Nabídka kurzů pastoračního centra

21.09.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Teologické večery a kurzy služby nemocným v nabídce.

1) Teologické večery podzim 2021

V podzimním cyklu bude možnost vyslechnout přednášky doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.; doc. Ing. Dr. Pavla Kopečka, Th.D. a Mgr. Stanislava Drobného, Th.D.

Od 17.30 hodin se představí biblické postavy: Nikodém, Samaritánka, Tomáš, Marie Magdalská a učedník, kterého Ježíš miloval. Od 18.45 hodin se můžete více zamyslet nad bohoslužbu v době pandemie Covid-19 nebo nad Božím zjevením.

Kurz se bude konat v sále Biskupství brněnského v Brně, na Petrově 2, za katedrálou vždy ve čtvrtek 23. září, 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu 2021 od 17:30 do 20:00 hodin.

Na večery se nepřihlašuje. Na místě bude možné přispět dobrovolným příspěvkem na náklady, spojené s konáním kurzu. Příspěvek není podmínkou účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu času či místa, pokud by se změnily okolnosti. Plakát a leták (ke stažení ZDE: http://leteckaposta.cz/158863799) a leták s podrobnými tématy jednotlivých setkání je v také přílohách. Další informace jsou na webu https://pastorace.biskupstvi.cz.

2) Setkání dobrovolníků v duchovní službě nemocným a seniorům

Zveme všechny dobrovolníky v duchovní službě nemocným a seniorům na společné setkání 2. října 2021 v Brně na Petrově. Program setkání:

9.00 přednáška a diskuze na petrovské faře: P. Mgr. Jindřich Kotvrda, Mth, PsL, PD a Marek Richter: O naslouchání

11.30 mše svatá v katedrále; 13.00 individuální rozhovory dle potřeby

Srdečně zvou nemocniční kaplani P. Leo Zerhau (tel. 602582459) a S. Františka Majerčíková, DKL

Přihlášky zasílejte, prosím, nejlépe do poloviny září na adresu: dobrovolnikpp@dieceze.cz

3) Kurz pro dobrovolníky v duchovní službě nemocným

více zde:

https://pastorace.biskupstvi.cz/2021/07/09/novy-kurz-dobrovolnik-v-pastoracni-peci-ve-zdravotnictvi-a-socialnich-sluzbach/