Program VÁNOCE 2009

24.12.2009, článek vložil P. Milan Vavro

Program na Vánoce 2009 v naší farnosti.

VÁNOCE 2009

Svátost smíření před Vánocemi:

Slavkov pondělí 21.12. a úterý 22.12. , 17.00 - 19.00, zpovídá více kněží

Heršpice      - středa 16. 12. od 16.30 (P.Buchta a P.Vavro)

Němčany      - středa 16. 12. od 18.45 do 20.00 (P.Pacner, P.Mareček)

Hodějice      - pátek 18. 12. od 16.30 (P.Vavro a P.Mareček)

          - neděle 20.12. od 10.00 do 10.45 (P.Vavro)

19. 12. Rozvoz Betlémského světla, nádraží Slavkov, vlak v 08:00.


24.12. Štědrý den

Betlémské světlo dopoledne ve všech kostelích

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: Slavkov v 15.30 (zpívá schola)

Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov 23.00 (zpívá Pěvecký sbor Gloria „II. pastýřská mše Fr. Kolaříka").

Další půlnoční: Nížkovice 20.00, Hodějice 21.00, Heršpice 21.30,

Němčany 22.30.


25.12. Slavnost Narození Páně

Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá PS Gloria), večerní mše nebude,

Nížkovice 8,00, Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00


26.12. Slavnost sv. Štěpána

Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá schola), večerní mše nebude

Nížkovice 8,00, Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00


27.12. neděle - Svaté Rodiny,

mše sv. s modlitbou za rodiny,jako v neděli, (Slavkov 8.30 „Koledová žesťová mše", hraje Zámecká kapela, 18.00 mše).


31.12. sv. Silvestr

Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2009.

Prohlídka zvonů a hodin s výstavkou „Návštěva Benedikta XVI. V ČR"

ve Slavkově 14.00 - 16.00.


1.1.2010 Nový rok, mše sv. Slavkov 9.30 a 18.00, obce jako v neděli.


3.1. neděle - Slavnost Zjevení Páně

mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla v každém kostele.Sbírky o Vánocích budou na opravy a potřeby našich kostelů. Pán Bůh zaplať.NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele a v klášteře na Zahradní ulici:

24.12. Štědrý den           14.00 - 15.30

25.12. Narození Páně           10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00

26.12. Sv.Štěpána           10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00

31.12. Sv. Silvestr          14.00 - 15.30

1.1. Nový rok               10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00

Tříkrálová sbírka, sobota 9. 1.

Klub aktivních seniorů, farní sál, pondělí 4. 1. a 18.1. v 18.00.

Ples slavkovského děkanství 23. ledna 2010 v Brankovicích


Radostné prožití Vánoc a požehnaný nový rok 2010 vám přejí kněží

P. Milan Vavro a P. Petr Mareček