Schola ve Slavkově

22.06.2006, článek vložil P. Milan Vavro

Úlohy vést scholu se už před třemi roky ujala sestra Benedikta. Na začátku nás moc nebylo, ale postupně nás přibývalo ...

Teď chodíme v hojném počtu – přibližně 15 děvčat. Scházíme se dvakrát v týdnu – v úterý v 17 hodin a v neděli hodinu před začátkem mše svaté. Slyšet nás můžete každou neděli na ranní mši a v úterý na mši svaté pro děti.

Schola zpívá nejčastěji při mši svaté

Zpíváme většinou žalmy a písně k příjímání za doprovodu kláves. Občas se přidá i kytara nebo jiné nástroje. Myslíme si, že naše písničky jsou oživením mší a mohou oslovit nejen mladé lidi.

E.Č., L.J.

schola s kardinálkem Vlkem

4. prosince 2005 jsme zpívali při mši svaté, kterou sloužil otec kardinál Miloslav Vlk.