Program farnosti na postní dobu 2018

17.02.2018, článek vložil P. Milan Vavro

Zde najdete údaje o programu v postní době 2018.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: středa 18,30 (zimní čas 18,00) pro děti, neděle 9,45
Hodějice: pátek 17,00 pro děti, neděle 11,00
Heršpice: středa 17,00 pro děti, neděle 11,00

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00 – 20.00 v kostele.

____________________

ÚNOR

1. 2. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.

1. - 2. 2. Návštěvy nemocných.

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, Slavkov, pátek 18.00, s žehnáním svící.

3. 2. Kino pro koledníky tříkrálové sbírky.

4. 2. Koncert pěveckého sboru Mladost, 16.30 farní kostel Slavkov.

11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den nemocných, neděle v 14.00 pobožnost - růženec a požehnání.

11. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 v DSR.

12. 2. Přednáška MSKA Jana Špilara na téma manželství v Národním týdnu manželství, 19.00 kino Jas.

14. 2. Popeleční středa s udělením popelce, přísný půst od masa a újmy, mše Slavkov a Němčany 18.00, Heršpice a Hodějice 17.00.

16. - 17. 2. Duchovní obnova pro dívky "Jsem součástí velkého příběhu", o. Karel Matlok, DSR Slavkov.

19. 2. Ing. Ladislav Jedlička povypráví a promítne vzpomínky na setkávání Slavkovů v pondělí v 18.00 ve farním sále.

26. 2. Divadelní kavárna, napínavé příběhy "Havran a spol.", 16.00 farní sál.

BŘEZEN

Křížové cesty v postě v neděli - 17.15 Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20 Hodějice. V pátek Slavkov 17.30.

1. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.

1. - 2. 3. Návštěvy nemocných.

3. 3. Duchovní obnova pro ženy, o. Vít Fatěna, DSR Slavkov.

4. 3. Výstava obrazů Víta Noska, farní sál 9.30-11.00, 14.00-17.00

11. 3. Divadelní návraty, fara 15.00, filmový dokument „Simsala Bim - Hrajeme už 15 let".

18. 3. Divadelní kavárna, Hálkovy Večerní písně, 16.00 farní sál.

19. 3. Cestopisná přednáška Elišky Rubešové „Jarní Holandsko", 19.00 farní sál.

24. 3. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.


VELIKONOCE:

25. 3. Květná neděle, 8.30 mše s žehnáním ratolestí.

25. 3. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana.

Svátost smíření na vesnicích:

Heršpice: středa 21. 3. 16.30-18.00

Němčany: středa 21. 3. 17.30-19.30

Hodějice: pátek 23. 3. 16.30 a po mši

Svátost smíření Slavkov:

26. 3. PONDĚLÍ 17.00 - 19.00

27. 3. ÚTERÝ 17.00 - 19.00 / děti 16.00 - 17.00

29. 3. Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně

adorace v kapli do 22.00

30. 3. Velký pátek

8.00 - 22.00 adorace v kapli

15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže

20.00 křížová cesta městem

31. 3. Bílá sobota

8.00 - 16.00 adorace v kapli

20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu

DUBEN

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše Slavkov 9.30 a 18.00 s žehnáním pokrmů.

DALŠÍ TERMÍNY

8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic.

13. 5. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9.45, Hodějice 11.00).

20. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu.

27. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek.

3. 6. Boží Tělo.

17. 6. Farní den.


_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2017):

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli 19.00 – 20.00 na faře (každou druhou neděli).


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každou středu od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Růženec.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 2. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 16.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře (od října).


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !