Nástěnný kalendář pro podporu farnosti Jeníkov

21.12.2010, článek vložil Jan Matyáš

Chcete sobě nebo druhým udělat radost a k tomu ještě podpořit dobrou věc? Zakoupením nástěnného kalendáře můžete podpořit opravu fary v obci Jeníkov u Duchcova.

Kalendář 2011 (podpora adoptované farnosti FATYMu)

Chcete sobě nebo druhým udělat radost a k tomu ještě podpořit dobrou věc? Pokud ano, pak máte k tomu příležitost.

V letošním roce se nám podařilo vyrobit sice jednoduchý, leč myslím pěkný církevní kalendář na rok 2011.

Kalendář je nástěnný a je ve formátu A4. Je doplněn fotografiemi, převážně ze severních Čech a to konkrétně z Jeníkova - jež je adoptivní farnost FATYMu.

Nabízený kalendář může udělat radost nejen tomu, kdo ho koupí, ale může se stát i vhodným dárkem pro druhé a navíc jeho zakoupením lze podpořit i opravu fary v Jeníkově. A právě za tímto účelem byl kalendář vyroben. Výrobní náklady za kalendář jsou téměř 100,-Kč. Nákupní cena kalendáře je však dobrovolná.


Jeníkov u Duchcova - adoptovaná farnost FATYMU

FATYM – (FArní TÝM) je společenstvím katolických kněží, jáhnů a laiků ve farnostech západního Znojemska.

Krátce po velikonocích 1999 jsme začali družbu s farností Jeníkov u Duchcova v litoměřické diecézi.Časem jsme tuto farnost adoptovali. Jeníkov a především ti, kdo tam žijí, mnohým z nás přirostl k srdci. Za dobu naší družby s touto farností jsme už zažili mnoho krásných chvil.

Moc děkujeme těm, kdo nám při této aktivitě pomáhají.

Prosíme, pamatujte v modlitbě a můžete-li, podpořte toto dílo i svou pomocí nebo darem. Číslo účtu pro Jeníkov: 184058097/0300

Bližší informace o družbě s Jeníkovem (fatym.com, formát doc, 40 kB)


Matka Důvěry

V Jeníkově u Duchcova v severních Čechách je uctívána Panna Maria Matka Důvěry.

Mnozí z těch, kdo se k Panně Marii bolestné v Jeníkově modlili, mohou dosvědčit, že byli vyslyšeni. Po té, co byl do jeníkovského kostela umístěn v roce 2002 obraz Panny Marie Matky Důvěry, dochází k dalším menším i větším vyslyšením.


Modlitba k Panně Marii Jeníkovské – Matce Důvěr:

Maria, Matko Důvěry, Tys neochvějně spoléhala na Boží lásku i v nejtěžších zkouškách svého života, když jsi pociťovala nebezpečí, bezmocnost a osamocenost a tím jsi dala Pánu příležitost, aby na Tobě vykonal veliké věci.

Od Tebe se chceme učit opravdově důvěřovat našemu Bohu a tak jako Ty ho vytrvale milovat za všech okolností a odevzdaně s radostí přijímat jeho vůli i kdyby měnila naše plány a byla pro nás těžká.

Maria, Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou a svých bližních a všechny své pozemské úmysly a starosti, ať i skrze nás může být oslaven náš Pán.

Amen.

Imprimatur: † Mons.ThDr. Josef Koukl

22. 5.02, č.j. 652/02


Článek zaslala Petra Kučerová, texty čerpají z webu www.fatym.com

Kostel v Jeníkově
Kostel v Jeníkově (zdroj - FATYM)


 

Další aktuality:

   » Zpět na hlavní stranu aktualit