Obnova pro muže

01.12.2007, článek vložil P. Milan Vavro

V sobotu 24.11.2007 vedl Mons. Karel Janoušek z Mikulova obnovu pro muže na téma "Mužská spiritualita podle biblických mužských postav". Účastnilo se 40 mužů. A co na to muži …?

Pěkné přednášky na témata „klíčových" pasáží Starého Zákona. Zejména přesné a adresné namodelování situací a pasáží ze života mužů na dnešní dobu, dnešní situaci, starosti i radosti. Písmo má stále co říci. Jen je nutné ho náležitě podat a vysvětlit. A to se právě stalo! Díky!

Jednoduché, pochopitelné, praktické příklady spirituality muže – například Noe.

Charisma přednášejícího mně pomohlo soustředit se na přednášky.

obnova pro muže

Děkuji moc za možnost strávit den ve ztišení i v rozhovoru s Bohem. Dobře, že byl čas i na popovídání si s ostatními účastníky, včetně diskuse s otcem Karlem Janouškem. Velice pěkně nás „provedl" spiritualitou Noeho a některých praotců. Na obnovu se mi nechtělo jet, ale jsem nakonec rád, že jsem přijel.

PS: Velký dík patří také sestrám za velice dobrou organizaci, vynikající oběd i zákusek po obědě (na kterém se podílela prý i farnost).

Petr Gabrhel

obnova pro muže

Děkuji za pozvání na exercicie do krásného prostředí. Otec Karel Janoušek byl excelentní, jakož i sestřičky… Společenství bylo nádherné, prostředí též!

Petr Durna

obnova pro muže, mons. Janoušek

Pro mě jako laika nebo spíše člověka hledajícího cestu, to bylo poučné ve smyslu uvedení písma svatého na pravou míru. Hodně nevěřících v mém okolí vnímá křesťany jako nenormální, protože chodí stále do kostela, modlí se, pořádají různé nepochopitelné akce atd. Názor mého dobrého kamaráda: „Jsou to všichni sektáři." Ale nesouhlasím s ním, kdyby se raději víc zajímal a šel mezi věřící, pak by možná změnil názor.

obnova pro muže, mons. Janoušek

Na této duchovní obnově bylo rozumnou a nenásilnou formou, co písmo svaté praví a kam má člověka nasměrovat. Jakou se má vydat cestou. Oslovilo mě to v tom, že se na víru nedívám s obavou a strachem a vím, co mám očekávat. Neodradilo mě to od dalšího setkání a získávání nových informací pro mne důležitých.

Děkuji za příjemnou atmosféru a dobrou společnost. Drahoslav Mašek

Mons. Janoušek

Foto: sestra Gregorie

 

Související články: