Druhý večer Alfy 2022

21.01.2022, článek vložil P. Milan Vavro

Je za námi druhé setkání kurzu Alfa a tentokrát jsme se zamýšleli nad otázkou- Kdo je to Ježíš?

2. večer kurzů Alfa 2022

Je za námi druhé setkání kurzu Alfa a tentokrát jsme se zamýšleli nad otázkou- Kdo je to Ježíš?

Večer moderovala sestra Josefa a přivítala přednášejícího otce Martina Höniga (působícího ve Velkém Meziříčí). Přednáška byla obsáhlá- zazněly mnohé fakta a nechyběly ani humorné příběhy.

Pokusím se o shrnutí promluvy:

Kdo to Ježíš byl, je? Je víc než obyčejný člověk? Mnoho lidí bere Ježíše jako významnou osobnost, významného náboženského učitele, jako jednoho z mnoha (např. Budha, Mohamed, Konfucius,...) kteří inspirovali lidi, ale křesťané ho považují za mnohem víc- za Boha. Ježíš sám o sobě říká: Já jsem syn Boží. V Matoušově evangeliu 16 (13-17)- „A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého!" Ježíš směřoval lidi, aby pochopili, kým je. Sám se prohlašoval za Boha, který přišel na svět, abychom měli život, život v plnosti. Stal se jedním z nás.

Když se poctivě zamyslíme nad tím: Jak je možné, že se Ježíš prohlašoval za Boha, vycházejí 3 možná vysvětlení:

1) BLÁZEN- Ježíš se pletl, upřímně si myslel, že je Bůh, ale není.

2) PODVODNÍK- že nás klamal, tahá lidi za nos.

3) JE TO PRAVDA- byl Bůh, věděl to a proto to říkal.

Napadá Vás i nějaké jiné vysvětlení?

Křesťané věří, že je to pravda. Když se podíváme na Jeho učení a Jeho život. Učení Pána Ježíše je obecně považováno za nejlepší na světě, dosud nepřekonáno. Jeho činy- dělal zázraky, zachraňoval, křísil mrtvé, uzdravoval nemocné, nasytil lid z 5 chlebů, osvobozoval spoutané zlem, a to vše dělá i dnes. Mohl by takové věci dělat blázen nebo podvodník? Naplnil na sobě mnohá proroctví (asi 300, z toho 29 v den Jeho utrpení), která vyprávěla o tom, že jednou přijde Mesiáš.

Jedno dítě kreslilo obrázek:

babička se zeptala: Co kreslíš?

dítě: Kreslím Boha.

babička: Ale vždyť nikdo neví, jak má Bůh vypadat.

dítě: Tak počkej, až dokreslím ten obrázek.

Podobně mluví i Pán Ježíš: Chcete vidět Boha? Tak se dívejte na mě, kdo vidí mě, vidí Boha. Ježíš má plán zachránit lidi tím, že si láskou získá naše srdce, že nás vysvobodí, nejen ze všech nemocí a nedostatků tady a teď, ale že nás vysvobodí nejdřív z příčiny veškerého zla- našeho hříchu. Ježíš je s námi, je živý, skutečný a každému, kdo se nechává pokřtít říká: dám mu své srdce, svého Ducha, svůj Božský život (lásku, jistotu, pokoj, radost, spojení s ním).

Po přednášce jsme se sešli ve skupinkách a diskutovali na toto téma.

Děkujeme otci Martinovi, všem zúčastněným i nezúčastněným, kteří na nás myslíte v modlitbách.

Také díky za celou organizaci, výborné občerstvení, hudební doprovod.

Lucie Beníčková

1. večer Alfy

Po roční odmlce jsme 13. 1. 2022 zahájili 3. běh kurzů Alfa. Letos poprvé jsme nezačali "zhurta" hned o Pánu Ježíši, ale započali jsme otázkou "Jde v životě o víc?"

Navzdory tomu, že jsme neměli vlastního řečníka a použili jsme videozáznam z nulté přednášky Alfy z Dejvic, byla přednáška velmi podnětná.

Pár myšlenek z promluvy: otázka Jde v životě o víc evokuje hledání smyslu života. V podstatě snad téměř každý chce být v životě šťastný. To však je pro každého něco jiného - zdraví, rodina, peníze, barák, auto, vzdělání, moc, vliv, popularita, uznání. I když vše vyjmenované je v životě velmi důležité, nedokáže trvale nasytit naše bytí. V našem srdci je touha po něčem, co my sami nedokážeme naplnit. A přednášející nabízí odpověď - Bůh. S Bohem můžeme zažít to, že s ním se budeme TETELIT BLAHEM. Slovy svatého Augustýna: "Neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě Bože".

Tak co, jdeme do toho? Jde nám v životě o víc?

Po organizační stránce, přihlásilo se 14 účastníků. Moderace prvního setkání se chopila Jitka Hrabovská, o hudební doprovod se postaralo známé populární trio. Technika fungovala výborně, lahodné občerstvení, prima zázemí.

Díky všem, kteří přispěli svým dílem k tomu, že se Alfa mohla konat.

Pavel Klouda

Více:

http://www.farnostslavkov.cz/clanky/kurz-alfa-ve-slavkove/

 

Další aktuality:

   » Zpět na hlavní stranu aktualit