Program farnosti na rok 2020

06.06.2020, článek vložil P. Milan Vavro

Program farnosti od června s informacemi.Kalendář aktivit ve farnosti je uveden níže za měsíčním programem.

Pravidelné bohoslužby
:
Slavkov farní kostel (mimo svátky):
neděle 9.00 a večerní v 18.00 (v červenci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Němčany: středa 18.00 pro děti, neděle 11.00
Hodějice: pátek 17.00, neděle 11.00
Heršpice: čtvrtek 17.00 pro děti, neděle 7.30

Svátost smíření: přede mší sv. v každém kostele
. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

____________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Facebook farnosti Slavkov u Brna Facebook Farnost Slavkov u Brna

Přenos bohoslužeb online:

z jiných kostelů na webu Mše svaté on-line

z Telnice P. Oldřich Chocholáč online z Telnice

Přenos bohoslužeb online ze slavkovského kostela ukončen 7. 6.

Nařízení vlády umožňuje od 8. 6. veřejné bohoslužby s maximálním počtem 500 účastníků při zachování hygienických opatření: desinfekce rukou, povinnost roušky – zakrytý nos a ústa, dodržovat rozestupy, sv. přijímání pouze na ruku, nechodit na bohoslužby s příznaky respirační nemoci

Změna mše svaté pro děti ve Slavkově: do konce školního roku v pátek v 18.00

Výpadek příjmů farnosti v době koronaviru: Vzhledem k nekonání bohoslužeb můžete zaslat dar na farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 / 0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

Kontakty: mobil o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav Pacner 737 509 507

ČERVEN

13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

14. 6. Slavnost Těla a Krve Páně, Te Deum a požehnání v každém kostele

18. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

20. 6. Jáhenské svěcení Brno – Milan Werl

28. 6. Křty a biřmování dospělých katechumenů, 9.00 Slavkov 

28. 6. Svatourbanská pouť na Urbánek, 17.00 průvod od sochy a Cesta světla, 18.00 mše svatá, piknik a táborák

28. 6. Sbírka na bohoslovce

ČERVENEC

Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci a v srpnu v 19.00 !

13. 7. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

29. 7. – 8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí, od středy 29. 7. odpoledne do soboty 8. 8. poledne

SRPEN

1. 8. – 7. 8. Farní tábor na faře v Nížkovicích, od soboty 1. 8. ráno v 9.00 do pátku 7. 8. večer v 19.00

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30

15. 8. Slavnost Panny Marie Nanebevzaté

17. - 22. 8. Farní tábor Rychtářov pro dívky

29. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

30. 8. Hody v Hodějicích

ZÁŘÍ

1. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00

3. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

3. 9. Uvedení dětí do svátostného života „Eucharistie", rodiče s dětmi, 18.00 fara

6. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 9.00

12. 9. Zlatá sobota v Žarošicích

12. 9. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči, 9.00 farní kostel

13. 9. První svaté přijímání, Slavkov 9.00

15. 9. Mše svatá na poděkování za přijetí 1. sv. přijímání s požehnáním upomínek, 18.00 kostel Slavkov

20. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech

20. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00

24. 9. Setkání prvokomunikantů v Brně

27. 9. 20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích, 14,00 mše sv. a program na obecním sále

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu

ŘÍJEN

1. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

3.-4. 10. Uvedení dětí do svátostného života – Desatero, Slavkov DSR

13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30)

17. 10. Děkanátní setkání katechetů Šlapanice – P. Kafka

18. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

18. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00 mše s průvodem od radnice

25. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany 11.00, Hodějice 11.00)

28. 10. - 1. 11. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

1. 11. Slavnost všech svatých, modlitba za zemřelé na hřbitově Slavkov 15.00 a Heršpice 14.00

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. s modlitbou na hřbitovech: na Špitálce 8.00 a 18.00, Němčany 17.00, Hodějice 17.00

3. – 7. 11. Mše sv. na Špitálce

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

5. 11. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných

7. 11. Ministrantská olympiáda 2020 v Telnici, 8.00 - 19.00

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář (úterý), 10.00 - 18.00 a 19.00 - 20.00 eucharistická adorace v kostele

22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

25. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel Vzkříšení Páně

28. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 – 21.00

28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně

29. 11. 1. neděle adventní, žehnání věnců

PROSINEC

Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami, Slavkov v 6.45, úterý 1., 8., 15. a 22. prosince

3. 12. Mše sv. v penzionu v 8.00

3. 12. Návštěvy nemocných před Vánocemi

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, 18.00 mše sv. se světelným průvodem

Zpovědní dny Slavkov:

21. – 22. 12. pondělí a úterý, vždy 17.00 - 19.00, pro děti 16.30 – 17.00

Zpovědní dny v obcích:

24. 12. Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00 - 15.30, v kostelích v obcích 10.00-11.00

24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov v 15.30 (zpívá schola dětí)

24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 22.00, (zpívá sbor CMB)

25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov jen 9.00 (zpívá sbor CMB)

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov jen 9.00 (zpívá schola dětí)

29. 12. Svátek svaté Rodiny

31.12. Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2020

_____________________

Pravidelné aktivity ve farnosti (od září 2019):


Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer 19.00 – 20.00

Svátost smíření před každou nedělní mší, před všední večerní mší a každé úterý od 19.00 do 20.00

Nikodémova noc, svátost smíření, úterý 19.00-20.00

Kurz Alfa - každý čtvrtek od 9. 1. 2020

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00, téma: nedělní evangelia

Vyučování náboženství žáků ZŠ, rozvrh je na farním webu

Katecheze dobrého pastýře - každé pondělí 14.30 - 15.30 na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků

Program pro mládež každý pátek v 18.00 mše svatá, modlitba mládeže a večerní program, společenství

Ministrantské schůzky každý pátek od 16,00 na faře

Scholička má zkoušku každý pátek od 16.00 na faře

Setkávání maminek s dětmi, 9.00 - 11.00 farní sál, od 4. 3. po 14 dnech

Modlitby otců každé sudé pondělí 20.00 – 22.00 na faře

Modlitby matek každé liché pondělí 20.30 – 22.00 na faře

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 30. 9.)

Cyklus přednášek se koná v pondělí jednou za měsíc dle ohlášení 18.00 – 19.30 na faře (od 14.10.)

Biblické hodiny s o. Stanislavem Pacnerem, podle ohlášení, úterý v měsíci, 19.30 fara

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši sv. od 10.00 na faře, podle ohlášení

Setkání rodin s dětmi (i nově přistěhovaných) 1x měsíčně v 15,00h dle ohlášení (15. 3. a 28. 4.)

Neuskutečněné akce - bude náhradní termín:

19. 4. Byzantská velikonoční bohoslužba, 15.00 kostel sv Jana Křtitele na Špitálce, zpívá Moravský cherubínský sbor Proglas

28. 4. Žehnání dopravních prostředků po mši u každého kostela

29. 4. Uvedení dětí do svátostného života „Eucharistie", rodiče s dětmi, 18.00 fara

16. 5. První svátost smíření pro děti, katecheze s rodiči, 16.00 farní kostel

17. 5. První svaté přijímání, Slavkov 9.00

24. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod od sochy, 11.00 mše svatá, piknik a táborák