Pěšky do Žarošic

27.04.2013, článek vložil P. Milan Vavro

Na 9. pouť vycházíme ve středu 8. května v 10,00 hodin. Můžete se k nám přidat na Jalováku nebo ve Zdravé Vodě. Mše svatá na poutním místě bude v 16,30 h. Zve vás o. Milan


PĚŠÍ FARNÍ POUŤ

DO ŽAROŠIC

středa 8. května 2013

Program:

Pěší:

v 10.00 pěší z kostela ve Slavkově

ve 13.00 pěší od Jalováku

po cestě modlitba růžence

ve Zdravé Vodě:

15.00 pobožnost

možnost jít 3 km pěšky nebo dál autobusem

v Žarošicích:

16.30 mše svatá

Autobus pojede ve 14.15 z Hodějic a z Němčan, 14.30 ze Slavkova a 14.40 z Heršpic a z Nížkovic.

Návrat ze Žarošic v 18.00 hodin.

Pokud nepůjdete pěšky, přijeďte na poutní mši sv. autem.

Pěší poutníky vezme zpět autobus.