Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání

09.02.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Termíny příprav dětí k prvnímu přijetí svátostí smíření a Eucharistie.

Nedělní mše svatá je základ.


Součástí přípravy je účast dětí na každé mši svaté pro děti v úterý ve Slavkově v 17,30 (od 5. března v 18,00). Děti jdou na Otče náš s knězem kolem oltáře. Na mši (i nedělní) si zapalují svou svíci.


19. 2. úterý 17,30 Slavkov kostel

Zahájení přípravy na I. sv. přijímání dětí ve mši svaté, zapálení symbolických svící.

Po mši si děti dozdobí svíce voskovými plátky a o. Milan rodičům přiblíží průběh přípravy (cca do 19,15).


24. 2. neděle 16,30 farní sál

Příprava na I. sv. přijímání, děti s rodiči, katecheze o křtu.


13. 3. středa 18,00 farní sál

účast dětí i rodičů, dělený program, příprava věnovaná rodičům – svátostný život.


29. - 30. 3. Víkendová příprava dětí na svátosti, Dům svaté Rodiny. Pátek večer až sobota odpoledne. Účast je důležitá. Děti ještě dostanou přesné pokyny.


24. 4. středa 18,00 farní sál

Příprava na I. sv. přijímání, děti s rodiči, katecheze o Eucharistii.


Slavnost 1. svatého přijímání:


18. 5. sobota 17,00 kostel Slavkov

První svátost smíření (zpověď) – katecheze dětí s rodiči k svátosti smíření, po katechezi následuje zpovídání dětí i příležitost pro rodiče.


19. 5. neděle 9,00 kostel Slavkov

První svaté přijímání


23. 6. neděle 9,00 kostel Slavkov

Účast na Božím Těle v průvodu.


Doporučená účast:

Velikonoční bohoslužby Zeleného čtvrtku a Velkého pátku.

Křížová cesta pro děti (podle ohlášení) v kostele.

Pěší pouť do Žarošic ve středu 8. 5. v 10,00 od kostela nebo ve 13,00 z Jalováku.


V případě dotazů o. Milan 604 280 160 nebo mejl slavkov-zavinac-dieceze.cz