Sestra Gregorie je doma v klášteře

13.04.2021, článek vložil P. Milan Vavro

Naše milá sestra Gregorie se v pátek 9. 4. vrátila z nemocnice domů. Cítí se ještě slabá, zotavuje se, ale již může mluvit, sama pomalu chodí, byla na mši svaté v kapli. Přiložen předchozí osobní pozdrav z nemocnice.

Milí farníci,

jak asi víte, jsem už delší dobu v nemocnici kvůli covidu a následným nutným operativním zákrokům. Děkuji vám všem, kněžím, rodinám, dětem i dospělým za všechny modlitby, oběti a milé pozdravy. Vím, že se na mně díky lásce a vytrvalé modlitbě mnoha lidí projevila Boží moc. Také se za vás modlím, a spojuji se s vámi při přenosu mše svaté ze slavkovskeho kostela, který už od tohoto týdne mohu pro svůj lepší zdravotní stav sledovat. I když už se cítím lépe, prosím o další modlitby za mne, zdravotní personál i naší komunitu sester.

Přeji Vám všem srdce naplněné Velikonoční radostí a vděčností za dar nového života.

S láskou vaše sestra Gregorie.