První pozdrav z tábora

21.07.2014, článek vložil P. Milan Vavro

Papež r. 1095 přijde s tím, že křesťanskou zemi včetně Jeruzaléma obsadili Turci, a je třeba ji osvobodit. Vyzve proto jednotlivé rytířské řády, aby svolali svoje nejlepší bojovníky a vytvořili tak největší křesťanskou armádu ...

... v dějinách, která by se Turkům postavila. Děj začíná v Clermontu, odkud celá armáda vyrazí směrem do Konstantinopole. Odtud se po moři doplaví na území Turků, a přes něho se dostává až do Svaté země, kde osvobozuje Jeruzalém. Mezi křesťany se traduje, že někde ve Svaté zemi se nachází Boží hrob. Ten se nakonec vydávají hledat ...
Ostatní foto z "Křižáků"
tábor 2014

vedoucí a asistenti