Program farnosti 2011

24.04.2011, článek vložil P. Milan Vavro

Doplněný program farnosti na rok 2011. Vzhledem k tomu, že většina akcí je spojená s nedělní bohoslužbou a slavením svátků, vzniká dojem velkého množství akcí.


DUBEN

24. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

30. 4. Obnova pro děvčata od 12 let – P. Pavel Lacina

KVĚTEN

4. 5. Společné udílení svátosti nemocných v Heršpicích v 17,00 a v Němčanech v 18,30

5. 5. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.

6. 5. Společné udílení svátosti nemocných v Hodějicích v 17,00 a ve Slavkově v 18,00

5. - 6. 5. Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek dopoledne.

7. 5. Pěší farní pouť do Žarošic, od kostela v 11.00, 15,00 autobus, 18,30 mše sv.

14. 5. Ministrantský den v Olomouci

22. 5. I. sv. přijímání Slavkov 8,30, Lutršték 9,45 a Hodějice 11,00

22. 5. Pouť na Urbánku 18.00, cesta světla 17.00

27. 5. Noc kostelů ve Slavkově

29. 5. Výlet rodin na sv. Kliment

30. 5. Kazatel otec Anthony ve Slavkově, modlitba za uzdravení a mše sv. v 18,00

31. 5. Vyhodnocení soutěže při mši pro děti v 18,00

ČERVEN

3. - 11. 6. Svatodušní novéna

4. - 5. 6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody

5. 6. Hodová mše svatá Slavkov, 11.00

11. 6. Svatodušní vigilie

19. 6. Sliby sester ve Slavkově 10,30 biskup Vojtěch

24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce v 18,00

26. 6. Těla a Krve Páně, Slavkov 8.30 mše sv. a průvod Božího Těla

28. 6. Výlet dětí z náboženství - úterý

ČERVENEC

5. 7. Velehrad, Mikulčice, cyrilometodějská pouť

7. 7. pouť k výročí 150. let od prvního zázraku na Lutrštéku

8. - 17. 7. Farní tábor Rakovec

6. - 10. 7. Katolická charismatická konference v Brně

24.- 30. 7. Výjezd mládeže do Tyrolských Alp

SRPEN

7. – 23. 8. Světové setkání mládeže s papežem v Madridu

15. 8. Panny Marie Nanebevzaté

25. – 27. 8. Pěší pouť na Velehrad

27. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

28. 8. Hody v Hodějicích

ZÁŘÍ

4. 9. Posvěcení kostela sv. Matouše v Heršpicích

18. 9. Pouť na Lutrštéku

25. 9. Hody v Heršpicích

ŘÍJEN

1. 10. Slavkovská iniciativa smíření

21. - 23. Obnova Lidových misií

29. 10. Svěcení oltáře v kostele sv. Antonína v Němčanech, biskup Vojtěch

LISTOPAD

2. – 8. 11. Dušičkový týden na Špitálce

PROSINEC

Roráty v Adventu

4. 12. Mikulášská besídka

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie se světelným průvodem

26. 12. Vystoupení dětí v kostele

31. 12. Prohlídka hodin a zvonů