Nové farní rady

30.06.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Farář jmenuje od 1. července 2019 na období 5 let nové farní rady.

Pastorační rada Slavkov:
z úřadu: farář Milan Vavro, farní vikář Stanislav Pacner, za řeholní komunitu s. Bohdana Glezner
zvoleni: Lukáš Fries, Jitka Hrabovská, Jana Lstibůrková, Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček ml.
jmenováni: Pavlína Kloudová, Petr Šujan

Zvolení do pastoračních rad obcí:

za Němčany Jan Formánek, Jan Patera, Stanislav Patera, Blanka Svobodová, Oldřich Svoboda

za Hodějice Jan Barták, Kristýna Hrabovská, Jan Kyselka, Vojtěch Lstibůrek, Miroslav Šujan

za Heršpice Marie Bedřichová, Věra Dostálová, Josef Stanislav, Martin Šujan st., Miroslav Zavadil

Ekonomická rada farnosti:
zvoleni za Slavkov: Pavel Galata, Zdeněk Mlčoch
jmenováni za obce ve farnosti: Stanislav Patera, Miroslav Šujan, Marie Bedřichová

Děkujeme všem, kteří se účastnili voleb a ankety.

Zvoleným a jmenovaným vyprošujeme požehnání ke službě ve farnosti.

První setkání všech rad proběhne ve čtvrtek 5. září v 18,00 na faře.


Ve Slavkově 30. června 2019

P. Milan Vavro, farář