Obnovení bohoslužeb

06.05.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Současná platná omezení bohoslužeb nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté: Slavkov 8,30 a 9,30 (večerní nebude), Heršpice 8,00, Němčany 11,00 a Hodějice 11.00. Kdo nemáte na mše sv. ve Slavkově místenku, můžete přijít i bez ní. Minulou neděli se rozdávaly místenky kvůli rovnoměrnému rozdělení pouze na tyto dvě bohoslužby.

Obnovujeme mše sv. na obcích, zveme vás všechny na nedělní mše svaté, na bohoslužby pro děti, mládež na páteční mši do Slavkova, ministranty a ministrantky do služby u oltáře. Společenství, aktivity a náboženství na faře zatím nemohou být, vyučuje se online. V některých obcích se vyučuje náboženství ve škole. Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá s rodiči online a při mši sv. v úterý.

Omezení na přechodnou dobu však od nás vyžadují ochotu přijmout několik požadavků, které jsme upřesnili po projednání se všemi farními radami:

- účastnit se bohoslužeb již můžete každý v kostele svého bydliště, ze Slavkova, prosíme, nejezděte na vesnice (kapacita kostelů je omezená), z vesnic naopak můžete do Slavkova

- dodržujte rozestupy 2 m (aby se neobsazovaly pouze zadní lavice, jsou ve všech kostelích zapáskované lavice ob jednu řadu)

- přijměte, prosíme, po dobu omezení mimořádnou změnu času bohoslužeb, která je nejvhodnější pro většinu farníků a umožňuje přesun kněží na další mši sv.

Změna pořadu bohoslužeb ve Slavkově: Budou dvě mše sv. v 8.30 a v 9.30 (rušíme mše sv. v 8.00 a v 18.00, protože podle místenek byl o ně znatelně menší zájem). Ve Slavkově je dostatek míst, je však třeba se rozdělit na dvě stálé skupiny (8.30 a 9.30), proto je třeba si vyzvednout místenky na tyto dvě mše sv. Prosíme, abyste místenky na mši sv. v 9.30 nechali spíše rodinám s dětmi. Je možné se účastnit také v kapli. Na mši v 9.30 je optimální přijít v 9.25. V ostatních kostelích místenky nebudou.

Změna mše svaté v Heršpicích: v neděli v 8.00 hodin.

Změna online přenosu mše svaté: v neděli v 8.30 hodin, v úterý se přenos ruší, zveme děti a školáky do kostela na mši svatou, které budou doprovázet scholy rodin.

Podávání sv. přijímání: 2. května skončilo.