Popeleční středa a svátost smíření

06.03.2011, článek vložil P. Milan Vavro

Pozvání na popelec a termíny svátosti smíření ve farnosti.

Na popeleční středu začíná postní doba.
Je den přísného postu
(od masa a jen jednou se dosyta najíst).
K prožití postního dne patří přijít na mši svatou, k popelci a svatému přijímání (mše sv. je v každé obci).

Upozorňujeme, že popelec bude udělován pouze při mši sv. na popeleční středu.

Liturgie celé postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Jak se konkrétně postit? Využijme čas k modlitbě, k pozornosti a laskavosti k druhým, k častější účasti na křížové cestě, na mši svaté i ve všední den, přijetí svátosti smíření.

Připravte se k prožití postní doby svátostí smíření – budeme zpovídat:

ve Slavkově v kapli a v kostele (vchod pouze z kaple od fary)

v úterý

17.00 – 18.00 zvláště pro děti (o.Milan)

19.00 - 20.00 (o. Milan a o. Petr)

v pátek

17.00 – 18.00

pro mládež bude sv. smíření v pátek během večera 20.00 – 21,30h (o.Milan, o. Pavel Buchta).

v Heršpicích ve středu 16,30

v Němčanech ve středu po mši sv. (18,00)

v Hodějicích v pátek 16,30 před mší a po mši sv.