Nová fotoalba 2022

30.04.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Velikonoce, oprava hrobky, žehnání hodějických varhan a ministrantské akce na farní fotogalerii.

Odkaz na fotogalerie.