Program farnosti na rok 2017

21.03.2017, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti na Svatý týden, Velikonoce a celý rok 2017.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: středa 18,30 (zimní čas 18,00) pro děti, neděle 9,45
Hodějice: pátek 17,00 pro děti, neděle 11,00
Heršpice: středa 17,00 pro děti, neděle 11,00

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00 – 20.00 v kostele.

____________________

Křížové cesty v postě v neděli - 17.15 Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20 Hodějice. Slavkov 17.30 v pátek a Heršpice 16.30 ve středu.

DUBEN

6. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.

6. - 7. 4. Návštěvy nemocných.

8. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova.

8. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.

9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář

9. 4. Křížová cesta na Urbánek, květná neděle v 15.00.

VELIKONOCE:

Svátost smíření na vesnicích:

Heršpice: středa 5. 4. 16.30-18.00 P. Buchta, P. Vavro

Němčany: středa 5. 4. 18.00-19.45 P. Mareček, P. Vavro, P. Buchta

Hodějice: pátek 7. 4. 16.30 – 18.00 P. Mareček, P. Vavro

Svátost smíření Slavkov:

10. 4. PONDĚLÍ 17.00 - 19.00

(Pacner, Nechvátal, Slavíček, Filo, Mareček, Vavro)

11. 4. ÚTERÝ 17.00 - 19.00 / děti 16.00 - 17.00

(Macek, Sovadina, Buchta, Hanák, Červenka, Vavro)

13. 4. Zelený čtvrtek

mše svatá na památku poslední večeře Páně 18.00

adorace v Getsemanech do 22.00

14. 4. Velký pátek

adorace 7.30 – 23.00

velikonoční program pro děti - fara 10.00 - 12.00

velkopáteční obřady s uctíváním kříže v 15.00

křížová cesta městem 20.00 

15. 4. Bílá sobota

adorace 7.30 – 16.00

vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu 20.30

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše Slavkov 9.30 a 18.00 s žehnáním pokrmů.

17. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30.

OBŘADY V NÍŽKOVICÍCH: Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18.00, Bílá sobota 19.30.

22. 4. Úklid okolí kostela a fary ve Slavkově, 8.00 - 16.00.

22. 4. První svátost smíření (pro všechny děti), katecheze, kostel Slavkov 17.00.

22. 4. Večer chval, klášterní kaple 19.00.

24. 4. Přednáška "Rodové kořeny aneb Tajemství matrik" - Ing. Z. Mlčoch, fara 18.00.

28. – 30. 4. Obnova pro biřmovance a mládež "Heuréka" v Českém Těšíně.

30. 4. Divadelní kavárna, farní sál 16.00.

KVĚTEN

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00 (farnost Dražovice).

4. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.

4. - 5. 5. Návštěvy nemocných.

8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, pondělí, pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv.

10. 5. MSKA přednáška "Proč Církev zakazovala úrok", doc. Ing. František Svoboda, Ph.D., 18.00 kino Jas Slavkov.

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

12. – 14. 5. Duchovní obnova "Jsi moje vzácná perla" - pro děvčata od 15-26 let, klášter školských sester.

20. 5. Generální úklid interiéru kostela ve Slavkově.

21. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta světla, 18.00 mše sv., táborák.

26. 5. - 4. 6. Svatodušní novéna, ve farní kapli.

28. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově, 9.30 mše s průvodem, večerní mše 18.00.

28. 5. Divadelní kavárna

ČERVEN

1. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.

1. – 2. 6. Návštěvy nemocných.

3. 6. Svatodušní setkání obnovy CHO, 17.00 fara (modlitba, přednáška, skupinky)

3. 6. Vigilie Svatodušní 19.00 kostel Slavkov.

4. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu.

9. 6. Noc kostelů 2017 ve Slavkově, 18.00 mše sv.

10. 6. Druhá svátost smíření pro děti, kostel Slavkov 18.00.

11. 6. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9,45).

12. - 15. 6. Poutní zájezd na Slovensko (Turzovka, Tatry, Štrbské Pleso, Litmanová, Pribina - skanzen vesnice, Levoča, Kežmarok, termál Vrbov).

13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

18. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově 8.30.

25. 6. Sbírka na bohoslovce a formaci kněží

26. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od far.

29. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

29. 6. Návštěvy nemocných (všichni).

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19,00!

1. – 8. 7. Dovolená rodin v Jeseníkách, fara Branná.

13. 7. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

5. - 9. 7. Katolická charismatická konference Brno.

29. 7. – 8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

15. 8. Panny Marie Nanebevzaté.

15. - 20. 8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

21. 8. Expedice mládeže AVG.

27. 9. Hody v Hodějicích, mše sv. v 11.00.

ZÁŘÍ

2. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

3. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30.

7. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

7. – 8. 9. Návštěvy nemocných.

3. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.

5. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.

9. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.

10. 9. Cyklopouť.

13. 9. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30.

15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku, pátek, 17.00 zpověď, 18.00 mše sv.

17. 9. Pouť k výročí Fatimy v Brně – katedrále.

17. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech, bohoslužby v 8.00, 9,00 a 10.30.

24. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.

24. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.

24. 9. Divadelní kavárna

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, 8,30 mše sv. farní kostel.

30. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy - Žarošice (sobota).

ŘÍJEN

1. 10. Putování sochy Panny Marie z Fatimy - Křtiny (neděle).

5. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

5. - 6. 10. Návštěvy nemocných.

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích v 17.30.

7. 10. SIS ve Slavkově.

15. 10. Biřmování ve Slavkově u Brna, 8.30 farní kostel, biskup Pavel Konzbul.

xx. 10. Duchovní obnova pro ženy.

22. 10. Misijní neděle, sbírka na misie, jarmark.

29. 10. Výročí posvěcení kostela (Slavkov, Němčany, Hodějice).

29. 10. Pobožnost za zemřelé na hřbitově, Slavkov ve 14.00, Heršpice ve 14.30.

29. 10. Divadelní kavárna

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, středa, 18.00 farní kostel.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00 na Špitálce a v 18.00 ve farním kostele, 17.00 Hodějice a Heršpice, 18.00 Němčany.

3. – 8. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce kromě neděle vždy v 18.00, v sobotu v 7.30. Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Mše sv. v penzionu, pátek 8.00.

2. – 3. 11. Návštěvy nemocných.

15. 11. Adorační den farnosti.

19. 11. Duchovní obnova pro manžele s obnovou manželských slibů a adorací, DSR

25. 11. Duchovní obnova pro muže.

26. 11. Divadelní kavárna v 16.00.

xx. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 18.00.

30. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov 5. 12. 19. prosince v 6.45

30. 11. – 1. 12. Návštěvy nemocných.

2. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

3. 12. Mikulášská nadílka.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše sv. se světelným průvodem.

18. – 19. 12. Zpovědní dny, farní kostel pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

24.12. Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, (zpívá sbor CMB), další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Němčany 23.00, Nížkovice10.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.30 (zpívá sbor CMB) a 18.00.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.30 (zpívá schola dětí).

31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00 s přehledem za rok 2017.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2016):

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli 19.00 – 20.00 na faře (každou druhou neděli od 2. října).

Příprava mládeže na biřmování každý pátek od 19.00 na faře.

Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každou středu od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Brána milosrdenství.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov u Brna). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 26.9.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 10.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře.


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !