VOLBU NOVÉHO PAPEŽE

Bože,

věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev: vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život.

Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům, aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať upřímně hledají tvou vůli a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu. Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro nás otcem a světu ukáže cestu k tobě.

Maria, Matko církve, oroduj za nás.

(Část modlitby z Českého misálu str. 814)

Slovo kardinála Dominika Duky