Pozvánka na přednášku Marka Orka Váchy

14.12.2016, článek vložil P. Milan Vavro

Vážení přátelé slavkovské pobočky MSKA, rádi bychom si Vás dovolili pozvat na další přednášku, na kterou přijal pozvání pan Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., který si pro nás nachystal téma: „Gen-etika a synt-etika“. Přednáška se uskuteční v pondělí 16. ledna 2017 od 18 h v kině Jas.

Genomy dnes už neumíme jen číst, nýbrž i psát. Dovedeme nejen klonovat organismy, ale i do nich vkládat námi vybrané geny, a tak vytvořit organismus výjimečných vlastností. Pak dalším logickým krokem je vytvoření vhodného organizmu přímo. V přednášce budou diskutována etická témata, která biologický pokrok přináší.

Marek Vácha vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity obor molekulární biologie a genetika. V doktorské práci, kterou obhájil na Lékařské fakultě MU, se zaměřil na etická témata lidského genomu a genetiku chování. Teologické vzdělání získal v Olomouci a v Bruselu. Účastnil se několika vědeckých expedicí (Antarktida, Jižní Shetlandy, …). V současnosti je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Taktéž je autorem mnoha knih a odborných publikací.

Všechny srdečně zve kolektiv slavkovské pobočky MSKA