Program farnosti 2020

10.01.2020, článek vložil P. Milan Vavro

Program na leden, únor a některé akce 2020.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. - úterý, pátek,
neděle ráno i večer. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

LEDEN 2020

1. 1. 2020 Nový rok, mše svatá Slavkov 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00 a Heršpice 11.00

5. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, mše jako v neděli

5. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Slavkov, Collegium magistrorum Mikulov a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno, A. Corelli - Vánoční concerto č.8 op.6, J. Haydn Nelsonmesse č.11 Hob XXII

7. 1. Tříkrálový průvod Slavkov u Brna, velbloudi v 11.30 u radnice

9. 1. Návštěvy nemocných

9. 1. Kurz Alfa - zahájení, Dům Svaté Rodiny, Slavkov 19.00

11. 1. Tříkrálová sbírka Slavkov, požehnání 9.00 kostel

12. 1. Vánoční pásmo dětí KMŠ, Slavkov po ranní mši sv.

12. 1. Iráčtí křesťané z Ninivské pláně, fotky a povídání manželů Šaňkových z cesty do Iráku a Kurdistánu, 16.00 farní sál

18. 1. Ples děkanství ve Slavkově, 19.00 sál Bonaparte, vstupenky za 150 Kč na místě

19. 1. Florbal olympiáda pro kluky v Telnici

22. 1. Ekumenická bohoslužba, 18.00 modlitebna Církve čsl. husitské

24. 1. Setkání spolupracovníků ve farnosti – poděkování za službu

ÚNOR

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící při každé mši, uvedení dětí do svátostného života 9.00 Slavkov

6. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00

11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, Světový den nemocných, 15.30 růženec, 16.00 mše sv

14. 2. Svatého Valentýna, mše sv. pro zamilované, 18.00 Slavkov

14. 2. Výročí úmrtí sv. Cyrila

17.-21. 2. Jarní prázdniny

23. 2. Karneval pro děti, 15.00 v DSR

26. 2. Popeleční středa, přísný půst od masa a újmy, mše sv. s udělením popelce, Němčany 17.00, Hodějice 17.00, Slavkov 18.00

Kající bohoslužby a křížové cesty v postní době v neděli - 17.15 Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20 Hodějice. V pátek Slavkov 17.30

28.-29. 2. Víkend Uvedení dětí do svátostného života, svátost smíření, DSR

ROK 2020

28. 3. Olympiáda pro dívky v Telnici

2. 5. Ministrantský den v semináři v Olomouci

17. 5. 1. sv. přijímání ve Slavkově

24. 5. Pouť na Urbánku

29. 7. – 8. 8. Farní tábor v Rakoveckém údolí.

7. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2019):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Nikodémova noc, úterý 19.00-20.00

Kurz Alfa - každý čtvrtek od 9. 1. 2020

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: nedělní evangelia

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál, od 30. 10. po 14 dnech

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 30. 9.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 14.10.)

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, první úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 16,00h dle ohlášení
 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !