Programová nabídka Centra pro rodinu

25.11.2015, článek vložil P. Milan Vavro

Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na prosinec 2015. Lákavá nabídla pro manžele s jáhnem Špilarem...

Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči
na listopad a prosinec 2015


Kompletní programovou nabídku CRSP najdete na internetových stránkách www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464 Mobil 731 402 731

Akce Family Pointu

Informační a poradenské středisko pro rodiny Family Point srdečně zve na zajímavé akce. Ve středu 4. 11. 2015, 10.00–12.00 hod. Prevence majetkové kriminality. Beseda s pracovníkem Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. Ve středu 18. 11. 2015, 10.00–12.00 hod. Vaření hravě. Beseda s paní Trundovou o projektu kuchařského studia Vaření hravě o vaření s dětmi, kuchyni a potravinách. Přednášky jsou zdarma. Family Point najdete v centru Brna, na Josefské 1, otevřeno je každý všední den 9.00–17.00 hod. Pátek 9.00–15.30 hod. Informace na tel. 542 217 464


Internetová klubovna pro veřejnost - probíhá v moderně vybavené bezbariérové PC učebně s rychlým připojením na internet.

Klubovní hodiny:

Pondělí: 12.45–13.45 hod.

Středa: 12.45–13.45 hod.

V době provozu Internetové klubovny je Vám k dispozici odborný asistent, který každému ochotně rád poradí a pomůže s případnými problémy.

Klubový poplatek činí 20 Kč/hod a hradí se přímo na místě lektorovi.


„Manželství – cesta k Bohu"

Adventní duchovní obnova pro manžele proběhne ve Křtinách u Brna            27. 11 – 28. 11. 2015. Exercitátorem je P. Dominik Daniel Valer, OFM.       Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí je zajištěno na Zámku ve Křtinách. Cena je 1850 Kč za pár a noc (ubytování, plná penze, program). Doprava vlastní.

Více informací a přihlášky: ilona.zaplatilova@crsp.cz nebo tel.: 542 217 464,      nebo 731 402 731


Kurz pro nastávající rodiče

Určen těhotným ženám a jejich partnerům před porodem.

Cyklus čtyř přednášek vztahujících se k porodu, šestinedělí, péči o novorozence a kojení usnadňuje nastávajícím rodičům pobyt v porodnici a připravuje je na změny po narození dítěte.

Pořádáme jej ve spolupráci s lektory z Fakultní nemocnice Brno, Porodnice Obilní trh a Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Přihlásit se lze na celý kurz, případně na jednotlivé přednášky. Účastníci kurzů jsou informováni o možnostech prohlídky porodních sálů všech brněnských porodnic. Kurz se koná 24. 11.–15. 12. 2015, 4x úterý 17.30–19.30 hod.

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064


"Jsme jedno a není nám to jedno?"

Všechny manžele zveme na duchovní večer, který proběhne 27. 12. 2015,       od 18. 30 hod., v kostele sv. Michala na Dominikánském nám v Brně.       Večerem provází Mgr. Jan Špilar, trvalý jáhen a známý brněnský kadeřník. Večer je určen všem manželům bez ohledu na délku manželství a chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Na programu je mše svatá, přednáška a moderovaná adorace. Na akci se není třeba přihlašovat, vstupné je dobrovolné.

Vánoční dílničky pro děti - výroba dárečků                              

Dne 14. 12. 2015 od 16.00–18.00 hod. Centrum pro rodinu a sociální péči zve děti ve věku 8–15 let na výrobu dárečků pro své blízké, rodiče, prarodiče a kamarády. Každý si vyrobí 3 dárečky. Budeme tvořit z filcu, drátku, korálků a dalších komponentů. Cena za materiál na vyrobení dárečků je 130 Kč.                    

Na akci je nutné se přihlásit kapacita dílniček je omezena. Informace a přihlášky: Monika Janečková, tel. 542 217 464  email: monika.janeckova@crsp.cz

Setkání rodičů prožívajících ztrátu dítěte

Zveme rodiče, kteří prožívají ztrátu dítěte, na úvodní setkání konané 17. 12. 2015 od 17.00 hod. v Malém sále CRSP. Budete mít možnost sdílet se v bezpečném prostředí empatie a důvěry. Můžete získat nové kontakty i konkrétní pomoc, jak se se ztrátou dítěte vyrovnat. Setkání probíhají pravidelně. Lektory jsou: MUDr. Hana Levíčková, Mgr. Jindřich Kotvrda, MTh, PsL, PD a Mgr. Robert Mayer.

Více informací a přihlášky: ilona.zaplatilova@crsp.cz, tel.: 731 402 731

Otevřená skupina pro rodiče … všem, kteří nad svým rodičovstvím přemýšlejí.

Kurz je určený všem, kteří hledají oporu, chtějí své rodičovství sdílet a konzultovat s ostatními. Jednotlivá setkání volně navazují na Kurz efektivního rodičovství. Setkání se konají pravidelně vždy jednou za měsíc. Téma prosincového setkání: „Vánoce a čas idylky i prostor k nedorozumění“.                      Termín konání 7. 12. 2015, 17.00–19.00 hod. V Brně, CRSP, Josefská 1. Informace a přihlášky: jana.vankova@crsp.cz, 731 402 760

Kurz efektivního rodičovství

Pod vedením lektora si pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života budete moci vyzkoušet, jak nejlépe zvládnout opakující se krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. bude probíhat, vždy v sobotu, 9.00 – 16.00 hod. 19. 3., 9. 4., 23 .4. 2016                                      Informace a přihášky: jana.vankova@crsp.cz, tel.:731 402 760

Vzdělávací kurzy o ADHD pro rodiče i odborníky (akreditace MPSV)

Centrum pro rodinu a sociální péči realizuje vzdělávací kurzy o ADHD: Praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD (10. – 11. 12. 2015, od 16.00 hod., akreditace MPSV) – kurz pro odborníky zaměřený na komunikaci s dítětem s ADHD. Účastníci se dozvědí, jak s dítětem s ADHD efektivně komunikovat, jak ho motivovat, jakýrozumět vzniklým zátěžovým a konfliktním situacím a jak je řešit. Jak vychovávat dítě s ADHD (14. 1. 2016, od 8.00 hod.) – kurz pro rodiče dětí s ADHD se zaměřením na získání nových tipů na výchovu a efektivní komunikaci se svým dítětem. Metody posilování práv dítěte s ADHD (23. a 25. 2. 2016, od 16.00 hod., probíhá akreditace MPSV) – kurz pro odborníky podílející se na tvorbě politik s přímým dopadem na děti (sociální pracovníci, pracovníci OSPOD, vedoucí pracovníci soc. odborů). Více info a přihlašování: www.neklidne-deti.cz, martina.sloukova@crsp.cz nebo na tel. 731 604 202

Poradna pro rodiče dětí s ADHD „V klidu o neklidu“               

Rodiče hyperaktivních a neklidných dětí zveme do poradny „V klidu o neklidu“. Poradenství vede Mgr. Markéta Dobiášová. Smyslem poradenství je pomoct rodičům hyperaktivních a neklidných dětí zvládat obtíže spojené s výchovou dětí s ADHD. Konkrétními tématy může být např. efektivní komunikace s dítětem, porozumění konfliktním situacím a jejich zvládání, motivování dítěte, řešení školních problémů, posilování rodičovských kompetencí, seznámení s aktivizačními metodickými pomůckami apod. Poradenství probíhá vždy ve středu od 13.00–18.00 hod.      Je nutné se předem přihlásit, cena za 1 konzultaci (55 min) je 200 Kč.            Více info: www.neklidne-deti.cz, martina.sloukova@crsp.cz nebo na tel. 731 604 202

Cvičení s přípravou na porod

Šestitýdenní kurz vedený porodní asistentkou je určený nastávajícím maminkám ve třetím trimestru těhotenství se uskuteční v termínu 2. 12. 2015–20. 1. 2016, vždy ve středu 16.15–17.45 hod. Připravuje nastávající maminky po fyzické stránce na porod a nabízí praktické rady, jak si jej mohou ulehčit. Každá lekce obsahuje hodinu cvičení a půl hodiny je věnováno tematické přednášce s praktickým nácvikem technik, pomáhajících zvládnout porodní bolesti a usnadnit porod.

Více informací a možnost přihlášení: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064

Zacházení s novorozencem

Praktický seminář určený nastávajícím rodičům bude probíhat 9. 12. 2015, 16.30–18.00 hod.

Seminář seznamuje se zásadami bezpečné a správné manipulace s novorozencem, která je vhodnou prevencí vadného držení těla v dětském věku. Na modelu si nastávající rodiče v praxi vyzkoušejí doporučené postupy a nacvičí praktické dovednosti potřebné pro zajišťování každodenní péče o dítě. Získají také přehled o produktech vhodných k hygieně novorozence, nevyvolávajících podráždění a alergické reakce pokožky.

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064

Péče o nemocného kojence

Seminář určený nastávajícím rodičům proběhne 16. 12. 2015, 16.30–18.00 hod.

Běžné infekční choroby provázené horečkou, rýmou, kašlem nebo průjmem, jsou pro novorozence velkou zátěží a pro rodiče náročným obdobím. Péče o nemocného kojence má své specifické postupy, které si můžete vyzkoušet modelu v praxi, včetně nácviku první pomoci při zástavě dýchání a krevního oběhu novorozence.

Více informací a přihlášky: marta.ilievova@crsp.cz, 731 604 064

V termínech 15. 1., 21.–22.1., 11.–12. 2. 2016 proběhne kurz Škola lektorů. Kurz je určen pro lektory dalšího vzdělávání, kterým poskytne profesionální zpětnou vazbu na své dosavadní lektorské dovednosti. Účastníci zmapují svůj lektorský potenciál prostřednictvím moderní diagnostiky Development centra a skrz sebe zkušenost v rámci skupinových a individuálních aktivit různého charakteru se naučí s ním pracovat. Bližší informace najdete na www.vs.crsp.cz nebo u koordinátorky Ing. A.Křístkové, tel.: 542 217 464, e-mail: andrea.kristkova@crsp.cz

Úrazy a první pomoc dětem                                  

Interaktivní kurz první pomoci dětem je vhodný pro pedagogické pracovníky, pracovníky různých prorodinných zařízení, lektory kroužků pro děti, rodiče, chůvy a všechny, kdo zodpovídají a mají v péči děti.                           Termín konání: 15. 12. 2015, 26. 1. 2016, 15.00–20.00 hod.                Informace a přihlášky na tel: 542 217 464, email: marta.ilievova@crsp.cz

Kompletní programovou nabídku CRSP najdete na internetových stránkách www.crsp.cz. Podrobné informace o programech na telefonním čísle 542 217 464 Mobil 731 402 731