Papež vyhlásil Rok kněží

05.07.2009, článek vložil P. Milan Vavro

U příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského, vyhlásil papež Benedikt XVI. od 19.6.2009, Rok kněží. K zahájení této události napsal kněžím svůj list, ve kterém ukazuje na vzor sv. Jana Vianneye a vybízí kněze, aby se stali posly pokoje ve světě.

Kněžství je láskou Ježíšova Srdce, cituje Benedikt XVI. sv. Jana Mariu Vianneye ve svém listu na zahájení Roku kněží. Tato již dříve ohlášená iniciativa Svatého otce, která se váže ke 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, má přispět k vnitřní obnově všech kněží, aby jejich přítomnost v současném světě byla skutečným svědectvím křesťanské víry a lásky. Kněžský rok bude slavnostně zahájen dnes, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, a potrvá celý rok do 19.6.2010.

Ve svém sedmistránkovém listu, adresovaném všem spolubratřím v kněžské službě, představuje Benedikt XVI. svatého faráře arského jako vzor kněžské existence a jemně nabádá k následování jeho pastoračního přístupu. Kněžství je darem pro církev i pro lidstvo, podotýká papež a připomíná obětavou a hrdinnou službu mnoha kněží, kteří často i vlastní krví zpečetili věrnost svému povolání. Benedikt XVI. navrhuje, abychom na kněze pamatovali také v situacích, kdy se svému povolání zpronevěří.

Papež poukazuje na základní znaky, které z faráře arského učinily kněze podle Božího srdce, totiž pocit zodpovědnosti a láska k Eucharistii a ke svátosti smíření.

Sv. Jan Maria Vianney se především snažil naprosto se ztotožnit se svou kněžskou službou, za kterou se cítil takřka bezmezně zodpovědným. Měl za to, že z eucharistické oběti vyvěrá veškerá vroucnost kněžského života. Odtud čerpal sílu ke službě ve zpovědnici, kde strávil někdy i 16 hodin denně. Byl vyhledávaným zpovědníkem, protože planul touhou po spáse duší, kterým zprostředkovával dotyk Božího milosrdenství.

Benedikt XVI. svěřuje Rok kněžství Panně Marii a povzbuzuje kněze, aby se jako sv. Pavel nechali uchvátit Kristem a stali se podle "příkladu sv. Jana Marie Vianneye posly naděje, smíření a pokoje v dnešním světě."

List k Roku kněží

Převzato z webu ČBK