Program farnosti na rok 2017

22.11.2017, článek vložil P. Milan Vavro

Zde najdete údaje o mimořádných bohoslužbách a akcích na celý rok 2017.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: středa 18,30 (zimní čas 18,00) pro děti, neděle 9,45
Hodějice: pátek 17,00 pro děti, neděle 11,00
Heršpice: středa 17,00 pro děti, neděle 11,00

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každou středu 19.00 – 20.00 v kostele.

____________________

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, středa, 17.00 Heršpice, 18.00 farní kostel, 18.00 Němčany.

2. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 9.00.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00 na Špitálce, 9.00 v penzionu a v 18.00 ve farním kostele, 17.00 Hodějice, 18.00 Němčany.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

2. – 3. 11. Návštěvy nemocných.

3. 11. Mše sv. v 18.00 na Špitálce (pátek).

4. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce (sobota).

12. 11. Duchovní obnova pro manžele "Milovat a ctít - jak prožívá muž a žena manželský slib". Přednáška, obnova manželských slibů a modlitba, vede P. Milan Mihulec, SDB., 15.00-18.00 fara Slavkov. Hlídaní dětí zajištěno.

13. 11. Cestopisná přednáška paní Rubešové o Solné komoře v Rakousku s promítáním, 18.00 farní sál.

15. 11. Adorační den farnosti, 9.00 - 20.00 farní kostel Slavkov.

22. 11. MSKA: přednáška SpaceX – Fenomén současné kosmonautiky - historie, současnost i budoucnost, Dušan Majer, středa,  19.00 kino Jas, vstupné dobrovolné.

25. 11. Duchovní obnova pro muže, P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM.,9.00. - 17.00, DSR.

30. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 18.00.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov 5. 12. 19. prosince v 6.45

30. 11. – 1. 12. Návštěvy nemocných.

2. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

2. 12. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 13.00.

3. 12. Mikulášská nadílka.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pátek 18.00 mše sv. se světelným průvodem.

11. 12. Cestopisná přednáška "Památky Bulharska", o. Milan Vavro, 18.00 farní sál.

18. – 19. 12. Zpovědní dny, farní kostel pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

24.12. Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve 23.00, (zpívá sbor CMB), další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Němčany 23.00, Nížkovice10.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.30 (zpívá sbor CMB) a 18.00.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.30 (zpívá schola dětí).

28. - 30. 12. Výstava betlémů, farní sál, 14.00-17.00.

31. 12. sv. Silvestr, mše sv. na poděkování v 16.00 s přehledem za rok 2017.

7. 1. 2018 Ranní mše svatá ve Slavkově mimořádně v 9,30 hodin doprovázená pěveckým sborem z Opavy.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2017):

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli 19.00 – 20.00 na faře (každou druhou neděli).


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každou středu od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma Růženec.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 2. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 16.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře (od října).


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !