Program Velikonoc 2007

05.04.2007, článek vložil P. Milan Vavro

V příloze nabízíme podrobný pořad bohoslužeb o Velikonocích. Aktualizace 6.4.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM

Zelený čtvrtek

9.00 MISSA CHRISMATIS -MŠE SVATÁ v katedrále s biskupem a kněžími, svěcení olejů

18.00 FARNÍ MŠE SVATÁ na památku poslední večeře Páně

Společná adorace v Getsemanech do 22 h


Velký pátek

18.00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

Adorace od 7.30 do 16.00 v kapli (7.30 ranní chvály, 12.00 polední modl. )

Dnes večer vás zveme na křížovou cestu městem, která je projevem pokání a prosbou za různé oblasti života naší společnosti. Začíná od kostela ve 21 h a budeme při ní držet mlčení.

Potom následuje celonoční adorace u Božího hrobu a pokračuje přes Bílou sobotu do 15 hodin. Ráno bude ve 3.30 modlitba církve - hodiny četby, v 7.30 ranní chvály, ve 12.00 polední modlitba.

Sbírka u Božího hrobu bude věnovaná na údržbu chrámů ve Svaté zemi.


Bílá sobota

Adorace (3.30 matutinum, 7.30 ranní chvály, 12.00 polední modlitba, 15.00 závěr)

20.30 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Slavná vigilie Vzkříšení Páně začne před kostelem.

Pozvání k agapé - protože naše farnost slaví zasvěcení kostela, po sobotní vigilii jste všichni pozváni na setkání a malé pohoštění na faru.


Neděle Vzkříšení Páně

Boží hod velikonoční a slavnost zasvěcení farního kostela

Mše svaté s žehnáním pokrmů:

 • Slavkov 8.30 a 18.00
 • Němčany 9.45
 • Hodějice 11.00
 • Heršpice 11.00

Sbírky při velikonočních bohoslužbách budou na opravy našich kostelů


Velikonoční pondělí

 • ve Slavkově mše sv. v 7.30 (večerní nebude)
 • V obcích budou mše sv. na Hod Boží a Velikonoční pondělí jako v neděli

Autobus

na Zelený čtvrtek a Velký pátek

 • z Heršpic a Hodějic v 17.15
 • z Němčan v 17,30

na Bílou sobotu

 • z Heršpic a Hodějic ve 20.00
 • z Němčan ve 20.15

Udílení svátosti nemocných

 • Heršpice: středa 11. 4. v 17.00
 • Němčany: středa 11. 4. v 18.30
 • Hodějice: pátek 13. 4. v 17.00
 • Slavkov: pátek 13. 4. v 18.00
 • Penzion ve Slavkově: při mši sv. 12. 4. ve čtvrtek v 8.00, (přede mší sv. zpověď)