Program farnosti do září

18.03.2007, článek vložil P. Milan Vavro

Přinášíme Vám přehled pravidelných bohoslužeb, program farních akcí od března do září a rozpis plánovaných poutí, zájezdů a prázninových akcí.

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele ve Slavkově:

 • neděle v 8.30 a 18.00 (od května v 19.00 h),
 • úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
 • čtvrtek v 7.00,
 • pátek v 18.00,
 • sobota v 7.30 h.
Nedělní bohoslužby v ostatních kostelech: Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00 (Nížkovice 9.30).

Modlitba křížové cesty: farní kostel, neděle v postě v 17.15 a v pátek v 17.30.


Program farnosti

19. 3. Slavnost sv. Josefa, mše sv., pondělí v 18.00, farní kostel
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně, mše sv., pondělí v 18.00, farní kostel
25. 3. Divadelní představení Jára Cimrman, neděle v 15.00, farní sál
29. a 30. 3. Návštěvy nemocných
31. 3. Diecézní setkání mládeže s biskupem, sobota, katedrála Brno.

1. 4. Křížová cesta na Urbánek, květná neděle v 15.00 od sv. Jana.

Zpovědní dny před Velikonocemi:

 • Slavkov, pondělí 2. 4. a úterý 3. 4. farní kostel 17.00 - 19.00
  Pro děti: úterý 3. 4. farní kostel 16.00 – 17.00
 • Němčany: sobota 31. 3. 17.00 – 18.30 P. Pacner nebo P. Macek, P. Vavro
 • Hodějice: pátek 30. 3. 16,30 – 18.00 P. Sovadina, P. Vavro
 • Heršpice: středa 4. 4. 16.30 - 18.00 P. Buchta, P. Vavro

5. 4. Zelený čtvrtek 18.00 mše sv., po mši adorace
6. 4. Velký pátek, 18.00 obřady uctění sv. Kříže

(autobus ve čtvrtek a v pátek z Heršpic a Hodějic v 17,15, z Němčan 17.30)

6. 4. Křížová cesta městem na Velký pátek ve 21.00
6.-7. 4. Celonoční bdění z pátku na sobotu
7. 4. Adorace u Božího hrobu, bílá sobota, 7.30-15.00
7. 4. Velikonoční vigilie ve 20.30 (autobus z Heršpic a Hodějic ve 20.00, z Němčan 20.15)
8. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, (jako v neděli), žehnání pokrmů, sbírka na opravy
9. 4. Velikonoční pondělí, Den modlitby za olomoucké seminaristy v naší farnosti (mše jako v neděli, večerní nebude)

Svátost nemocných při mši svaté:

 • Heršpice: středa 11. 4. v 17.00
 • Němčany: středa 11. 4. v 18.30
 • Hodějice: pátek 13. 4. v 17.00
 • Slavkov: pátek 13. 4. v 18.00

12. 4. Mše sv. v penzionu se svátostí nemocných, čtvrtek v 8.00, (přede mší sv. zpověď)
19. 4. Výročí zvolení papeže Benedikta XVI. (19.4.2005)

1. 5. Májová na Lutrštéku, 16.00
3. a 4. 5. Návštěvy nemocných
6. 5. Pouť slavkovského děkanství do katedrály
8. 5. IV. pěší farní pouť do Žarošic
10. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00
12. 5. Obnova pro děvčata a chlapce od 17 let
20. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově (průvod a mše sv. v 9.30)
25. 5. Poutní mše sv. na Urbánku, pátek v 18.00 (17.00 křížová cesta)
26. 5. Obnova pro děvčata od 14 let
26. 5. Svatodušní vigilie, 20.00
27. 5. Slavnost seslání Ducha Svatého, sbírka na Charitu

31.5. – 1.6. Návštěvy nemocných
3. 6. První sv. přijímání ve Slavkově, Hodějicích a Heršpicích
7. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00
10. 6. Slavnost Božího Těla, sbírka na opravy
10. 6. Farní den ve Slavkově od 14.00
24. 6. Sbírka na bohoslovce
28. – 29.6. Návštěvy nemocných
26. 6. Výlet dětí z náboženství

Termíny hodů 2007 ve farnosti:

 • 20. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově (9.30)
 • 25. 5. Poutní mše sv. na Urbánku (18.00)
 • 24. 6. Patrocinium u sv. Jana Křtitele (Špitálka)
 • 15. 7. Patrocinium v Nížkovicích (sv. Kunhuta 13.7.)
 •   9. 9. Hody v Nížkovicích
 • 26. 8. Hody v Hodějicích (sv. Bartoloměj)
 • 16. 9. Pouť na Lutrštéku (P. Maria Bolestná)
 • 23. 9. Hody v Heršpicích (sv. Matouš)

Farní a prázdninové akce, poutě, zájezdy

 • IV. pěší farní pouť do Žarošic 8. 5. (pěší i autobusem)
 • Zájezd Sboru Gloria do Wurzburgu 11. - 13. 5.
 • Pobyt mladší mládeže na Fryšavě (14 - 16 let) 30. 6. – 6. 7.
 • Dovolená rodin v Hoještíně (u Seče) 30. 6. – 7. 7.
 • Farní tábor v Bukovině 21. – 28. 7.
 • Charismatická konference Brno 25. – 30. 7.
 • Klokoty, celostátní setkání mládeže 13. – 19. 8.
 • Pěší pouť na Velehrad 23. – 25. 8.
 • Diecézní pouť rodin ve Žďáru n. Sázavou 1. 9.