Prof. Piťha o identitě národa

10.03.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Duchovní obnovu na téma „Duchovní a kulturní identita českého národa“ v sobotu 10.3.2007 v Domě sv. Rodiny vedl prof. P. Petr Piťha z Prahy. Vloženo nově: článek pí. Šujanové

Přednášky p. prof. Piťhy byly pro mě poučné, zajímavé a osvěžující. Pan profesor umí vzácnou věc, a to podat úžasnou šíří vědomostí velmi jednoduše a pochopitelně i pro obyčejného člověka. Je málo „moudrých otců" v dnešní době, díky Pánu Bohu za p. Piťhu.

Hana Kroutilová, Telnice

Prof. Petr Piťha ve Slavkově

Těšíme se na další setkání, na další duchovní obnovu.

Smejkalová, Šimková

Prof. Petr Piťha ve Slavkově

Pokračujte v těchto bohulibých akcích. Velmi nás to posílilo. Celý den byl krásný. Přednášky velmi vzdělávací a poučné. Co nás učili za komunizmu (např. Zdeněk Nejedlý), jsme se rádi dozvěděli, jaká je pravda.

Účastníci z Drnovic

 Prof. Petr Piťha ve Slavkově

Prof. Petr Piťha ve Slavkově

Duchovní obnova, kterou jsem dnes prožil mne opravdu obnovila. Uvědomil jsem si sílu své sounáležitost s národem, i když se mi některé jeho vlastnosti nelíbí.

obnova Slavkov

Díky za krásný den plný nádherných zážitků. Děkujeme za možnost účasti na přednáškách prof. Piťhy, které nám ukázaly jiný rozměr duchovních hodnot českého národa. Budou nám inspirací pro další duchovní růst.

Prof. Petr Piťha ve Slavkově

„Máme-li být solí země a světlem světa, nesmí nám být lhostejný osud našeho národa." Těmito slovy se s námi rozloučil po mši svaté přednášející pan profesor Petr Piťha. Jeho přednáška byla pro mne moc a moc povzbudivá. Přímo jsem na něm „visela" očima možná také proto, že jsem seděla v první řadě. Jeho moudrost, vzdělanost a hloubka člověka určitě oslovila a nadchla všechny přítomné. Škoda, že o tuto přednášku neprojevilo zájem více mladých lidí. Snad se to do budoucna zlepší – musíme věřit!

obnova Slavkov

Foto: sestra Gregorie     Příspěvky: účastníci

Děkujeme!

Duchovní a kulturní identita českého národa

Co mě zaujalo na přednášce pana prof.P.Petra Piťhy.

1. Krize identity

•     lidé nejsou pevní, jsou drzí a určují svůj styl svému okolí(malí diktátoři)

•     opěrné body(kdo jsi, odkud jsi,kam patříš) začaly mizet, člověk neví, kdo je

•     technika se rychle vyvíjí, neděláme jednu práci (profesi) celý život

•     mizí místní kroje, objevují se jen při slavnostech

•     v krizi je hlavně rodina

•     40 let totality úplně podlomilo naši hrdost, vztah k vlasti

Nutná náprava ve výchově dětí důslednou vlastivědou. Vyprávějme dětem od raného dětství o věcech kolem sebe,o místě kde žiji, kde jsem doma. Protože doma je tam, kde já se vyznám. Zdůrazněme znalost národních i místních symbolů a tak založíme dítěti národní povědomí.

2. Mezi naše největší světce patří Cyril a Metoděj, bratři, kteří se vždy shodli, i když byli oba naprosto odlišní. Jsou příkladem bratrské lásky a moudrosti. Moudrost je trvalý rozhovor mezi chladným rozumem a srdcem, které rozum varuje, aby neudělal něco zcela nelidského.

3. Jazyk je prostředkem pro komunikaci i prostředkem pro vyjadřování.

Říká se, že slovo dělá muže, ale dotyčný musí být hlavně ochotný to slovo vyslovit! Jazyk je také nástrojem myšlení. Mateřský jazyk máme, cizí umíme. Mateřština má svůj sladký tón, svou intonaci. Máme jej nejvíce biologicky zabudovaný. Je součástí naší bytosti. Jazyk je vlastně státní zákon. Pro dnešní dobu je ale neštěstí, že přijímáme cizí slova, pro která máme vlastní vyjádření. Děti učme slušně a jemně mluvit, potom budou slušně a jemně jednat !!

4. Důsledek války a totalitního režimu

Padesátiletá cenzura v historických bádáních způsobila, že máme velkou neznalost českých dějin a náš archiv je plný ne českých, ale cizích studentů, kteří umí perfektně česky a studují naše české dějiny. Dnes je také výrazně posunuta hranice k druhým lidem.Vlivem totality je mezi námi velká nedůvěra. A toto je nejvážnější důsledek totalitního režimu!

5. Pokud chceme být solí země a světlem světa, nesmí nám být lhostejný osud našeho národa!

Marie Šujanová

 

Další aktuality:

   » Zpět na hlavní stranu aktualit