Podzimní nabídka kurzů CENAPu

23.10.2017, článek vložil P. Milan Vavro

Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, Brno opět pořádá kurzy, které zájemcům pomohou zorientovat se ve své společné plodnosti.

Pravidelně nabízíme tyto tři typy kurzů: "Kurz STM PPR", "Ne/plodné

období po porodu", "Neplodnost, příčiny, řešení"

Účastníci „Kurzu STM PPR" mají možnost správně se naučit orientovat se

v cyklu ženy a tedy v plodnosti páru, žít v manželství v souladu se svou

vírou, svědomím, nepoškozovat si zdraví antikoncepcí nebo praktikami

asistované reprodukce.

Je možné se přihlásit buď na kurzy ve čtvrtky – od 2.11. nebo o sobotách

- od 4.11.

Informace o tom, jak je to s plodnými a neplodnými dny po porodu, jak se

dá v nich zorientovat i v době, kdy ještě nenaskočily cykly, získají

účastníci kurzu „Ne/plodné období po porodu". Nejbližší termín je 13.11.

Pro ty, kterým se nedaří otěhotnět, je průběžně v pracovní dny i o

vybraných sobotách nabízen kurz „Neplodnost, příčiny, řešení"

Více informací včetně přihlášek jsou na

https://www.cenap.cz/kurzy-reprodukcniho-zdravi-ppr

Tým Centra naděje a pomoci

Dr. Lázničková