Program světových dnů mládeže v Madridu

29.06.2011, článek vložil P. Milan Vavro

Můžete se seznámit s předběžným programem Světových dnů mládeže v Madridu, kam odjíždí 25 mladých z naší farnosti.

Nedílnou součástí Světových dní mládeže (WYD) jsou „Dny v diecézích" (DID)

Program se skládá z několika částí: Program s papežem, duchovní program, katecheze, kulturní program

SDM 2011

PŘEDPROGRAM DID (10. - 15. srpna 2011)

Konkrétní časy budou upřesněny.

Středa 10. 8.

1. den - příjezd do diecéze Tarragona kolem poledne, ubytování.

katedrala Tarragona

Poutníci a skupiny, kteří se zúčastní programu Dny v diecézích, budou přivítáni v jednotlivých diecézích. Tento program bude probíhat ve více než čtyřiceti diecézích Španělska. Mládí lidé z České republiky budou přivítáni v diecézi Tarragona.

Čtvrtek 11. 8.

2. den v diecézi Tarragona, „Volný den"

Tarragona

Zahájení dne společnou ranní modlitbou. Zbývající čas během dne může každý využít podle svých představ. Je možné si prohlédnout město a navštívit památky a muzea.

Vstup do muzeí je tento den zdarma.

Večer bude společná mše svatá.

Pátek 12. 8.

3. den v diecézi Tarragona, „Den farností"

katedrala Tarragona

Společná ranní modlitba. Společenský kulturní program na nádvoří Collegi de Sagrat Cor. Představí se nám naše hostitelská farnost. Společné zakončení dne večerní vigílií a po ní společná večeře.

Sobota 13. 8.

Barcelona „Den Katalánska"

Barcelona

Do Barcelony přijede celkem na 60 000 mladých poutníků Světových dní, kteří budou přijati v celém Katalánsku.

Plánovaný program: 8:00 odjezd do Barcelony, 10:00 mše svatá na Espacio Forum de BCN, odpoledne volno, večeře na Espacio Forum, 20:00 koncert Clones de U2 na Espacio Forum, cca 24:00 návrat do Tarragony.

Neděle 14. 8.

4. den v diecézi Tarragona, „Den diecéze Tarragona".

Tarragona

Společná ranní modlitba.

Dopolední program bude plný nejrůznějších aktivit. Každý účastník se bude moci zúčastnit dvou programů: např. divadelní zpracování umučení sv. Fructuosa v románském amfiteátru, evangelizační koncert, prohlídky, katecheze atd.

Odpoledne od 17:00 bude prezentace historie města Tarragona a kultury zemí, ze kterých přijely skupiny mládeže. Českou republiku bude prezentovat folklorní vystoupení valašského souboru Dúbrava.

Večeře. 21:00 – večerní mše svatá s vigílií v Tarraco Arena Plaza.

Pondělí 15. 8.

Dopolední mše svatá. Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, budou biskupové v jednotlivých diecézích sloužit mši, při které vyšlou místní mládež a poutníky do Madridu.

Cca v 10:00 odjezd do Madridu.

Odpoledne příjezd poutníků do Madridu, uvítání a přijetí.

Madrid

PROGRAM WYD (16. - 21. srpna 2011)

Úterý 16.8.

dopoledne

Program v Českém národním centru

Stejně jako na předchozích setkáních, připravujeme České národní centrum, v němž bude probíhat náš národní program – modlitby, zábava, katecheze, mše svatá, příležitost ke svátosti smíření apod.

20:00 Zahajovací mše WYD

Světové dny mládeže začnou mší svatou na náměstí Plaza de la Cibeles de Madrid.

Celebrovat ji bude kardinál Antonio María Rouco Varela - madridský arcibiskup a předseda Španělské biskupské konference. Koncelebrovat budou biskupové a kněží účastnící se WYD.

Festival mladých

Kulturní program WYD, který obsahuje koncerty, výstavy, prohlídky muzeí, návštěvu divadel atd. Program se bude postupně upřesňovat.

Středa 17.8.

09:00 Katecheze biskupů

Účastníci WYD budou rozděleni do skupin podle jazyků. Ve skupinách pak budou probíhat katecheze s biskupy z celého světa. Program se uskuteční v kostelech, školách, na sportovištích.

Pro českou skupinu bude v Českém národním centru. Součástí programu bude také mše svatá v českém jazyce.

Festival mladých

Kulturní program WYD, který obsahuje koncerty, výstavy, prohlídky muzeí, návštěvu divadel atd. Program se bude postupně upřesňovat.

Madrid

Čtvrtek 18.8.

09:00 Katecheze biskupů

19:30 Přivítání papeže na Plaza de la Cibeles

Slavnostní uvítání papeže mezi mladými poutníky.

Festival mladých

Pátek 19.8.

09:00 Katecheze biskupů

Festival mladých

19:30 Křížová cesta

Křížová cesta ulicemi Madridu směrem k náměstí Plaza de la Cibeles.

Madrid de Cibeles

Sobota 20.8.

Přípravný program ve Cuatro Vientos

Mladí budou postupně přicházet na letiště Cuatro Vientos a obsazovat určená místa.

Bude probíhat odpolední program na pódiu (svědectví mladých, hudební vystoupení, modlitby, atd.) před večerní vigilií.

20:30 Vigilie s papežem (předběžný čas)

Svatý otec přijede na letiště a zahájí eucharistickou adoraci. Předpokládá se promluva Svatého otce.

Noc ve Cuatro Vientos

Účastníci WYD stráví noc společně na letišti Cuatro Vientos.

K dispozici budou stany pro tichou adoraci.

letiště

Neděle 21.8.

9:00 Příjezd papeže na Cuatro Vientos. Papež bude projíždět papamobilem mezi zónami.

9:30 Mše na zakončení WYD a rozeslání poutníků

Papež bude společně s biskupy a kněžími slavit závěrečnou mši svatou, při které rozešle přítomné mladé do světa, aby svědčili o své víře, stejně jako Pán vyslal své apoštoly.

Na závěr mše oznámí papež, kde se budou konat příští světové dny mládeže.

Návrat na místa ubytování

Večer či v noci odjezd poutníků