Program farnosti na Advent a Vánoce 2019

28.11.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Advent a Vánoce 2019.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. - úterý, pátek,
neděle ráno i večer. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov úterý 3., 10., 17. a pondělí 23. prosince v 6.45

1. 12. 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců, žehnání účastníkům Běžecké adventní sbírky pro Dětský domov LILA

3. 12. Biblická hodina s o. Stanislavem Pacnerem, 19.30 fara

5. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

5. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

8. 12. Sbírka na církevní školství

9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pondělí 18.00 mše sv. se světelným průvodem, setkání členů Živého růžence po mši s rozdáním kartiček na rok 2020

9. 12. KLAS Výroba vánočních přání, 19.00 farní sál

11. 12. Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál

15. 12. Předvánoční koncert Danielis, 18.00 Dům Svaté Rodiny

16. – 17. 12. Zpovědní dny Slavkov pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00 (pro děti 16.30 – 17.00)

18. 12. Zpovědní den Němčany 17.00 - 18.00 i po mši

19. 12. Zpovědní den Heršpice 16.30 - 17.00

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

Štědrý den 24.12. 14.00 - 15.30

Narození Páně 25.12. 10.00 - 11.00, 14.00 - 15.30

Sv. Štěpán 26.12. 10.00 - 11.00, 14.00 - 15.30

Sv. Silvestr 31.12. 14.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov 15.30 (zpívá schola dětí), Heršpice 15.30.

24. 12. Půlnoční mše svaté: Slavkov ve 22.30 (zpívá sbor CMB), Hodějice 21.00, Němčany 21.00, Nížkovice 21.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor CMB), večerní mše nebude, Němčany 11.00, Hodějice 11.00 a Heršpice 11.00

25. 12. Vánoční scénka (Dramatický kroužek dětí),  před kostelem Slavkov 15.30, koledy v kostele

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí), Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00

28. 12. Vánoční koncert Danielis, Hodějice kostel 17.00

29. 12. Svátek svaté Rodiny, mše s žehnáním rodin a obnovou manželských slibů, bohoslužby jako v neděli

31. 12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2019

31. 12. Požehnání do nového roku 2020, kostel Slavkov 23.45

LEDEN 2020

1. 1. 2020 Nový rok, mše svatá Slavkov 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00 a Heršpice 11.00

5. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, mše jako v neděli

5. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Slavkov, Collegium magistrorum Mikulov a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno, A. Corelli - Vánoční concerto č.8 op.6, J. Haydn Nelsonmesse č.11 Hob XXII

9. 1. Návštěvy nemocných

9. 1. Kurz Alfa - zahájení, Dům Svaté Rodiny, Slavkov 19.00

11. 1. Tříkrálová sbírka Slavkov, požehnání 9.00 kostel

12. 1. Iráčtí křesťané z Ninivské pláně, fotky a povídání manželů Šaňkových z cesty do Iráku a Kurdistánu, 16.00 farní sál

18. 1. Ples děkanství ve Slavkově, 19.00 sál Bonaparte

19. 1. Florbal olympiáda pro kluky v Telnici

22. 1. Ekumenická bohoslužba, 18.00 modlitebna Církve čsl. husitské

ROK 2020

28. 3. Olympiáda pro dívky v Telnici

2. 5. Ministrantský den v semináři v Olomouci

17. 5. 1. sv. přijímání ve Slavkově

24. 5. Pouť na Urbánku

7. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2019):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Nikodémova noc, úterý 19.00-20.00

Kurz Alfa - každý čtvrtek od 9. 1. 2020

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: nedělní evangelia

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál, od 30. 10. po 14 dnech

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 30. 9.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 14.10.)

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, první úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 16,00h dle ohlášení
 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !