Program farnosti na rok 2017

03.06.2017, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti na celý rok 2017.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: středa 18,30 (zimní čas 18,00) pro děti, neděle 9,45
Hodějice: pátek 17,00 pro děti, neděle 11,00
Heršpice: středa 17,00 pro děti, neděle 11,00

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00 – 20.00 v kostele.

____________________

ČERVEN

1. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.

1. – 2. 6. Návštěvy nemocných.

3. 6. Svatodušní setkání obnovy CHO, 17.00 fara (modlitba, přednáška, skupinky)

3. 6. Vigilie Svatodušní 19.00 kostel Slavkov.

4. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu.

9. 6. Noc kostelů 2017 ve Slavkově, 18.00 mše sv.

10. 6. Druhá svátost smíření pro děti, kostel Slavkov 18.00.

11. 6. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9,45).

13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, biskup Konzbul, 18.30.

18. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově 8.30.

24. 6. Poutní mše svatá na Špitálce v 7,30.

25. 6. Sbírka na bohoslovce a formaci kněží.

26. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od fary.

29. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

29. 6. Návštěvy nemocných (všichni).

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19,00!

1. – 8. 7. Dovolená rodin v Jeseníkách, fara Branná.

5. - 9. 7. Katolická charismatická konference Brno.

10. – 15. 7. Expedice mládeže do Slovinska.

13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.

17. – 22. 7. Expedice mládeže do Beskyd.

29. 7. – 8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

15. 8. Panny Marie Nanebevzaté.

15. - 20. 8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

26. - 27. 8. Návštěva mládeže z Polska (Světové dny mládeže 2016).

27. 9. Hody v Hodějicích.

ZÁŘÍ

1. 9. Návštěvy nemocných.

2. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

3. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30.

3. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.

5. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.

7. 9. Mše sv. za Oblastní charitu, čtvrtek 7.00.

9. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.

10. 9. Farní cyklopouť.

13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 18.30.

14. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku, pátek, 17.00 zpověď, 18.00 mše sv.

17. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy v Brně – katedrále.

17. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech, bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30.

24. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.

24. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.

24. 9. Divadelní kavárna.

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, 8.30 mše sv. farní kostel.

30. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy - Žarošice (sobota).

ŘÍJEN

1. 10. Putování sochy Panny Marie z Fatimy - Křtiny (neděle).

5. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

5. - 6. 10. Návštěvy nemocných.

13. 10. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 17.30.

7. 10. SIS ve Slavkově.

15. 10. Biřmování ve Slavkově u Brna, 8.30 farní kostel, biskup Pavel Konzbul.

21. 10. Duchovní obnova pro ženy.

22. 10. Misijní neděle, sbírka na misie, jarmark.

29. 10. Výročí posvěcení kostela (Slavkov, Němčany, Hodějice).

29. 10. Pobožnost za zemřelé na hřbitově, Slavkov ve 14.00, Heršpice ve 14.30.

29. 10. Divadelní kavárna.

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, středa, 18.00 farní kostel.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00 na Špitálce a v 18.00 ve farním kostele, 17.00 Hodějice a Heršpice, 18.00 Němčany.

3. – 8. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce kromě neděle vždy v 18.00, v sobotu v 7.30. Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Mše sv. v penzionu, pátek 8.00.

2. – 3. 11. Návštěvy nemocných.

15. 11. Adorační den farnosti.

19. 11. Duchovní obnova pro manžele s obnovou manželských slibů a adorací, DSR

25. 11. Duchovní obnova pro muže.

26. 11. Divadelní kavárna v 16.00.

xx. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 18.00.

30. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov 5. 12. 19. prosince v 6.45

30. 11. – 1. 12. Návštěvy nemocných.

2. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

3. 12. Mikulášská nadílka.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše sv. se světelným průvodem.

18. – 19. 12. Zpovědní dny, farní kostel pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

24.12. Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, (zpívá sbor CMB), další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Němčany 23.00, Nížkovice10.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.30 (zpívá sbor CMB) a 18.00.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.30 (zpívá schola dětí).

31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00 s přehledem za rok 2017.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2016):

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli 19.00 – 20.00 na faře (každou druhou neděli od 2. října).

Příprava mládeže na biřmování každý pátek od 19.00 na faře.

Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každou středu od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Brána milosrdenství.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov u Brna). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 26.9.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 10.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře.


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !