Program farnosti na rok 2019

15.10.2019, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti na celý rok 2019.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. - úterý, pátek,
neděle ráno i večer. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

ŘÍJEN

3. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00

4.-5. 10. Příprava dětí na 1. sv. přijímání - Desatero, Slavkov DSR        

5. 10. Slavkovská iniciativa smíření v Šaraticích, 14.00 ekumenická bohoslužba ve farním kostele, 15.30 přednášky ve sportovní hale, 18.00 koncert Collegium musicale bonum v kostele

13. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem od radnice

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30)

14. 10. KLAS - Krásy jižní Francie, přednáška s promítáním, o. Milan Vavro, farní sál 18.00

18. 10. Večer chval – slavkovská a dražovická mládež, Dražovice kostel 

19. 10. Obnova pro ženy, vede P. Václavek, Slavkov DSR         

20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

20. 10. Rašovice - 150. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje,10.30 biskup Pavel Konzbul

23. 10. Setkání varhaníků děkanství, "Vzorová liturgie", fara sál 18.00

26. - 30. 10. Podzimní prázdniny

27. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany 11.00, Hodějice 11.00)

27. 10. Staroslovanská bohoslužba, kostel na Špitálce 15.00, zpívá Moravský cherubínský sbor

27. 10. Divadelní kavárna, farní sál 16.00

31. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špitálce v 8.00 a 17.00 s modlitbou za zemřelé na hřbitově

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově)

3. 11. Svatohuberstká mše - zpěv a trubky, CMB, Slavkov v 9.00

5. 11. Mše sv. s dětmi - modlíme se za zemřelé, svíčku sebou, Špitálka 18.00

5. 11. Jak porozumnět Bibli, P. Stanislav Pacner, farní sál 19.30

9. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář, 10.00 - 18.00 eucharistická adorace v kostele

11. 11. KLAS - Liturgie křesťanské Konstantinopole a současný Istanbul - přednáška s promítáním, o. Milan Vavro, farní sál 18.00

11.–13. 11. Národní pouť do Říma, 30. výročí svatořečení sv. Anežky České

13. 11. Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál

17. 11. Mše svatá s prosbou za národ a svobodu

24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, zpívá CMB, Slavkov 9.00

25. 11. KLAS - Strmý vzestup korsického rodáka - přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D., 19.00 farní sál

27. 11. Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál

28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel Vzkříšení Páně

30.11. Obnova pro muže, P. Petr Beneš, Slavkov DSR

30. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00–21.00

30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 13.00 kostel Vzkříšení Páně

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov úterý 3., 10., 17. a pondělí 23. prosince v 6.45

1. 12. 1. neděle adventní, žehnání věnců

1. 12. Sbírka na církevní školství

5. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

5. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

9. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, pondělí 18.00 mše sv. se světelným průvodem

9. 12. KLAS Výroba vánočních přání, 19.00 farní sál

16. – 17. 12. Zpovědní dny Slavkov, pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00

17. 12. Zpovědní čas pro děti v pondělí 16.30 – 17.00

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:

Štědrý den 24.12. 14.00 - 15.30

Narození Páně 25.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Štěpán 26.12. 10.00 - 11.00 14.00 - 15.30

Sv. Silvestr 31.12. 14.00 - 15.30

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí)

24. 12. Půlnoční mše svatá, 24. 12. ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB)

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá sbor CMB) a 18.00

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí)

29. 12. Svátek svaté Rodiny

31. 12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2019

LEDEN 2020

5. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla

5. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Slavkov, Collegium magistrorum Mikulov a Mucica da Camera Brno

18. 1. Ples děkanství ve Slavkově, 19.00 sál Bonaparte

19. 1. Florbal olympiáda pro kluky v Telnici

22. 1. Ekumenická bohoslužba, 18.00 modlitebna Církve čs husitské

28. 3. Olympiáda pro dívky v Telnici

2. 5. Ministrantský den v semináři v Olomouci

17. 5. 1. sv. přijímání ve Slavkově

24. 5. Pouť na Urbánku

7. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2019):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: nedělní evangelia

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál, od 30. 10. po 14 dnech

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 30. 9.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 14.10.)

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !