Program farnosti na celý rok 2018

28.06.2018, článek vložil P. Milan Vavro

Zde najdete údaje o programu farnosti 2018.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: středa 18,30 (zimní čas 18,00) pro děti, neděle 9,45
Hodějice: pátek 17,00 pro děti, neděle 11,00
Heršpice: středa 17,00 pro děti, neděle 11,00

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00 – 20.00 v kostele.

____________________

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19,00!

11. - 15. 7. Katolická charismatická konference Brno.

13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.

28. 7. – 7. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

15. 8. Panny Marie Nanebevzaté.

18. – 25. 8. Ministrantský tábor v Lučici u Havlíčkova Brodu.

26. 8. Hody v Hodějicích.

26. 8. – 1. 9. Akce T - tábor pro SŠ mládež.

ZÁŘÍ

1. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

2. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30.

2. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích, 11.00.

4. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.

6. – 7. 9. Návštěvy nemocných.

8. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.

9. 9. Divadelní návraty, Jonáš, fara sál 15.00.

13. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 18.30.

15. 9. Patrocinium k P. Marii Bolestné na Lutrštéku, sobota, 17.00 zpověď, 18.00 mše sv.

16. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech.

23. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.

23. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.

27. 9. Setkání prvokomunikantů s biskupem v Brně.

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, farní kostel.

ŘÍJEN

14. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.30 mše s průvodem, večerní mše 18.00.

13. 10. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 17.30.

21. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.

21. 10. Divadelní návraty, Kupec benátský, 15.00 fara sál.

28. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany, Hodějice).

29. 10. Divadelní kavárna, 16.00 fara.

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.

1. 11. Mše sv. v penzionu, 8.00.

1. – 2. 11. Návštěvy nemocných.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00 na Špitálce, v 18.00 ve farním kostele, 17.00 Hodějice, 18.00 Němčany.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce (sobota).

5. – 8. 11. Mše sv. na Špitálce, vždy v 18.00.

15. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář, 9.00 - 20.00 farní kostel Slavkov.

18. 11. Divadelní návraty, Jak se zbavit Alberta, fara sál 15.00.

29. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 18.00.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov 5. 12. 19. prosince v 6.45

1. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

1. 12. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 13.00, růženec od 12.30.

4. 12. Mikulášská nadílka po mši ve Slavkově.

6. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

6. – 7. 12. Návštěvy nemocných.

9. 12. Divadelní návraty, fara 15.00

17. – 18. 12. Zpovědní dny Slavkov, pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

17. 12. Zpovědní čas pro děti v pondělí 16.30 – 17.00.

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve Slavkově ve 23.00, (zpívá sbor CMB), další půlnoční: Hodějice

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2017):

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli 19.00 – 20.00 na faře (každou druhou neděli).


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každou středu od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Růženec.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 2. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 16.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře (od října).


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !