Aktuální a základní informace o farnosti

06.11.2020, článek vložil P. Milan Vavro

Aktuálně Aktuální a základní informace o farnosti

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Na základě nařízení vlády jsou bohoslužby bez účasti věřících.

Na pohřbu a svatbě účast povolena do 15 osob, od pondělí 23. 11. 20 osob.

Každý den slouží kněží mši svatou: o. Milan a o. Stanislav slouží soukromě mši sv. za Boží ochranu a na úmysly, které jsou zapsány v kalendářích našich kostelů (viz ohlášky na webu - odkaz vpravo nahoře).

Živý videopřenos bohoslužeb online ze slavkovského kostela prostřednictvím internetu každou neděli od 9.00 a v úterý od 18.00. Kněží slouží bez roušky a bez účasti dalších osob (sdílí komunitní bydlení).

TV NOE online v neděli 10.30, všední den 12.05

Přenosy online z jiných kostelů na webu Mše svaté on-line

Nedělní modlitba v rodině: doporučujeme zvláště s malými dětmi.

Individuální duchovní služba (svátost smíření a svaté přijímání):

Slavkov:

pondělí a úterý 19.00 – 20.00

čtvrtek a pátek 17.00 – 18.00

(k dispozici o. Milan a o. Stanislav podle ohlášení)

Němčany: středa 17.30 - 18.00, Heršpice: čtvrtek 16.30 - 17.00, Hodějice: pátek 16.30 – 17.00.

Prosíme, dodržujte rozestupy 2 m, dezinfekci, roušku přes ústa a nos.

Nedělní svaté přijímání 10.15 – 10.45.

VÁNOČNÍ SV. ZPOVĚĎ

prosíme vykonejte během Adventu. Zřejmě nebude velké společné zpovídání. V posledním týdnu nestihneme všechny vyzpovídat.

Získání odpustků pro zemřelé: Po celý listopad (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově, modlitba na úmysl sv. Otce). Nemocní – modlitby doma.

Modlitba růžence (desátku) v rodinách: doporučují biskupové ve 20.00 za zastavení epidemie (můžeme se pomodlit i desátek, korunku k Božímu milosrdenství, nebo jen Otče náš a Zdrávas Maria). Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

Telefonické spojení na kněze:

mobil P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507.

Milí farníci, denně jsme s vámi spojení modlitbou a při mši svaté. Pokud budete něco potřebovat, můžete nám zavolat.

Výpadek příjmů farnosti v době koronaviru: Vzhledem k nekonání bohoslužeb můžete zaslat dar na farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

LISTOPAD

Účast na bohoslužbách ve Slavkově je podle aktuálního povoleného počtu osob, zapisování do seznamu v době zpovídání v kostele (sledujte ohlášky)

29. 11. Slavkov 9.00 ONLINE - mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova (účast pro zapsané)

29. 11. 1. neděle adventní, žehnání věnců

Následující pořad bohoslužeb může být změněn na základě epidemiologické situace.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov v 6.45, úterý 1., 8., 15. a 22. prosince

3. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

3. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše sv. se světelným průvodem

Zpovědní dny Slavkov:

21. – 22. 12. pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00, pro děti 16.30 – 17.00

Zpovědní dny v obcích:

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí)

24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB)

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov jen 9.00 (zpívá sbor CMB)

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí)

29. 12. Svátek svaté Rodiny

31.12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2020

Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.


Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele
. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2020):

Následující aktivity se v době nouzového stavu nekonají:

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 – 20.00 (Nikodémova noc)

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze dobrého pastýře - každé úterý 14.45 - 15.45 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Ministrantské schůzky každý pátek od 16,00 na faře

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, středa 9.00 - 11.00 farní sál

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení (15. 3. a 28. 4.)