Netradiční pouť do katedrály

21.04.2007, článek vložil P. Milan Vavro

V neděli 6. května odpoledne bude mít u příležitosti Roku diecéze naše slavkovské děkanství Pouť do brněnské katedrály. Nahlédněte do nabídky pouti.

Některé děkanáty již pouť uspořádaly s dobrým ohlasem. Jde o vzájemné setkání věřících z farností děkanství s otcem biskupem.

Petrov-katedrála

V programu je připraveno představení farností, přednáška o diecézi, mše svatá a možnost osobního pozdravení s otcem biskupem.

Doprovodný program obsahuje prohlídku katedrály s výkladem, výhled z věží, prohlídku krypty, klenotnice a muzea sakrálního umění s expozicí Život Krista. Bude otevřena restaurace řeholních sester s francouzskou kuchyní a prodejny Donum a Benediktus. Pro děti od 11 let bude samostatný program Andělé. Pro poutníky bude připraveno pohoštění, nápoje a ochutnávka vína. Kdo by chtěl něčím přispět ze své kuchyně, prosíme, abyste se nahlásili v sakristii.

V neděli 6.5. nebude ve Slavkově večerní mše svatá.

Autobus pojede z obcí ve 12.15 h a ze Slavkova ve 12.30 h. Odjezd z Petrova bude po požehnání v 18.30h. Můžete jet také auty. Prosíme zájemce o cestu autobusem, abyste se zapsali na arch na stolku v kostele.

Ukázky, co lze spatřit na Petrově:

Kryptu, objevenou při rekonstrukci v 90. letech.

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově je hlavní chrám diecéze. Je biskupským chrámem (od slova „cathedra").

Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46.

Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula, a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení brněnského biskupství, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta.

V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty ukrývající se dříve v depozitářích.

Klenotnice katedrály se tak vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.

Nové prostory Informačního centra a Muzea

Vita Christi

MUZEUM SAKRÁLNÍHO UMĚNÍ

představuje exponáty pocházející z kostelů a far brněnské diecéze.
Obrazy a plastiky vyprávějí příběh života Ježíše, kterého jeho
současníci nazývali Nazaretský.
Čtyři desítky prací byly vybrány tak, aby doložily velké umělecké
dědictví a zároven upozornily na svoje myšlenková východiska
a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé.

V členitých prostorách historického domu Petrov 1 se návštěvníkovi nabízí možnost bezprostředního setkání tváří v tvář.
Vzájemné srovnání výtvarné řeči obrazů a plastik s texty evangelních zpráv má přispět k hlubšímu pochopení a také prožití jejich uměleckého i duchovního poselství.

Výstavní prostory s rozmístěním exponátů

Rozmístění exponátů

 

Související články: