Program farnosti na Velikonoce a rok 2019

04.04.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti na Velikonoce a celý rok 2019.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: pondělí 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

DUBEN

4. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00

4. 4. Návštěvy nemocných před Velikonocemi

6. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova

7. 4. Křížová cesta - vedou děti KMŠ a školní děti, 17.15 kostel Slavkov

13. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně

VELIKONOCE:

14. 4. Květná neděle, 9.00 a 18.00 mše s žehnáním ratolestí

14. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana

Svátost smíření ve Slavkově:

15. 4. PONDĚLÍ 17.00 - 19.00

(Fránek, Kohoutek, Pacner, Slavíček,Vavro, Wasowicz)

16. 4. ÚTERÝ 17.00 - 19.00 / děti 16.30 - 17.00

(Buchta, Pacner, Severin, Sovadina, Vavro)

Svátost smíření na vesnicích:

Němčany: pondělí 8. 4. 17.00-19.00 (P. Pacner, P. Vavro)

Heršpice: středa 10. 4. 16.30 a po mši (P. Pacner)

Hodějice: pátek 5. a 12. 4. 16.30 a po mši (P. Pacner, P. Vavro)

18. 4. Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně

společná adorace, soukromá adorace v kapli do 22.00

19. 4. Velký pátek

8.00 - 22.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže

20.00 křížová cesta městem

20. 4. Bílá sobota

8.00 - 16.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, připomínka 230. výročí od postavení kostela, mše s žehnáním pokrmů: Slavkov 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice v 11.00.

21. 4. Sbírky na potřeby kostelů

22. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30, Němčany 7.30, Hodějice 9.00, Heršpice 11.00.

26. - 27. 4. Duchovní obnova pro holky 4-6 tř. DSR Slavkov

28. 4. Žehnání aut po mši u každého kostela

28. 4. Žehnání zahrad, luk a polí, sraz u fary 14.30 Slavkov

28. 4. Divadelní kavárna - dětská, 16.00 fara

29. 4. Karel Vilém hrabě z Kounic, nezdárný syn majitele slavkovského panství - přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D.,18.00 fara

KVĚTEN

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00 (farnost Dražovice)

2. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00

8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, středa, pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv. v Žarošicích

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00, mše sv. v 18.30

17. – 18. 5. Program pro dívky 4. – 6. tř. „Jsem, který jsem", vede P. Petr Soukal a školské sestry, začátek v pátek v 18.00 ukončení v sobotu v 17.00

18. 5. Misijní diecézní den, Rousínov 10.00, biskup Vojtěch

18. 5. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči, 17.00 farní kostel

19. 5. První svaté přijímání, Slavkov 9.00

19. 5. Sbírka na charitativní účely

24. 5. Noc kostelů 2019 Slavkov

26. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod od sochy, 11.00 mše svatá, táborák

30. 5. - 8. 6. Svatodušní novéna

ČERVEN

1. 6. Dny Slavkova – otevřený kostel

6. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00

8. 6. Svatodušní vigilie, 20.30 kostel na Špitálce

9. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu

13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30

23. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem v 9.00 ve Slavkově

23. 6. Sbírka na bohoslovce

24. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od fary

27. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19.00!

10. - 14. 7. Katolická charismatická konference v Brně

13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30

21. 7. Farní den, šedesátiny o. Stanislava, 15.00 zahrada KMŠ

27. 7. – 6. 8. Farní tábor Rakovecké údolí

SRPEN

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30

15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebevzaté

17. - 25. 8. Ministranti pobývají na táboře v Lučici

25. 8. Hody v Hodějicích

31. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

ZÁŘÍ

1. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 9.00

1. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích

3. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00

5. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00

5. 9. Návštěvy nemocných

7. 9. Zlatá sobota v Žarošicích

13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 18.30

15. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech

22. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00

22. 9. Sbírka na podporu kněží a pastorace PULS

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu

ŘÍJEN

3. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00

13. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30)

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

20. 10. Rašovice - 150. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje,10.30 biskup Pavel Konzbul

26. - 30. 10. Podzimní prázdniny

27. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany, Hodějice)

31. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špitálce

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově)

9. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář

11.–13. 11. Národní pouť do Říma, 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel Vzkříšení Páně

30. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00–21.00

30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 13.00 kostel Vzkříšení Páně

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov úterý 3., 10., 17. a pondělí 23. prosince v 6.45

1. 12. 1. neděle adventní, žehnání věnců

1. 12. Sbírka na církevní školství

5. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

5. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pondělí 18.00 mše sv. se světelným průvodem

16. – 17. 12. Zpovědní dny Slavkov, pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00

17. 12. Zpovědní čas pro děti v pondělí 16.30 – 17.00

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

Štědrý den 24.12. 14.00 - 15.30

Narození Páně 25.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Štěpán 26.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Silvestr 31.12. 14.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí)

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB)

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor CMB) a 18.00

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí)

29. 12. Svátek svaté Rodiny

31. 12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2019

LEDEN 2020

18. 1. 2020 Ples děkanství ve Slavkově na Bonaparte

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2018):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: zvířata z Noemovy archy

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 1. 10.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 15.10.)

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !