Adventní a vánoční program

11.12.2018, článek vložil P. Milan Vavro

Adventní a vánoční program farnosti 2018Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: pondělí 18.30 (zimní čas 18.00) pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov, úterky 4., 11., a 18. prosince v 6.45.

1. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

1. 12. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 13.00, růženec od 12.30.

6. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

6. – 7. 12. Návštěvy nemocných.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, Slavkov 8.00 mše sv.

9. 12. Adventní mše sv. ve Slavkově 9.00, zpívá CMB.

Zpovědní dny Slavkov

- pondělí a úterý 17. – 18. 12. farní kostel, vždy 17.00 - 19.00

pondělí: Buchta, Fránek, Kohoutek, Pacner, Slavíček, Vavro.

úterý: Pacner, Severin, Sovadina, Wansovicz, Vavro.

- pro děti v pondělí 17. 12. od 16.30 do 17.00)

- přede mší sv. v pátek a v neděli ráno i večer

Zpovědní den Heršpice, 19. 12. P. Buchta, 16.30 – 17.00 a po mši.

Zpovědní den Němčany, 19. 12. P. Hanák, 17.30 – 18.00 a po mši.

Zpovědní dny Hodějice, každý pátek v Adventu přede mší.

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, kostely obce 10.00-11.00.

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 23.00, zpívá sbor CMB.

Další půlnoční: Hodějice 20.15, Němčany 21.30, Heršpice 21.30, Nížkovice 22.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor CMB) a 18.00, Němčany mimořádně v 10.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

25. 12. Koledování u betléma v Heršpicích, 16.00 kostel sv. Matouše.

26. 12. Svátek sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí), Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

27.12. Vánoční staroslověnská bohoslužba východního obřadu, 17.00 Špitálka, zpívá Moravský cherubínský sbor.

30. 12. Svátek svaté Rodiny, požehnání rodin, obnova manželských slibů. Mše svatá Slavkov v 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

31. 12. Mše sv. na poděkování, Slavkov kostel 16.00.

31. 12. Požehnání do Nového roku 2019, kaple na Urbánku 23.30 - 24.00.

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

Štědrý den           24.12.                                 14.00 - 15.30

Narození Páně    25.12.      10.00 - 11.00      14.00 - 15.30

Sv. Štěpán           26.12.      10.00 - 11.00      14.00 - 15.30

Sv. Silvestr           31.12.                                 14.00 - 15.30

1. 1. 2019 Nový rok, mše svatá Slavkov v 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

3. 1. Příjezd Tří králů do města Slavkova u Brna ve 12 hodin před radnici.

6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla.

6. 1. Vánoční pásmo dětí KMŠ, Slavkov po mši v 9.00.

6. 1. Tříkrálový koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, farní kostel 16.30, komorní orchestr Collegium magistrorum Mikulov, sbor Virtuosi di Mikulov. Diriguje a řídí švýcarský dirigent Sebastien Bagnoud.

10. 1. Mše sv. v penzionu v 8.00.

10. 1. Kurz Alfa - zahájení v 19.00 Dům Svaté Rodiny.

12. 1. Tříkrálová sbírka ve Slavkově, sraz v 9.00 v kostele.

27. 1. Divadelní kavárna, písně Jiřího Suchého a divadla Semafor.

16. 2. Ples děkanství, eurotělocvična Dražovice 19.00, vstupenky lze závazně objednávat v kostele, cena 150 Kč. Hudba – Blackhats.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2018):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: zvířata z Noemovy archy.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 1. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 15.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře.


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !