Program farnosti 2019

14.02.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti na rok 2019.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: pondělí 18.30 (zimní čas 18.00) pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

ÚNOR

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, Slavkov, sobota 7.30 s žehnáním svící.

7. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00.

11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, Světový den nemocných, 15.30 růženec, 16.00 mše sv.

11.-15. 2. Jarní prázdniny.

4. 2.  KLAS - Biblický příběh Šalomouna, 18.00 fara.

14. 2. Svatého Valentýna, Slavkov, 18.00 mše sv. pro zamilované.

14. 2. Výročí 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.

16. 2. Ples děkanství Dražovice, skupina Blackhats, eurotělocvična 19.00, vstupenky za 150 Kč lze objednat v kostelích.

17. 2. Sbírka Haléř svatého Petra na humanitární pomoc církve.

18. 2. Přednáška Mgr. Martina Ráji Ph.D. - Slavkov v období vzniku Československa, 18.00 fara.

22. – 23. 2. Obnova pro dívky od 15 let „Tajemství pevného vztahu", vede P. Karel Matlok, MIC, a školské sestry. Začátek v pátek v 17.00, ukončení v sobotu v 18.00, možnost zůstat do neděle.

28. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00.

BŘEZEN

3. 3. Karneval pro děti, 15.00 v DSR.

4. 3. KLAS - Biblický příběh Jóba, 18.00 fara.

6. 3. Popeleční středa s udělením popelce, přísný půst od masa a újmy. mše sv. Slavkov v 18.00.

Křížové cesty v postě v neděli - 17.15 Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20 Hodějice. V pátek Slavkov 17.30.

10. 3. Křížová cesta  - senioři, 17.15 kostel Slavkov.

16. 3. Duchovní obnova pro ženy „Modlitba, kterou Bůh slyší", vede P. Petr Beneš. Začátek v 9.00, ukončení v 17.00, DSR Slavkov.

17. 3. Křížová cesta - sestry, 17.15 kostel Slavkov.

18. 3. Kněz v pohraničí – fotografie a vzpomínky o. Milana na první léta kněžské služby, 18.00 fara.

24. 3. Křížová cesta - mládež, 17.15 kostel Slavkov.

29. - 30. 3. Víkendová příprava dětí na svátosti, DSR.

31. 3. Křížová cesta - manželé, 17.15 kostel Slavkov.

DUBEN

4. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00.

4. 4. Návštěvy nemocných před Velikonocemi.

6. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova.

7. 4. Křížová cesta - děti KMŠ a školní děti, 17.15 kostel Slavkov.

12. – 13. 4. Program pro dívky 7. – 9. tř., „Skrze Tebe poznávám sebe" vede P. Tomáš Fránek a školské sestry. Začátek v pátek v 17.00 ukončení v sobotu v 17.00.

13. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.

VELIKONOCE:

14. 4. Květná neděle, mše s žehnáním ratolestí.

14. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana.

Svátost smíření Slavkov:

15. 4. PONDĚLÍ 17.00 - 19.00

16. 4. ÚTERÝ 17.00 - 19.00 / děti 16.30 - 17.00

18. 4. Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně

adorace v kapli do 22.00

19. 4. Velký pátek

8.00 - 22.00 adorace v kapli

15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže

20.00 křížová cesta městem

20. 4. Bílá sobota

8.00 - 16.00 adorace v kapli

20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, připomínka 230. výročí od postavení kostela.

22. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30.

26. - 27. 4. Duchovní obnova pro holky 4-6 tř. DSR Slavkov.

28. 4. Žehnání aut po mši u každého kostela.

28. 4. Žehnání zahrad, luk a polí, sraz u fary 14.30 Slavkov.

28. 4. Divadelní kavárna - dětská, 16.00 fara.

KVĚTEN

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00 (farnost Dražovice).

2. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.

8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, středa, pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv. v Žarošicích.

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00, mše sv. v 18.30.

17. – 18. 5. Program pro dívky 4. – 6. tř. „Jsem, který jsem", vede P. Petr Soukal a školské sestry. Začátek v pátek v 18.00 ukončení v sobotu v 17.00.

18. 5. Misijní diecézní den, Rousínov 10.00, biskup Vojtěch.

18. 5. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči, 17.00 farní kostel.

19. 5. První svaté přijímání (Slavkov 9.00, Lutršték 11.00).

19. 5. Sbírka na charitativní účely.

24. 5. Noc kostelů 2019 Slavkov

26. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod od sochy, 11.00 mše svatá, táborák.

30. 5. - 8. 6. Svatodušní novéna.

ČERVEN

1. 6. Dny Slavkova – otevřený kostel.

6. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.

8. 6. Vigilie Svatodušní, kostel Slavkov.

9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu.

9. - 16. 6. Zájezd děkanství.

13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.

23. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem v 9.00 ve Slavkově.

23. 6. Sbírka na bohoslovce.

24. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od fary.

27. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19.00!

10. - 14. 7. Katolická charismatická konference Brno.

13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.

21. 7. Farní den, šedesátiny o. Stanislava, 15.00 zahrada KMŠ.

27. 7. – 6. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.

15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebevzaté.

17. - 25. 8. Ministranti pobývají na táboře v Lučici.

25. 8. Hody v Hodějicích.

31. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

ZÁŘÍ

1. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 9.00.

1. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.

3. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.

5. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00.

5. 9. Návštěvy nemocných.

7. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.

13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 18.30.

15. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech.

22. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.

22. 9. Sbírka na podporu kněží a pastorace PULS.

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu.

ŘÍJEN

3. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00.

13. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem.

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30).

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.

20. 10. Rašovice - 150. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje.

26. - 30. 10. Podzimní prázdniny.

27. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany, Hodějice).

31. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00.

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špitálce.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář.

11. - 13. 11. Národní pouť do Říma - 30. výročí svatořečení sv. Anežky České.

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.

24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále.

28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel Vzkříšení Páně.

30. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 13.00 kostel Vzkříšení Páně.

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov úterý 3., 10., 17. a pondělí 23. prosince v 6.45.

1. 12. 1. neděle adventní, žehnání věnců.

1. 12. Sbírka na církevní školství.

5. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00.

5. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi.

9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pondělí 18.00 mše sv. se světelným průvodem.

16. – 17. 12. Zpovědní dny Slavkov, pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

17. 12. Zpovědní čas pro děti v pondělí 16.30 – 17.00.

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00.

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

Štědrý den 24.12. 14.00 - 15.30

Narození Páně 25.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Štěpán 26.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Silvestr 31.12. 14.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB).

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor CMB) a 18.00.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí).

29. 12. Svátek svaté Rodiny.

31. 12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2019.

LEDEN 2020

18. 1. 2020 Ples děkanství ve Slavkově na Bonaparte.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2018):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: zvířata z Noemovy archy.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 1. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 15.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře.


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !