Ohlédnutí za rokem 2014

06.01.2015, článek vložil P. Milan Vavro

V neděli 11. ledna Vás zvu na Ohlédnutí za rokem 2014 s promítáním fotografií a podrobnějším seznámením s životem farnosti, farním hospodařením a s výhledem do nového roku. Setkání se koná v Domě svaté Rodiny od 15,00 hodin. Otec Milan

Během odpoledne (cca 15.00 - 17.00) bude blok promítání (některých) fotografiií z 36 akcí během roku, ze zajímavých expedic mládeže a z farního tábora. Zajímavostí jsou katecheze a aktivity pro děti, konané školskými sestrami. Exkurz do našich kostelů během oprav a seznámení se službou technika děkanství nám představí Ing. Pavel Galata. V přestávce bude možné nahlédnout do některých ze 22 farních fotoalb. Čajem či kávou nás bude také obsluhovat tým farní kavárny.

noví ministranti 2014

z farního dne

Z farního dne