Program farnosti na rok 2020

11.03.2020, článek vložil P. Milan Vavro

Program je na dobu mimořádných opatření zrušen.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření přede mší sv. - úterý, pátek,
neděle ráno i večer. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

BŘEZEN

NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM ZRUŠEN:

13. 3. Postní pátky pro mládež – 18.00 mše svatá, 19.00 modlitba a téma s prezentací "Pokušení dnešní doby"

14. 3. Effatha – setkání mládeže děkanství, misionář ze Slovenska Bohdan Novák, 17.00 Dražovice.

15. 3. Nové společenství rodin s malými dětmi, 15.00 fara

15. 3. Křížová cesta pro všechny – vede mládež, 16.00 – 18.00 kostel Slavkov

18. 3. Setkávání maminek, 9.00 – 11.00 fara

21. 3. Obnova pro ženy "Odpuštění jako zdroj nové duchovní síly", vede o. Stanislav Pacner, 9.00 - 17.00 DSR Slavkov, Malinovského ul.

22. 3. Křížová cesta - vedou manželé, 17.15 kostel Slavkov

26. 3. Uvedení dětí do svátostného života „Život víry v rodině", pouze pro rodiče, 18.00 fara

28. 3. Dívčí olympiáda 2020 v Telnici, 8.00 - 17.00

29. 3. Křížová cesta - vedou děti KMŠ a školní děti, 17.15 kostel Slavkov

DUBEN

1. 4. Setkávání maminek, 9.00 – 11.00 fara

2. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00

2. 4. Návštěvy nemocných před Velikonocemi

3. 4. Květný pátek – pouť ve Sloupu

4. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova

4. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně

VELIKONOCE:

5. 4. Květná neděle, 9.00 a 18.00 mše s žehnáním ratolestí

5. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana

Svátost smíření ve Slavkově:

6. 4. PONDĚLÍ 17.00 - 19.00 / děti 16.30 - 17.00

7. 4. ÚTERÝ 17.00 - 19.00 / děti 16.30 - 17.00

Svátost smíření na vesnicích:

Němčany: středa 1. 4. 17.00-19.00 (P. Pacner, P. Vavro)

Heršpice: čtvrtek 2. 4. 16.30 a po mši (P. Pacner)

Hodějice: pátek 27. 3. a 3. 4. 16.30 a po mši (P. Pacner, P. Vavro)

9. 4. Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně

společná adorace, soukromá adorace v kapli do 22.00

10. 4. Velký pátek

8.00 - 22.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže

20.00 křížová cesta městem

11. 4. Bílá sobota

8.00 - 16.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvály, 12.00 polední modlitba)

20.30 vigilie Vzkříšení Páně, křty dospělých a obnova křtu

12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Slavkov 9.00 a 18.00, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00, žehnání pokrmů

13. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30, obce jako v neděli

19. 4. Byzantská velikonoční bohoslužba, 15.00 kostel sv Jana Křtitele na Špitálce, zpívá Moravský cherubínský sbor Proglas

28. 4. Žehnání dopravních prostředků po mši u každého kostela

28. 4. Nové společenství rodin s malými dětmi, 15.00 fara

28. 4. Žehnání zahrad, luk a polí, 16.00 od fary Slavkov

29. 4. Uvedení dětí do svátostného života „Eucharistie", rodiče s dětmi, 18.00 fara

KVĚTEN

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00

1. 5. Varhanní koncert - Ondřej Šprta, Slavkov 18.30

2. 5. Ministrantský den v semináři v Olomouci, 8.30 – 16.00

2. 5. Effatha – setkání mládeže děkanství, misionář ze Slovenska Bohdan Novák, 17.00 Slavkov u Brna.

3. 5. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

5. 6. Noc kostelů na Lutrštéku v Němčanech, 19.00 koncert CMB

7. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, středa, pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv. v Žarošicích

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00, mše sv. v 18.30

16. 5. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči, 16.00 farní kostel

17. 5. První svaté přijímání, Slavkov 9.00

21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, Slavkov 18.00

24. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod od sochy, 11.00 mše svatá, piknik a táborák

22. - 29. 5. Svatodušní novéna

30. 5. Dny Slavkova – otevřený kostel 8.00 - 20.00

30. 5. Svatodušní vigilie, 20.30

31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na charitu

ČERVEN

4. 6. Den za posvěcení kněží

11. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

5. 6. Noc kostelů 2020 na Lutrštéku v Němčanech

6. 6. Effatha – setkání mládeže děkanství, misionář ze Slovenska Bohdan Novák, 17.00 Bučovice.

13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

14. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem v 9.00 ve Slavkově

14. 6. Farní den, 15.00 zahrada KMŠ

20. 6. Jáhenské svěcení – Milan Werl

28. 6. Sbírka na bohoslovce

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19.00!

8. - 12. 7. Katolická charismatická konference Brno

13. 7. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

29. 7. – 8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí, od středy 29. 7. odpoledne do soboty 8. 8. poledne

SRPEN

1. 8. – 7. 8. Farní tábor na faře v Nížkovicích, od soboty 1. 8. ráno v 8.00 do pátku 7. 8. večer v 19.00

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebevzaté

17. - 22. 8. Farní tábor Rychtářov pro dívky

23. 8. Hody v Hodějicích

29. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

ZÁŘÍ

1. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00

3. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

6. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 9.00

6. 9. 20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích

12. 9. Zlatá sobota v Žarošicích

20. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech

24. 9. Setkání prvokomunikantů v Brně

27. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu

ŘÍJEN

1. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

3.-4. 10. Uvedení dětí do svátostného života – Desatero, Slavkov DSR

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30)

17. 10. Děkanátní setkání katechetů Šlapanice – P. Kafka

18. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

18. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem od radnice

25. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany 11.00, Hodějice 11.00)

28. 10. - 1. 11. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, modlitba za zemřelé na hřbitově Slavkov 15.00 a Heršpice 14.00

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. s modlitbou na hřbitovech: na Špitálce 8.00 a 18.00, Němčany 17.00, Hodějice 17.00

3. – 7. 11. Mše sv. na Špitálce

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

5. 11. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

7. 11. Ministrantská olympiáda 2020 v Telnici, 8.00 - 19.00

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář (úterý), 10.00 - 18.00 a 19.00 - 20.00 eucharistická adorace v kostele

22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

25. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel Vzkříšení Páně

28. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00

28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně

29. 11. 1. neděle adventní, žehnání věnců

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov v 6.45, úterý 1., 8., 15. a 22. prosince

3. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

3. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše sv. se světelným průvodem

Zpovědní dny Slavkov:

21. – 22. 12. pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00, pro děti 16.30 – 17.00

Zpovědní dny v obcích:

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí)

24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB)

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov jen 9.00 (zpívá sbor CMB)

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí)

29. 12. Svátek svaté Rodiny

31.12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2020

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2019):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Nikodémova noc, svátost smíření, úterý 19.00-20.00

Kurz Alfa - každý čtvrtek od 9. 1. 2020

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: nedělní evangelia

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze dobrého pastýře - každé pondělí 14.30 - 15.30 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál, od 4. 3. po 14 dnech

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 30. 9.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 14.10.)

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení (15. 3. a 28. 4.)