Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

30.04.2016, článek vložil P. Milan Vavro

V neděli 8. května 2016 se vydáme s farností na XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUŤ . Letos mimořádná pouť v roce Božího milosrdenství bude zaměřena k získání odpustků svatého roku.

XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUŤ v roce Božího milosrdenství

K P. MARII DO ŽAROŠIC

v neděli 8. května 2016.

Pěší: v 10.00 z kostela, ve 13.00 od Jalováku

po cestě modlitba růžence


Autobus: 14.00 z Němčan, 14.10 ze Slavkova od kostela,

14.15 z Hodějic, 14.20 z Heršpic a z Nížkovic


Ve Zdravé Vodě:

15.00 pobožnost, možnost jít 3 km pěšky nebo autobusem


V Žarošicích: možnost se připojit od začátku obce u Boží muky

možnost přijetí svátosti smíření v kostele (podmínka odpustků)

15.30 růženec v kostele, 16.15 korunka Božího milosrdenství


v 16.30 mše svatá s průvodem Bránou milosrdenství

Pokud nepůjdete pěšky, přijeďte na poutní mši sv. autem.

Pěší poutníky vezme zpět autobus kolem 18.00 hod.