Program farnosti na květen a červen

21.05.2009, článek vložil P. Milan Vavro

Program všech akcí ve farnosti Slavkov u Brna a v diecézi.

Program farnosti na květen a červen

Pouť na Urbánku, neděle 24. 5. v 18.00 (na Urbánku od 16.00 hry a soutěže pro děti a rodiny, táborák) Křížová cesta nebude. 

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 28.5. v 8.00.

Návštěvy nemocných – změna! čtvrtek 28. 5. Němčany a Hodějice.

Svátost smíření, čtvrtek 28.5.od 18.00 do 19.00 h, farní kostel.

Svatodušní vigilie, sobota 30. 5. ve 20.00, kostel na Špitálce.

Svatourbanské hody - Slavnost seslání Ducha Svatého, neděle 31. 5. Slavkov, v 9.30 průvod a mše sv., slouží P. Stanislav Forst.

Sbírka na Charitu 31. 5.

Zájezd do Rakouska a jižních a západních Čech, 1. – 4. 6.

První sv. přijímání v Němčanech na Lutrštéku, neděle 7. 6. v 9.45.

První sv. přijímání v Heršpicích, neděle 7. 6., v 11.00.

Návštěvy nemocných – pátek 5. 6. Slavkov.

Slavnost Těla a Krve Páně, první sv. přijímání dospělých a průvod Božího Těla, čtvrtek 11. 6. v 18.00, farní kostel.

Biřmování (udělí biskup Vojtěch), neděle 14. 6. v 8.30 h farní kostel.

Sbírka na bohoslovce, neděle 21. 6.

Výlet dětí z náboženství, čtvrtek 25.6. od 7,00 do 19,00 h.

Kněžské svěcení, Brno katedrála, sobota 27.6. v 9.00.

Pouť k roku sv. Pavla, brněnská katedrála, 28. 6. v 9.00 mše sv. kardinál Špidlík, program u katedrály až do večera.

Katolická Charismatická konference, Brno výstaviště, 8. - 12. 7.

Farní tábor Rakovecké údolí, 25. 7. – 5. 8. Přihlášky v kostele.