Rozvod a život v církvi

25.04.2009, článek vložil P. Milan Vavro

Biskupství brněnské ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči pořádají setkání pro rozvedené a odloučené v manželství. Setkání se koná 16. 5. 2009 od 9 do 13 hodin v Brně na Petrově 2 a následně v katedrále sv. Petra a Pavla.

Pastorační péče těchto našich bratří a sester souzní s texty a výzvami CIC (kán. 1151 – 1155) a Katechismu katolické církve, čl. 1651:

Kněží a celé společenství mají projevovat pozornou starostlivost o tyto křesťany, kteří žijí v takové situaci a přitom si často uchovávají víru a chtějí křesťansky vychovávat své děti, aby se necítili jakoby odděleni od církve, na jejímž životě se mohou a mají podílet jako pokřtění: „Mají být vybízeni k tomu, aby naslouchali Božímu slovu, účastnili se oběti mše svaté, pravidelně se modlili, podporovali obec v jejích dílech blíženské lásky a v iniciativách bojujících za spravedlnost, vychovávali děti v křesťanské víře, zachovali si kajícího ducha a konali skutky pokání, a tak aby den ze dne na sebe svolávali Boží milost."     (Familiaris consortio 84)