Nová fotogalerie

25.06.2016, článek vložil P. Milan Vavro

Fotografie z 1. sv. přijímání, Božího Těla, Žehnání křížové cesty na Urbánek a Svatourbanských hodů a Farního dne.

Prohlédněte si fotografie:

1. sv. přijímání
Božího Těla
Žehnání křížové cesty na Urbánek
Svatourbanských hodů
7. farní den