Přehled akcí v brněnské diecézi

27.10.2006, článek vložil P. Milan Vavro

Nabízím vám pozvání na duchovní a kulturní akce, které jsem vybral z webu našeho biskupství.

Svatocecilské setkání v Brně

Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra zve všechny chrámové zpěváky a hudebníky na Svatocecilské setkání, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 9.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

Setkání animátorů seniorských společenství v ČR

Ve dnech 20. - 21. 11. 2006 se v Hradci Králové (Nové Adalbertinum - Malý sál) koná "Setkání animátorů seniorských společensví v ČR".

Premiéra Hubertské mše B dur v katedrále na Petrově

Hubertskou mši B dur pro lovecké rohy se zpěvy, autora Petra Vacka a texty Josefa Selementa, zahrají a zazpívají při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově Trubači LDF MZLU (Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity) v Brně v neděli 12. listopadu v 9.00 hodin.

Diecézní setkání katechetů

Diecézní setkání katechetů a všech, kteří se věnují katechetické službě v brněnské diecézi, se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2006 v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ulici.

Bohoslužba k uctění památky válečných veteránů

V sobotu 11. listopadu v 16.00 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově slavit generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek bohoslužbu k uctění památky válečných veteránů.

Výstava Česká Bible v průběhu staletí

Ve dnech 9.11-31.12.2006 bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cirkleho probíhat v Muzeu Vysočiny Třebíč výstava "Česká Bible v průběhu staletí."

Vernisáž výstavy za přítomnosti generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška se uskuteční 9.11. v 17.00 hodin v kamenném sále zámku v Třebíči.

Biskup Josef Koukl oslaví 80. narozeniny

Brněnský rodák, emeritní litoměřický biskup Josef Koukl , oslaví 8. listopadu v 17.00 hodin děkovnou bohoslužbou v litoměřické katedrále sv. Štěpána své kulaté životní jubileum.

Svatohubertská pouť ve Křtinách

V neděli 5. listopadu v 10.30 hodin bude hlavním celebrantem Svatohubertské pouti ve Křtinách u Brna moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Pouť za posvěcení rodin v Žarošicích

Na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, v Žarošicích, bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit v neděli 4. listopadu v 18.00 hodin poutní bohoslužbu za posvěcení rodin.

Kurz partnerství

Diecézní centrum mládeže pořádá od listopadu 2006 Kurz partnerství.

Osová Bítýška: "Od počátku stvoření, Bůh učinil člověka jako muže a ženu, proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mk 10, 6 - 9)

Na základě tohoto citátu z Písma chceme společně s tebou hledat cestu k dobrým vztahům, k tomu jak komunikovat s partnerem. Budeme se snažit nalézat hodnoty partnerského vztahu a předat praktické rady "do života".

Přednášejícími budou manželé Vykydalovi z Centra pro rodinu a sociální péči a pozvaní hosté.

První ze čtyř víkendů se uskuteční: 3. - 5. listopadu v Mamre Osové Bítýšce

Přihlášky a další informace. Diecézní centrum mládeže, Petrov 5, 602 00 Brno, tel. 543 235 030

V katedrále na Petrově zazní Mozartovo Requiem

V pátek 3. listopadu v 19.30 hodin zazní v katedrále s. Petra a Pavla na Petrově strhující Mozartovo Requiem v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská za doprovodu Komorního orchestru katedrály.

O smírčích křížích

Po pontifikální bohoslužbě v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé - 2. listopadu v 17.30 hodin, kterou bude v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla celebrovat biskup Vojtěch Cikrle, proběhne v sále biskupství Petrov 2 (cca v 19.00 hodin) přednáška o tzv. smírčích křížích.

Další informace viz příloha.

Přímý přenos bohoslužby za zemřelé z Telče

Bohoslužbu za zemřelé, kterou bude celebrovat telčský děkan Alois Pernička, bude v přímém přenosu 2. listopadu v 18.00 hodin přenášet ČT 2.

Telč: Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Přímý přenos bohoslužby 2.11. v 18.00 hodin, v den, kdy si církev připomíná všechny věrné zemřelé, vysílá Česká televize z kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči. Bohoslužbu celebruje místní děkan Alois Pernička, zpěvem doprovází chrámový sbor Cordia z Telče.

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále

Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1.11.) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2.11.) bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle celebrovat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od 17.30 hodin.



Zprávy pochází ze zdroje:
http://www.biskupstvi.cz/ - zde v sekci Aktuality najdete nezkrácený přehled akcí.