Pouť děkanství do Svaté Země - Izraele

07.11.2010, článek vložil P. Milan Vavro

Děkanství slavkovské pořádá s CK AWERTOUR Bratislava POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 28.3.- 4.4. 2011. Zájemci, hlaste se nejlépe ihned, místa se zaplňují.Adresa přihlášení je v článku.

Více na stránkách pouti.

Děkanství slavkovské pořádá

ve spolupráci s farností Kroměříž a CK AWERTOUR Bratislava

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 28.3.- 4.4. 2011

Svatá země je místem, kde Bůh mimořádným způsobem oslovil celé lidstvo pro harmonický duchovní vývoj. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka třech světových náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stane se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Cena: 16.900 Kč

Jeruzalém

V ceně je zahrnuto:          

letenka, letištní poplatky, palivový příplatek,7x ubytovaní s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se soc. zařízením,doprava klimatizovaným autobusem,  odborný průvodce - kněz, autobus na letiště dle zájemců

V ceně není: obslužné a vstupné 50 USD (platí se u průvodce),kapesné a výdaje mimo program, pojištění

Duchovní doprovod: P. Milan Vavro, děkan

PŘIHLÁŠKY:

Zajištěním pouti pro naše děkanství jsou pověření manželé Šimordovi z Kroměříže, kteří mají s poutí bohaté zkušenosti.

Zájemci z děkanství slavkovského, přihlašujte se u nich:

Info: A. a V. Šimordovi tel.: 573 36 10 40, 732 724 568,

simorda@post.cz, www.izrael.kromeriz.cz

Z Kroměříže a okolí jsme se zúčastnili 9 poutí od 2005 do 2010 a můžeme dát výborné doporučení (uvedená místa bezpečná, společná cesta na letiště, pohodový let, dobré ubytování i jídlo). Program je připraven tak, že jsme navštívili známá biblická místa a díky průvodci pochopili i prožili mnoho z Bible. Pro zájemce plánujeme uspořádat besedu i u vás.

Platnost pasu min. 6 měsíců po odjezdu z Izraele. Při změně kurzu více jak 5% se upravuje cena.

Termín zvolen dle Velikonoc. Dle počtu zájemců autobus na trase Slavkov - Kroměříž - Ostrava.

Je třeba: co nejdříve se přihlásit (do 21.11.) a uhradit celou částku do konce roku 2010.

Asi 4 týdny před odjezdem bude schůzka se zástupcem CK.

Program (změna pořadí vyhrazena). Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

1. den:autobus z Kroměříže, v ranních hodinách setkání se skupinou na letišti v Ostravě-Mošnově s následným odletem do Tel Avivu (v 09.00 hod.). Odpolední návštěva Ain Karem, místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Odjezd do Betléma. Večeře a nocleh.

Ain Karim

2. den: po snídani celodenní prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a nocleh.

Betlém

3. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možné si zakoupit k obědu tradiční rybu sv. Petra ( +18 USD ). Návštěva Jardenitu (řeka Jordán) – obnovení křestních slibů. Místo prvního zázraku v Káně Galilejské, kde si manželé mohou obnovit manželské sliby. Večeře a nocleh.

genezaretské jezero

4. den: po snídani prohlídka Nazaretu – baziliky Zvěstování, kostela sv. Josefa. Odpoledne pěšky výstup na horu Tábor (pěšky nebo taxi +7 USD), prohlídka kostela Proměnění Páně. Odjezd do Betléma. Večeře a nocleh

Nazaret

5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Páter Noster (Otče náš), návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, Baziliky Agónie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh.

Getsemany

6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Krátká zastávka v Jerichu. Přejezd Judskou pouští, návštěva Mrtvého moře s možností koupání. Odpolední fakultativní výlet na Massadu a do Qumránu(+30 USD). Večeře a nocleh.

mrtvé moře

7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma. Prohlídka Starého města: Křížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na kalvárii – Golgotě. Večeře a nocleh.

Golgota

8. den: snídaně, krátký program v Betlémě, odjezd autobusem do Tel Avivu s následným odletem do Ostravy. Předpokládaný přílet do Ostravy v 18.00 hod. Autobus na trase Ostrava – Kroměříž - Slavkov.

Tel Aviv