Program farnosti na celý rok 2018

17.09.2018, článek vložil P. Milan Vavro

Zde najdete údaje o programu farnosti 2018.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Němčany: pondělí 18.30 (zimní čas 18.00) pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer, v úterý a pátek. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

ŘÍJEN

4. 10. Mše v penzionu, 8.00

4. - 5. 10. Návštěvy nemocných.

5. - 6. 10. Příprava dětí ke svátostem, DSR.

6. 10. Pouť mužů, Neratov, tvrz Bouda.

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30).

14. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem od radnice, večerní mše 18.00.

20. 10. Světlo z Arsu - divadelní představení o svatém faráři Arském, divadlo z farnosti Zašová, sál Domu svaté Rodiny ve Slavkově v 16.00 hodin.

20. 10. Divadelní návraty, Kupec benátský - koláž divadelních a filmových záběrů, 19.00 fara sál.

21. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.

21. 10. Vysazení stromu k výročí republiky, Heršpice.

26. - 28. 10. Obnova pro dívky od 15 let, P. Karel Matlok, MIC, "Ohnivzdorný" na téma filmu.

28. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany, Hodějice).

28. 10. Otevření pomníku k výročí republiky, 16.00 Slavkov u Brna.

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.

1. 11. Mše sv. v penzionu, 8.00.

1. – 2. 11. Návštěvy nemocných.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv. 8.00 na Špitálce, v 18.00 ve farním kostele, 17.00 Hodějice.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce (sobota).

3. 11. Duchovní obnova pro ženy, Mons. Adam Rucki "Maria - učitelka duchovního života", 9.00-17.00, DSR.

5., 7. a 8. 11. Mše sv. na Špitálce, vždy v 18.00.

11. 11. Služebník Boží Václav Drbola, Bučovice, 75. výročí nástupu do Bučovic, 10.30 mše sv. biskup Pavel Konzbul, 14.30 požehnání v kostele a akademie v Katolickém domě.

15. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář, 9.00 - 20.00 farní kostel Slavkov.

17. 11. Divadelní návraty, Jak se zbavit Alberta, 19.00 fara sál.

18. 11. Služebník Boží Václav Drbola, Slavkov u Brna, 80. výročí kněžského svěcení a nástupu do Slavkova, 9.00 mše sv., 14.30 požehnání v kostele a akademie v Domě svaté Rodiny.

24. 11. Duchovní obnova pro muže, Jan Plodr "Muž a Křesťan", 9.00-17.00, DSR.

25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, návštěva ve Slavkově u Opavy, zpívá CMB.

29. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, zádušní mše sv. 18.00.

30. 11. - 1. 12. Obnova pro dívky 4.-6.tř a 7.-9.tř, P. Tomáš Fránek a školské sestry:  "Já jsem já".

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami - (i pro dospělé) Slavkov, úterky 5., 12., a 19. prosince v 6.45.

1. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00.

1. 12. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně, 13.00, růženec od 12.30.

6. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.

6. – 7. 12. Návštěvy nemocných.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, Slavkov 8.00 mše sv.

17. – 18. 12. Zpovědní dny Slavkov, pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00.

17. 12. Zpovědní čas pro děti v pondělí 16.30 – 17.00.

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí).

24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 23.00, (zpívá sbor CMB).

30.12. Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů.

31. 12. Mše sv. na poděkování, 16.00 Slavkov.

13. 1. 2019 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, pěvecký sbor ze Šlapanic, 9.00 Slavkov.

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2018):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00.

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: zvířata z Noemovy archy.

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je níže a na farním webu.

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství.

Setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ Karolínka) každé úterý v době 8.30 – 11.00 (konání toho dne je dobré si ověřit na Facebooku, adresa: MM Slavkov). Náplní času je hraní, popovídání si a kratší modlitba.

Ministrantské schůzky jsou každý pátek od 16,00 na faře.

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 1. 10.).

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 15.10.).

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 9.30 na faře (od 7. října).


 


Komentáře k článku:

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář.
Buďte první, kdo napíše svůj názor !